зөвлөгөө

ХҮНИЙ НАЙМААНД ӨРТСӨН 5 МОНГОЛ ЭМЭГТЭЙ ЭХ ОРОНДОО ИРЖЭЭ

Э.р.ү.ү.г.и.й.н ц.а.г.д.а.а.г.и.йн а.л.б.а.н.ы х.ү.н худалдаалах г.э.м.т х.э.р.э.г.т.э.й тэмцэх хэлтсийн хамт олон хүн худалдах г.э.м.т х.э.р.г.и.й.н. томоохон бүлгийг илрүүлсэн байна. Тодруулбал, 2021 оны эхээр манай улсын 11 эмэгтэйг Малайз руу г.а.р.г.а.н ху.д.а.л.д.с.а.н гэх Н-д холбогдох хэ.р.г.и.й.г шалгаж эхэлжээ. Өнгөрсөн нэгдүгээр сард хоёр х.о.х.и.р.ог.ч эх орондоо ирсэн. Тэгвэл саяхан таван эмэгтэйг Малайзаас тусгай үүргийн онгоцоор авчирчээ.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Тэднийг Тайландын Хаант Улсын Бангкок дахь Монгол Улсын Элчин сайдын яам, Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллага, “Хүйсийн тэгш эрхийн төв”-ийн ажилтануудын тусламжтайгаар авчирсан байна. Х.о.х.и.р.о.г.ч.и.д тусгаарлах байранд байгаа бөгөөд сэтгэл зүйн болон эрүүл мэндийн үйлчилгээ авч байна. Мөн дөрвөн хо.х.и.р.о.г.ч Малайзад байгаа ба тэднийг тусгай үүргийн онгоцоор ирүүлэхээр ярилцаж байна.

Үлдсэн х.о.х.и.р.о.гч.д.ы.н нэг нь Малайз Улсын цагда.а.г.и.й.н ал.б.а.н хаагчид х.ү.ч.и.н.д..ү.ү.л.с.эн гэх эмэгтэй юм. Малайзын х.у.у.л.ь хяналтын байгууллага г.э.м.т х.э.р.э.г үйлдсэн гэх цаг.д.а.а.г.и.йн алба хаагчаас гадна тэнд үлдсэн дөрвөн эмэгтэйг ч шалгаж байгааг эх сурвалж мэдээлжээ.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!