зөвлөгөө

АХУЙН Г.АЗ Ү.Н.Э.Р.Л.Э.Ж БАЙСАН 3 ХҮҮХЭД Д.Э.Л.Б.Э.Р.Ч.Э.Э

Өсвөр насны хүүхдүүдэд тавих зарим эцэг, эхчүүдийн хараа хяналт суларч, хүүхдүүд эрүүл мэндээрээ х.о.х.и.р.о.х, цаашлаад г.э.м.т хэ.р.г.и.й.н з.о.л.и.ос болох нь нэмэгдэх хан.д.л.а.г.атай байна.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Өнгөрөгч амралтын өдрүүдэд га.з д.э.л.б.э.р.с.н.ий улмаас өсвөр насны гурван хүүхэд эрүүл мэндээрээ ноцтой хо.х.и.р.с.он х.э.р.э.г гарсан байна.

Тодруулбал, Нийслэлийн Баянзүрх дүүрэг. 18 дугаар хороо, 10 дугаар байрны 4 дүгээр орцонд ахуйн хэрэглээний г.а.з дэ.л.б.э.р.с.эн тухай мэдээллийг тус дүүргийн Ц.а.г.д.а.а.г.и.йн 2 дугаар хэлтсээс 08.22-ны өдрийн 16:12 цагт ОБЕГ хүлээн авсан байна.

Нийслэлийн Авр.ах а.н.г.и.й.н ал.ба хаагчид тус х.э.р.г.и.й.н газарт очиход 1.2×0.8 метрийн хэмжээтэй о.р.ц.ны жижүүрийн өрөөнд 09.22-ны өдрийн 14:35 цагт иргэн 17 настай, эрэгтэй Э, /биеийн 21 хувь тү.л.э.г.д.э.лт.эй/, 17 настай, эмэгтэй З, /биеийн 60 хувь тү.л.э.г.д.э.л.т.эй, биеийн байдал хүнд/, 19 настай, эрэгтэй Э, /биеийн 50 хувь т.ү.л.э.г.д.э.л.т.эй/ нар ахуйн хэрэглээний г.а.з үн.э.р.л.э.ж байхад дэ.л.б.э.р.с.н.ий улмаас т.ү.л.э.г.д.с.эн тул ГССҮТ-д хүлээлгэн өгчээ.

Мөн Иргэн Э /52 настай, эрэгтэй/ 2 гар болон толгой түлэгдсэн, с.о.г.т.у.у.р.у.у.л.а.х .у.ндаа хэ.т.р.ү.ү.лж хэрэг.л.э.сэн, иргэн С /27 настай, эрэгтэй/ 2 гар, нүүр т.ү.л.э.г.д.с.эн. Эдгээр иргэд нь тус орц руу орж байх үед дэ.л.б.э.р.э.л.т.эд өртөж тү.л.э.г.д.с.эн байсан тул эмн.э.л.г.и.йн а.н.х.ан шатны тусламж үзүүлэн гэрт нь үлдээсэн байна.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!