зөвлөгөө

Бэл Эвсэрсэнээсээ Хойш 3 Сарын Дараа Та Лийг Аач Эхнэртэйгээ УСНЫ ДУСАЛ Шиг Адилхан Эмэгтэйтэй Болзсоны Дараа…

Sun –д мэдээлснээр Жэк гэдэг англи эрийн эхнэр 31 настай Эмми Коатс 2016 оны 12-р сард х.о.р.т х.а.в.д.а.р туссан гэсэн ши нжилгээний дүгнэлт гарчээ. Э мч нар ядаж хагас жилийн өмнө мэдсэн бол эмчилж болох байсан гэжээ. Багахан хугацаа үлдсэнийг ухаарсан хосод хамтдаа бүтээх ёстой нэгэн том ажил байсан нь хүүхэдтэй болох байсан гэнэ.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Эхнэр нь хоёр ч удаа жи рэмсэ лсэн ч бүт элгүйдсэн тул тэ.эгч э.х х.ө.л.с.л.өхөөр шийджээ. Гэсэн ч э хнэр нь тэ эгч эх.ээс гарах хүүхдээ ха.рж чада лгүй бу рхан болжээ. Тэгээд ч тэ эгч эх.ийн жир.эмслэлт мөн л бүтэлгүйдсэн байна.

Хэдий бүх зүйл му угаар төг ссөн ч т.а.л.и.й.г.а.а.ч эхнэр маань энэ хорвоо дээр өөрийн үр уд маа үлдээсэн гэсэн бодолтойгоор нө гөө ер төнц өд о дсон. Жэкийг хүмүүс т.а.л.и.й.г.а.а.ч эх нэртээ их хайртай байсан гэж боддог байжээ. Эх нэрийнхээ х.ойноос бу ян их үйл дэж мөн ду рсгалд нь зориулан 10 удаагийн марафон гүйлтэнд оролцохоор төлөвлөсөн байна. Гэсэн ч тэрээр о.р.ш.у.у.л.г.а.а.с хойш ерд өө гур авхан сарын дараа Жэнни гэдэг бүс гүйтэй ил цагаан болз ож эхэлжээ.

Хүмүүс гайхаж ц.о.ч.и.р.д.с.о.н ч хариулт нь бүсгүйн царай төрхөнд байжээ. Шинэ эмэгтэй Жэкийн т.а.л.и.й.г.а.а.ч эх нэртэй усны дусал шиг адилхан аж.

Бур хан болоочоо санаж ганьхарсан эр эхнэртэйгээ дэндүү төстэй бүсгүйг олж сэтгэлийн тайтгарал олох гэсэн аж. Хүмүүс үүнийг нь ойлгосон ч экс хадмууд нь ойлгоогүй байна. Эхнэрээ о.р.ш.у.у.л.а.а.д гурван ч сар бололгүй өөр эмэгтэйтэй оро оцо лдсон Жэктэй т.а.л.и.й.г.а.а.ч.и.й.н э гч нь зад хэр элдсэн гэнэ. Гэсэн ч тэрээр сонголтоосоо буцаагүй агаад шинэхэн ам.ра гаа даг уулан эхнэрийнхээ дурсгалд зориулан оролцох гүйлтийн бэлтгэлдээ хамт гарчээ.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!