зөвлөгөө

М.Батбилэгийн Долоолтыг Илчилжээ

Билгээ шадар сайд Амарсайхны хүүг өмөөрөн жишээ татлаа. Билгээ “Карантин 14-өөр Бархүүгийн охин дарааллаад 3 удаа ялагч болсон. Тэгээд арга буюу хожсон утсыг нь Бархүү буцааж өгөөд хоёрт орсон хүүхдэд өгье гэсэн. Амрасайханы хүүд яг ийм зүйл тохиолдсон гэнэ Цэвэр долоолт мөн биз

Билгээ шадар сайд Амарсайхны хүүг өмөөрөн жишээ татлаа. Билгээ “Карантин 14-өөр Бархүүгийн охин дарааллаад 3 удаа ялагч болсон. Тэгээд арга буюу хожсон утсыг нь Бархүү буцааж өгөөд хоёрт орсон хүүхдэд өгье гэсэн. Амрасайханы хүүд яг ийм зүйл тохиолдсон гэнэ Цэвэр долоолт мөн биз

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!