зөвлөгөө

НӨХӨРИЙН Н.У.УЦ А.М.Р.АГ 3-ЛАА ЦУГТАА АМЬДАРЪЯ ГЭХ ЮМ. ТЭГЭХЭЭР НЬ БИ…

1.Та бүхэндээ Энэ өдрийг мэндийг хүргэе. Миний бичсэнийг та гарчигнаас нь хараад л ойлгож байгаа байх. Сүүлийн 1 ж.и.л /миний мэдэж байгаагаар бол/ н.ө.х.ө.р м.и.н.ь өөр х.ү.ү.х.э.н.т.э.й явалдаж байна. 20 жилийн а.м.ь.д.р.а.л м.и.н.ь миний х.у.в.ь.д н.ө.х.ө.р.т.ө.ө маш и.х и.т.г.э.д.э.г байсан

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

у.ч.и.р ийм юм с.о.н.с.о.о.д газар т.э.н.г.э.р х.ө.м.р.ө.х шиг л болсон. Н.у.у.ц а.м.р.а.г х.ү.ү.х.э.н.т.э.й нь у.у.л.з.л.а.а тэгсэн а.н.х.н.ы х.а.й.р нь гэнэ, одоо б.и.е б.и.е.н.д.э.э дахин д.у.р.л.а.с.а.н с.а.л.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й 3-лаа а.м.ь.д.а.р.ъ.я гэх юм. Ёо ээ б.у.р.х.а.н м.и.н.ь гэсэн. Одоо н.ө.х.р.ө.ө.с.ө.ө с.а.л.д.а.г дээрээ т.у.л.а.а.д байж байна.

Яасан гэсэн ө.ч.и.г.д.ө.р нөгөө х.ү.ү.х.э.н.т.э.й.г.э.э одоо болтол х.о.л.б.о.о.т.о.й байгааг нь мэдлээ. Тэр х.ү.ү.х.э.н рүү нь м.с.ж бичлээ. Тэгсэн с.а.н.а.а з.о.в.ж байгаа ч юм а.л.г.а ю.у.н с.ү.р.т.э.й юм гэхийн.

Яасан м.у.у.х.а.й х.ү.ү.х.э.н, яасан м.у.у э.р вэ? Бүтэн 1 ж.и.л би г.э.р б.ү.л.э.э б.ү.т.э.н а.в.ч ү.л.д.э.х гэж т.э.м.ц.л.э.э. Юманд бас х.э.м.ж.э.э х.я.з.г.а.а.р байх ё.с.т.о.й гэж бодож байна. Би нэг л ю.м.ы.г сайн о.й.л.г.о.л.о.о. Э.м.э.г.т.э.й х.ү.н х.э.з.э.э ч г.э.р б.ү.л.т.э.й х.ү.н.т.э.й я.в.а.л.д.а.ж болохгүй гэдгийг.

Х.ө.ө.р.х.и.й х.а.н.ь и.ж.и.л нь гээд а.р г.э.р ү.р х.ү.ү.х.д.э.д.э.э гэж х.а.м.а.г л с.э.т.г.э.л з.ү.р.х.э.э зориулсан а.м.ь.д.р.а.л нь нэг л өдөр нэг х.ү.ү.х.н.э.э.с болж о.р.в.о.н.г.о.о.р.о.о э.р.г.э.х.э.д их л х.э.ц.ү.ү байдаг юм байна.

З.ү.р.х с.э.т.г.э.л м.и.н.ь ө.в.д.ө.л.т.и.й.г м.э.д.э.р.ч зүгээр л т.а.с.р.а.л.т.г.ү.й у.р.с.а.х н.у.л.и.м.с, маш х.ү.н.д юмаа. Энийг д.а.в.а.х.а.д та нар минь т.у.с.л.а.а.ч? Тэгээд у.р.л.а.г с.о.ё.л.ы.н х.ү.ү.х.н.ү.ү.д бүгд
ийм з.а.в.х.а.й биш биз дээ. Тэр х.ү.ү.х.э.н нь хөгжимчин гэсэн…

 

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!