зөвлөгөө

УХААЛАГ Э.Х.Н.Э.Р БОЛООД Н.Ө.Х.Р.Ө.Ө У.У.Ч.Л.А.Х Ё.С.Т.О.Й ЮУ?…

Сайн байцгаана уу. Би 23 н.а.с.т.а.й н.ө.х.ө.р х.ү.ү.х.э.д.т.э.й, о.х.и.н м.а.а.н.ь о.д.о.о 2 н.а.с.т.а.й. би н.ө.х.ө.р.т.э.й.г.ө.ө т.а.н.и.л.ц.а.а.д 6 ж.и.л г.а.р.у.й х.у.г.а.ца.а өн.г.ө.р.ч.э.э, энэ х.у.г.а.ц.а.а.н.д бид 2 х.ө.ө.р.х.ө.н о.х.и.н.т.о.й б.о.л.с.о.н. н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь о.х.и.н бид 2т а.й.м.а.р х.а.й.р.т.а.й ю.м ш.и.г с.а.н.а.г.д.д.а.г.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Я.л.а.н.г.у.я.а о.х.и.н.д.о.о и.х х.а.й.р.т.а.й н.ь н.а.д.а.а м.э.д.р.э.г.д.д.э.г. Би ч т.ү.ү.н.д нь с.э.т.г.э.л х.а.н.г.а.л.у.у.н б.а.й.д.а.г л даа. Г.э.т.э.л х.э.д.х.э.н х.о.н.о.г.и.й.н ө.м.н.ө м.а.н.а.й н.ө.х.р.и.й.н у.т.с.а.н.д ө.ө.р н.э.г о.х.и.н.о.о.с м.с.ж ирсэн. Н.ө.г.ө.ө о.х.и.н нь м.а.н.а.й н.ө.х.р.и.й.г их л д.о.т.н.о м.а.я.г.т.а.й х.а.а.н.а б.г.а.а.н, б.а.с н.э.г н.а.й.з.т.а.й.г.а.а н.э.г б.а.а.р.а.н.д б.а.й.н.а з.а.в.т.а.й б.о.л о.р.о.о.д и.р.э.э.ч г.э.с.э.н байлаа.

Тэр б.а.а.р н.ь м.а.н.а.й г.э.р.и.й.н у.р.д т.а.л.д б.а.й.д.а.г. т.э.г.э.э.д б.и ч э.х.э.н.д.э.э з.ү.г.э.э.р л г.а.й.х.а.а.д н.э.э.х у.у.р.л.а.а.г.ү.й.м.а.а х.а.р.и.н м.а.н.а.й н.ө.х.ө.р надтай у.т.с.а.а б.у.л.а.а.ц.а.л.д.а.а.д л б.ү.р б.о.о.ж үхэх нь ээ надруу уурлаад утас аваад ир гээд нэг л бишээ.

тэгэхээр нь би утсыг нь өгчихөөд буруу хараадл унтаад өгсөн. Харин манай нөхөр маргааш нь худлаа баахан юм ярьж байнаа би тэгэхээр нь б.и т.э.н.э.г биш з.ү.г.э.э.р л ү.н.э.н.э.э х.э.л т.э.г.в.э.л б.и б.о.д.о.ё л гэсэн. Манай нөхөр тэр охинтой зүгээр 3,4 удаа л уулзсан, унтаагүй,бүр тэр охины юу гэсэн тухай нь надаа хэлсэн.

Тэр о.х.и.н нь ч.и я.а.г.а.а.д н.а.д.т.а.й б.а.й.ж б.о.л.д.о.г.г.ү.й ю.м б.э, б.и ч.а.м.а.й.г э.х.н.э.р.э.э.с чинь с.а.л.г.а.н.а, б.и о.х.и.н.ы.г ч.и.н.ь ө.ө.р д.э.э.р.э.э а.в.н.а гэж х.э.л.с.э.н гэсэн. т.э.р о.х.и.н нь б.ү.р м.и.н.и.й н.э.р.и.й.г м.э.д.д.э.г б.а.й.с.а.н г.э.х.э.э.р т.э.р 2 з.ү.г.э.э.р л х.э.д.х.э.н у.д.а.а у.у.л.з.с.а.н г.э.с.э.н ү.г б.и.ш б.а.й.х г.э.ж б.о.д.о.х.ы.н.

Н.а.д.а.а о.д.о.о а.й.м.а.р х.э.ц.ү.ү байнаа. Би б.о.д.о.ж б.а.й.г.а.а.д н.ө.х.ө.р.т.э.й.г.ө.ө х.э.р.э.л.д.э.э.д я.а.х.а.в д.э.э з.ү.г.э.э.р л э.н.э у.д.а.а би ч.и.н.и.й ү.г.э.н.д и.т.г.э.э.д г.а.н.ц л у.д.а.а у.у.ч.л.а.я, а.х.и.а.д н.а.м.а.й.г и.й.м б.а.й.д.а.л.д о.р.у.у.л.в.а.л ч.и б.и.д 2 с.а.л.а.х б.о.л.н.о ш.ү.ү л гэж х.э.л.с.э.н.

Г.э.х.д.э.э н.а.д.а.а х.э.ц.ү.ү б.а.й.н.а. З.ү.г.э.э.р н.ө.х.ө.р.т.э.й.г.ө.ө ө.м.н.ө.х ш.и.г.э.э л х.а.р.и.л.ц.а.х г.э.х.э.э.р ө.ө.р.и.й.н э.р.х.г.ү.й у.у.р х.ү.р.э.э.д, б.а.й.н.г.а л т.э.р.э.н.т.э.й.г.э.э я.а.д.а.г б.а.й.с.а.н б.о.л гэж б.о.д.о.г.д.о.о.д б.а.й.х.ы.н. Надаа т.а б.ү.х.н.и.й з.ө.в.ө.л.г.ө.ө м.а.ш и.х х.э.р.э.г.т.э.й б.а.й.н.а.а. Та б.ү.х.э.н н.а.д.а.а т.у.с.л.а.а.ч б.и е.р н.ь я.а.х ё.с.т.о.й вэ. Миний д.о.т.о.р б.а.ч.и.м.д.а.а.д н.о.й.р ч х.ү.р.э.х.г.ү.й б.а.й.н.а.а…

 

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!