зөвлөгөө

Насны хишиг, Эхийн алдар одонгийн мөнгөний нөхөн олголтыг энэ сард өгнө

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн 2021 оны 11 дүгээр сарын олголтын хуваарийг хүргэж байна.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн 2021 оны 11 дүгээр сарын олголтын хуваарийг хүргэж байна.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!