зөвлөгөө

Нэгэн жирийн иргэн сyвилaгчийг з.o.д.с.o.н хэрэг гарлаа. Учир нь..

Өнөөдөр 2 өөр газар болсон э.м.г.э.н.э.л

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!


1. X.я.т.a.д хэлээ хааснаас үүдэж манай дотоодын хэрэглээ тасарч материал хэрэглэгдэхүүн хомс байгаа билээ. Үүнтэй холбоотой нэгэн э.м.н.э.л.э.г.т 10 гр-ийн т.а.р.и.у.р тасарсан тул цагийн т.а.р.и.а.г булчинд хийсэн с.у.в.и.л.а.г.ч маань зөв талбайд хөнгөн шидэж хийжээ.

Үүний дараа тэр үйлчлүүлэгч у.у.р.л.а.ж эргэн тойрон дахь эд юмсыг ш.и.д.э.л.ж, э.в.д.э.ж эхэлсэн тэр ч бүү хэл с.у.в.и.л.а.г.ч.и.й.г маань ө.м.д.ө.н.д.ө.ө ш.э.э.т.э.л з.о.д.с.о.н байна. Энэхүү э.мч, су.вилагч биднийг өмгөөлж хамгаалах х.у.у.л.ь дүрэм байхгүй тул су.вилагч бур.уудаж сэт.гэл санааны болон бие махбодийн х.о.х.и.р.о.л.т.о.й ажлаасаа гарах хүсэлт гаргаж байна.

May be an image of indoor

Үйлчлүүлэгчийнхээ төлөө бүх зүйлээ зориулж байхад нөхцөл байдал ийм байна. Бид тангараг өргөсөн гээд з.о.д.у.у.л.ж з.а.г.н.у.у.л.ж х.а.р.а.ал.г.а.а.л өч.үүхэн цалин аваад яваад байхуу?
2. Групп удааширсан гэх шалтгаанаар э.м.ч с.у.в.и.л.а.г.ч.и.д т.а.н.х.а.й.р.ч, д.а.й.р.с.а.н хэрэг мөн гарсан.

May be an image of indoor

Энэ нийгэмд бид мэддэггүй болохоос биш ийм хэрэг маш их гардаг. Үүнийг хэзээ т.а.с.л.а.н зогсоох вэ? Нийгмийн с.эт.г.э.л.з.ү.й.г зөөллөх, зөв тийш нь чиглүүлэх ажил огт хийхгүй, хүнээ хайрлахгүй төр засагтай удаад хүмүүс з.э.р.л.э.г.ш.ж.э.э.

К.о.р.о.н.а.г.а.а.с хойш бүр д.о.р.д.с.о.н. Ахуйн, сэтгэл санааны б.у.х.и.м.д.а.л шийдэгдэлгүй явсаар одоо иймдээ тулсан. Энэ бол нэг хүн, нэг салбарын асуудал биш, манай улс нийгмийн а.с.у.у.д.а.л, бодлогын асуудал. М.ө.н.г.ө.н.ө.ө.с өөр үнэт зүйлгүй нийгэм ийм байдалд л хүргэнэ. Ийм байдалтай байгаад л байх уу?

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!