зөвлөгөө

Ч̼.̼Б̼а̼т̼ц̼э̼ц̼э̼г̼:̼ ̼Х̼ө̼д̼ө̼ө̼г̼ ̼о̼й̼л̼г̼о̼д̼о̼г̼,̼ ̼ү̼н̼э̼л̼д̼э̼г̼,̼ ̼х̼а̼й̼р̼л̼а̼д̼а̼г̼,̼ ̼х̼а̼м̼г̼а̼а̼л̼д̼а̼г̼ ̼х̼ү̼н̼ ̼л̼ ̼х̼ө̼д̼ө̼ө̼д̼ ̼х̼э̼р̼э̼г̼т̼э̼й̼.̼ ̼Х̼ө̼д̼ө̼ө̼ ̼а̼м̼ь̼д̼р̼а̼х̼ ̼н̼ь̼ ̼ү̼н̼э̼т̼ ̼з̼ү̼й̼л̼и̼й̼н̼ ̼с̼о̼н̼г̼о̼л̼т̼ ̼ю̼м̼.̼ ̼Э̼н̼э̼ ̼ү̼н̼э̼н̼ ̼ү̼ү̼?̼ ̼

Ч͟.͟Б͟а͟т͟ц͟э͟ц͟э͟г͟:͟ ͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟ ͟о͟й͟л͟г͟о͟д͟о͟г͟,͟ ͟ү͟н͟э͟л͟д͟э͟г͟,͟ ͟х͟а͟й͟р͟л͟а͟д͟а͟г͟,͟ ͟х͟а͟м͟г͟а͟а͟л͟д͟а͟г͟ ͟х͟ү͟н͟ ͟л͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟д͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟т͟э͟й͟.͟ ͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟ ͟н͟ь͟ ͟ү͟н͟э͟т͟ ͟з͟ү͟й͟л͟и͟й͟н͟ ͟с͟о͟н͟г͟о͟л͟т͟ ͟ю͟м͟ ͟“͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟а͟р͟ц͟г͟а͟а͟я͟”͟ ͟и͟р͟г͟э͟д͟и͟й͟н͟ ͟с͟а͟н͟а͟а͟ч͟и͟л͟г͟ы͟г͟ ͟о͟д͟о͟о͟г͟о͟о͟с͟ ͟т͟а͟в͟а͟н͟ ͟ж͟и͟л͟и͟й͟н͟ ͟ө͟м͟н͟ө͟ ͟э͟х͟л͟ү͟ү͟л͟с͟э͟н͟ ͟х͟ү͟н͟ ͟б͟о͟л͟ ͟“͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟Ш͟и͟н͟э͟ч͟л͟э͟л͟ ͟Х͟ө͟г͟ж͟л͟и͟й͟н͟ ͟Т͟ү͟н͟ш͟л͟э͟л͟”͟ ͟Т͟Б͟Б͟-͟ы͟н͟ ͟т͟э͟р͟г͟ү͟ү͟н͟ ͟Ч͟.͟Б͟а͟т͟ц͟э͟ц͟э͟г͟.͟ ͟Т͟э͟р͟б͟э͟э͟р͟ ͟х͟о͟т͟о͟о͟с͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟ ͟з͟о͟р͟ь͟ж͟,͟ ͟Б͟у͟л͟г͟а͟н͟ ͟а͟й͟м͟г͟и͟й͟н͟ ͟Х͟у͟т͟а͟г͟-͟Ө͟н͟д͟ө͟р͟ ͟с͟у͟м͟ы͟н͟ ͟Х͟а͟н͟т͟а͟й͟ ͟б͟а͟г͟т͟ ͟а͟м͟ь͟д͟а͟р͟ч͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟а͟д͟ ͟т͟у͟л͟г͟а͟р͟ч͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟ ͟с͟а͟а͟д͟ ͟б͟э͟р͟х͟ш͟э͟э͟л͟э͟э͟ ͟х͟э͟р͟х͟э͟н͟ ͟д͟а͟в͟а͟н͟ ͟т͟у͟у͟л͟ж͟ ͟б͟у͟й͟ ͟т͟а͟л͟а͟а͟р͟ ͟б͟о͟л͟о͟н͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟а͟г͟т͟ ͟б͟и͟з͟н͟е͟с͟и͟й͟н͟ ͟я͟м͟а͟р͟ ͟б͟о͟л͟о͟м͟ж͟ ͟б͟и͟й͟ ͟т͟а͟л͟а͟а͟р͟ ͟т͟ү͟ү͟н͟т͟э͟й͟ ͟я͟р͟и͟л͟ц͟л͟а͟а͟.͟ ͟-͟С͟а͟й͟н͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟ ͟у͟у͟?͟.͟ ͟Ю͟у͟н͟ы͟ ͟ө͟м͟н͟ө͟ ͟м͟а͟н͟а͟й͟ ͟у͟н͟ш͟и͟г͟ч͟д͟а͟д͟ ͟ө͟ө͟р͟и͟й͟г͟ө͟ө͟ ͟т͟а͟н͟и͟л͟ц͟у͟у͟л͟а͟х͟г͟ү͟й͟ ͟ю͟у͟?͟ ͟-͟С͟а͟й͟н͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟ ͟у͟у͟?͟ ͟Б͟у͟л͟г͟а͟н͟ ͟а͟й͟м͟г͟и͟й͟н͟ ͟Х͟у͟т͟а͟г͟-͟Ө͟н͟д͟ө͟р͟ ͟с͟у͟м͟ы͟н͟ ͟Х͟а͟н͟т͟а͟й͟ ͟б͟а͟г͟и͟й͟н͟ ͟з͟ө͟г͟и͟й͟ч͟и͟н͟ ͟Ч͟.͟Б͟а͟т͟ц͟э͟ц͟э͟г͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟Х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟ ͟н͟а͟м͟а͟й͟г͟ ͟“͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟а͟р͟ъ͟я͟”͟-͟г͟и͟й͟н͟ ͟Б͟а͟т͟ц͟э͟ц͟э͟г͟,͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟н͟и͟й͟ ͟х͟ү͟ү͟х͟э͟н͟ ͟ч͟ ͟г͟э͟д͟э͟г͟ ͟д͟э͟э͟.͟ ͟-͟Т͟а͟н͟ы͟ ͟х͟у͟в͟ь͟д͟ ͟2͟0͟1͟8͟ ͟о͟н͟д͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟ ͟и͟р͟г͟э͟д͟и͟й͟н͟ ͟с͟а͟н͟а͟а͟ч͟и͟л͟г͟ы͟г͟ ͟э͟х͟л͟ү͟ү͟л͟ж͟ ͟б͟а͟й͟с͟а͟н͟.͟
͟
͟Т͟э͟р͟ ͟ү͟е͟э͟с͟ ͟х͟о͟й͟ш͟ ͟х͟э͟ч͟н͟э͟э͟н͟ ͟и͟р͟г͟э͟н͟ ͟н͟э͟г͟д͟э͟ж͟,͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟а͟р͟ч͟ ͟э͟х͟э͟л͟с͟э͟н͟ ͟б͟э͟?͟ ͟Я͟а͟г͟а͟а͟д͟ ͟з͟а͟а͟в͟а͟л͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟ ͟т͟э͟р͟ ͟д͟у͟н͟д͟а͟а͟ ͟Б͟у͟л͟г͟а͟н͟ы͟ ͟Х͟у͟т͟а͟г͟-͟Ө͟н͟д͟ө͟р͟и͟й͟г͟ ͟з͟о͟р͟и͟х͟ ͟б͟о͟л͟о͟в͟?͟ ͟-͟“͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟а͟р͟ц͟г͟а͟а͟я͟”͟ ͟ф͟э͟й͟с͟б͟ү͟ү͟к͟ ͟г͟р͟у͟п͟п͟ ͟1͟1͟ ͟м͟я͟н͟г͟а͟ ͟г͟а͟р͟у͟й͟ ͟г͟и͟ш͟ү͟ү͟н͟т͟э͟й͟.͟ ͟Т͟э͟д͟н͟и͟й͟ ͟1͟0͟ ͟х͟у͟в͟ь͟ ͟н͟ь͟ ͟х͟о͟т͟о͟о͟с͟ ͟г͟а͟р͟ч͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟,͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟а͟г͟т͟ ͟а͟м͟ь͟д͟а͟р͟ч͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟ ͟х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟ ͟х͟а͟р͟и͟н͟ ͟9͟0͟ ͟х͟у͟в͟ь͟ ͟н͟ь͟ ͟х͟о͟т͟о͟о͟с͟ ͟г͟а͟р͟ч͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟,͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟а͟г͟т͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟ ͟х͟ү͟с͟э͟л͟ ͟с͟о͟н͟и͟р͟х͟о͟л͟т͟о͟й͟ ͟х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟ ͟ю͟м͟.͟ ͟Б͟и͟д͟ ͟э͟н͟э͟ ͟г͟р͟у͟п͟п͟т͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟,͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟а͟г͟т͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟ы͟н͟ ͟д͟а͟в͟у͟у͟ ͟т͟а͟л͟,͟ ͟б͟э͟р͟х͟ш͟э͟э͟л͟,͟ ͟б͟о͟л͟о͟м͟ж͟у͟у͟д͟ы͟н͟ ͟т͟а͟л͟а͟а͟р͟ ͟я͟р͟и͟л͟ц͟а͟ж͟,͟ ͟м͟э͟д͟э͟э͟л͟э͟л͟,͟ ͟т͟у͟р͟ш͟л͟а͟г͟а͟ ͟с͟о͟л͟и͟л͟ц͟д͟о͟г͟.͟ ͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟а͟р͟ц͟г͟а͟а͟я͟ ͟и͟р͟г͟э͟д͟и͟й͟н͟ ͟с͟а͟н͟а͟а͟ч͟и͟л͟г͟ы͟н͟ ͟х͟ү͟р͟э͟э͟н͟д͟ ͟“͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟ш͟и͟н͟э͟ч͟л͟э͟л͟ ͟х͟ө͟г͟ж͟л͟и͟й͟н͟ ͟т͟ү͟н͟ш͟л͟э͟л͟”͟ ͟Т͟Б͟Б͟ ͟2͟0͟1͟9͟ ͟о͟н͟о͟о͟с͟ ͟э͟х͟л͟э͟н͟ ͟Б͟у͟л͟г͟а͟н͟ ͟а͟й͟м͟г͟и͟й͟н͟Х͟у͟т͟а͟г͟-͟Ө͟н͟д͟ө͟р͟ ͟с͟у͟м͟т͟а͟й͟ ͟х͟а͟м͟т͟ы͟н͟ ͟а͟ж͟и͟л͟л͟а͟г͟а͟а͟ ͟ө͟р͟н͟ү͟ү͟л͟ж͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟Ү͟р͟ ͟д͟ү͟н͟д͟ ͟н͟ь͟ ͟с͟у͟у͟г͟у͟у͟л͟ ͟и͟р͟г͟э͟д͟э͟д͟ ͟э͟э͟л͟т͟э͟й͟ ͟с͟у͟м͟ы͟г͟ ͟б͟и͟й͟ ͟б͟о͟л͟г͟о͟х͟ ͟з͟о͟р͟и͟л͟г͟о͟т͟о͟й͟.͟ ͟С͟ү͟ү͟л͟и͟й͟н͟ ͟т͟а͟в͟а͟н͟ ͟ж͟и͟л͟и͟й͟н͟ ͟д͟о͟т͟о͟р͟ ͟Х͟у͟т͟а͟г͟-͟Ө͟н͟д͟ө͟р͟ ͟с͟у͟м͟а͟н͟д͟ ͟ш͟и͟л͟ж͟и͟ж͟ ͟и͟р͟с͟э͟н͟ ͟а͟й͟л͟у͟у͟д͟ ͟н͟и͟й͟л͟ж͟,͟ ͟н͟и͟й͟г͟м͟и͟й͟н͟ ͟б͟ү͟л͟э͟г͟ ͟ү͟ү͟с͟г͟э͟э͟д͟ ͟т͟ү͟ү͟г͟э͟э͟р͟э͟э͟ ͟д͟а͟м͟ж͟у͟у͟л͟ж͟ ͟б͟и͟е͟ ͟б͟и͟е͟т͟э͟й͟г͟э͟э͟ ͟т͟а͟н͟и͟л͟ц͟а͟ж͟,͟ ͟н͟ө͟х͟ө͟р͟л͟ө͟ж͟,͟ ͟х͟а͟р͟и͟л͟ц͟а͟н͟ ͟т͟у͟с͟л͟а͟л͟ц͟а͟ж͟,͟ ͟н͟и͟й͟г͟э͟м͟д͟ ͟т͟у͟с͟т͟а͟й͟ ͟ү͟й͟л͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟ ͟с͟а͟н͟а͟а͟ч͟л͟а͟н͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟ж͟ү͟ү͟л͟ж͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟
͟
͟Э͟н͟э͟ ͟н͟ь͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟а͟г͟т͟ ͟ш͟и͟н͟э͟э͟р͟ ͟и͟р͟ж͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟ ͟с͟у͟у͟г͟у͟у͟л͟ ͟и͟р͟г͟э͟д͟и͟й͟г͟ ͟х͟ү͟л͟э͟э͟ж͟ ͟а͟в͟а͟х͟ ͟т͟а͟а͟т͟а͟й͟ ͟н͟ө͟х͟ц͟ө͟л͟ ͟б͟о͟л͟д͟о͟г͟.͟ ͟Х͟у͟т͟а͟г͟-͟Ө͟н͟д͟ө͟р͟ ͟с͟у͟м͟ы͟н͟ ͟т͟у͟х͟а͟й͟д͟ ͟х͟а͟н͟г͟а͟й͟н͟ ͟б͟ү͟с͟и͟й͟н͟ ͟ү͟з͟э͟с͟г͟э͟л͟э͟н͟т͟э͟й͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟л͟ь͟,͟ ͟т͟а͟а͟т͟а͟й͟ ͟ц͟а͟г͟ ͟а͟г͟а͟а͟р͟т͟а͟й͟,͟ ͟у͟у͟л͟ ͟у͟у͟р͟х͟а͟й͟г͟ү͟й͟,͟ ͟х͟ү͟н͟д͟ ͟а͟ж͟ ͟ү͟й͟л͟д͟в͟э͟р͟и͟й͟н͟ ͟б͟о͟х͟и͟р͟д͟о͟л͟г͟ү͟й͟,͟ ͟о͟й͟ ͟м͟о͟д͟ ͟и͟х͟т͟э͟й͟,͟ ͟г͟о͟л͟ ͟м͟ө͟р͟ө͟н͟ ͟о͟л͟о͟н͟т͟о͟й͟,͟ ͟у͟л͟с͟ы͟н͟ ͟ч͟а͟н͟а͟р͟т͟а͟й͟ ͟т͟ө͟в͟ ͟з͟а͟м͟ ͟д͟а͟г͟у͟у͟ ͟б͟а͟й͟р͟л͟а͟л͟т͟а͟й͟,͟ ͟М͟ө͟р͟ө͟н͟,͟ ͟Э͟р͟д͟э͟н͟э͟т͟ ͟х͟о͟т͟у͟у͟д͟ы͟н͟ ͟д͟у͟н͟д͟ ͟о͟р͟ш͟д͟о͟г͟.͟ ͟М͟ө͟н͟ ͟с͟у͟м͟ ͟д͟у͟н͟д͟ы͟н͟ ͟ү͟й͟л͟ч͟и͟л͟г͟э͟э͟ ͟т͟ө͟в͟л͟ө͟р͟с͟ө͟н͟,͟ ͟х͟ү͟н͟ ͟а͟м͟ ͟и͟х͟т͟э͟й͟,͟ ͟х͟у͟д͟а͟л͟д͟а͟н͟ ͟а͟в͟а͟х͟ ͟ч͟а͟д͟а͟м͟ж͟т͟а͟й͟ ͟т͟у͟н͟ ͟д͟а͟в͟г͟ү͟й͟ ͟с͟у͟м͟ ͟ю͟м͟.͟ ͟Х͟а͟н͟г͟а͟й͟н͟ ͟б͟ү͟с͟и͟й͟н͟ ͟у͟л͟с͟ы͟н͟ ͟т͟э͟р͟г͟ү͟ү͟н͟и͟й͟ ͟с͟у͟м͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟.͟ ͟Т͟и͟й͟м͟э͟э͟с͟ ͟з͟о͟р͟ь͟ж͟ ͟и͟р͟э͟э͟д͟ ͟а͟м͟ь͟д͟а͟р͟ч͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟Н͟у͟т͟а͟г͟ ͟н͟ь͟ ͟ү͟з͟э͟с͟г͟э͟л͟э͟н͟т͟э͟й͟ ͟ч͟ ͟и͟р͟г͟э͟д͟ ͟н͟ь͟ ͟а͟а͟ш͟ ͟а͟в͟и͟р͟ ͟и͟х͟т͟э͟й͟ ͟б͟о͟л͟ ͟а͟з͟ ͟ж͟а͟р͟г͟а͟л͟г͟ү͟й͟ ͟б͟о͟л͟д͟о͟г͟ ͟з͟у͟р͟а͟г͟ ͟B͟a͟t͟t͟s͟e͟t͟s͟e͟g͟ ͟C͟h͟a͟g͟d͟g͟a͟a͟ ͟ф͟э͟й͟с͟б͟ү͟ү͟к͟ ͟х͟у͟у͟д͟с͟а͟а͟с͟ ͟а͟в͟а͟в͟ ͟-͟Н͟у͟т͟г͟и͟й͟н͟ ͟х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟ ͟х͟э͟р͟х͟э͟н͟ ͟у͟г͟т͟а͟х͟ ͟б͟о͟л͟,͟ ͟г͟а͟д͟у͟у͟р͟х͟а͟х͟ ͟б͟о͟л͟о͟в͟ ͟у͟у͟ ͟г͟э͟с͟э͟н͟ ͟а͟й͟д͟а͟с͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟ ͟з͟о͟р͟и͟х͟о͟о͟р͟ ͟с͟о͟н͟и͟р͟х͟о͟ж͟ ͟б͟у͟й͟ ͟х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟т͟ ͟б͟и͟й͟.͟ ͟Т͟а͟н͟ы͟г͟ ͟а͟н͟х͟ ͟Х͟у͟т͟а͟г͟-͟Ө͟н͟д͟ө͟р͟ч͟ү͟ү͟д͟ ͟х͟э͟р͟х͟э͟н͟ ͟у͟г͟т͟а͟ж͟ ͟б͟а͟й͟с͟а͟н͟ ͟б͟о͟л͟?͟ ͟Г͟а͟д͟н͟ы͟н͟ ͟х͟ү͟н͟ ͟г͟э͟х͟э͟э͟р͟ ͟я͟а͟ж͟ ͟х͟ү͟л͟э͟э͟ж͟ ͟а͟в͟д͟а͟г͟ ͟в͟э͟?͟ ͟-͟Н͟а͟м͟а͟й͟г͟ ͟а͟н͟х͟ ͟и͟р͟э͟х͟э͟д͟ ͟и͟х͟ ͟с͟о͟н͟ж͟и͟ж͟ ͟б͟а͟с͟ ͟ш͟о͟г͟л͟о͟д͟о͟г͟ ͟б͟а͟й͟с͟а͟н͟.͟ ͟Э͟р͟г͟э͟э͟д͟ ͟б͟о͟д͟о͟х͟ ͟н͟ь͟ ͟э͟э͟ ͟и͟х͟ ͟т͟о͟о͟д͟о͟г͟ ͟б͟а͟й͟ж͟.͟ ͟Х͟ө͟ө͟ж͟ ͟т͟у͟у͟н͟а͟,͟ ͟ө͟ө͟л͟ж͟ ͟г͟о͟о͟ч͟и͟л͟н͟о͟ ͟г͟э͟э͟д͟ ͟б͟ө͟ө͟н͟ ͟а͟д͟а͟л͟ ͟я͟в͟д͟а͟л͟.͟
͟
͟Б͟ү͟х͟ ͟х͟ү͟н͟ ͟н͟э͟г͟ ͟т͟а͟л͟,͟ ͟б͟и͟ ͟г͟а͟н͟ц͟а͟а͟р͟а͟а͟ ͟н͟ө͟г͟ө͟ө͟ ͟т͟а͟л͟ ͟ю͟м͟ ͟ш͟и͟г͟ ͟л͟ ͟с͟а͟н͟а͟г͟д͟д͟а͟г͟ ͟б͟а͟й͟л͟а͟а͟.͟ ͟Ш͟и͟н͟э͟ ͟д͟э͟э͟р͟э͟э͟ ͟б͟а͟с͟ ͟э͟м͟з͟э͟г͟ ͟б͟а͟й͟д͟а͟г͟ ͟ю͟м͟ ͟ш͟и͟г͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟ ͟ю͟м͟.͟ ͟Ю͟м͟ ͟л͟ ͟б͟о͟л͟ ͟г͟о͟м͟д͟о͟о͟д͟,͟ ͟э͟м͟о͟р͟о͟о͟д͟,͟ ͟х͟о͟т͟ ͟р͟у͟у͟г͟а͟а͟ ͟г͟ү͟й͟ч͟и͟х͟д͟э͟г͟ ͟б͟а͟й͟ж͟.͟ ͟Х͟ү͟н͟д͟ ͟т͟э͟г͟э͟э͟д͟ ͟е͟р͟ ͟н͟ь͟ ͟х͟ү͟н͟ ͟л͟ ͟х͟а͟м͟а͟а͟т͟а͟й͟ ͟ю͟м͟ ͟б͟и͟л͟э͟э͟.͟ ͟Н͟у͟т͟а͟г͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟н͟ь͟ ͟х͟э͟ч͟н͟э͟э͟н͟ ͟ү͟з͟э͟с͟г͟э͟л͟э͟н͟т͟э͟й͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟д͟ ͟х͟ү͟н͟ ͟а͟р͟д͟ ͟н͟ь͟ ͟а͟а͟ш͟ ͟а͟в͟и͟р͟ ͟и͟х͟т͟э͟й͟ ͟б͟о͟л͟ ͟а͟з͟ ͟ж͟а͟р͟г͟а͟л͟г͟ү͟й͟ ͟б͟о͟л͟д͟о͟г͟.͟ ͟Х͟а͟р͟и͟н͟ ͟э͟с͟р͟э͟г͟э͟э͟р͟э͟э͟ ͟э͟л͟с͟э͟н͟ ͟ц͟ө͟л͟д͟ ͟б͟а͟й͟с͟а͟н͟ ͟ч͟ ͟э͟л͟э͟г͟с͟э͟г͟ ͟х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟и͟й͟н͟ ͟д͟у͟н͟д͟ ͟б͟о͟л͟ ͟ж͟а͟р͟г͟а͟ж͟ ͟б͟о͟л͟о͟х͟ ͟б͟а͟й͟х͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟б͟о͟д͟д͟о͟г͟ ͟б͟о͟л͟с͟о͟н͟.͟О͟д͟о͟о͟ ͟х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟ ͟н͟а͟м͟а͟й͟г͟ ͟т͟о͟о͟х͟о͟о͟ ͟б͟а͟й͟в͟ ͟у͟у͟ ͟б͟и͟ ͟х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟и͟й͟г͟ ͟т͟о͟о͟х͟о͟о͟ ͟б͟а͟й͟в͟ ͟у͟у͟,͟ ͟я͟м͟а͟р͟т͟а͟й͟ ͟ч͟ ͟х͟о͟т͟ ͟р͟у͟у͟ ͟г͟ү͟й͟г͟э͟э͟г͟ү͟й͟ ͟н͟а͟й͟м͟а͟н͟ ͟с͟а͟р͟ ͟б͟о͟л͟ж͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟Т͟э͟г͟э͟х͟э͟э͟р͟ ͟с͟э͟т͟г͟э͟л͟ ͟з͟ү͟й͟н͟ ͟б͟э͟л͟т͟г͟э͟л͟т͟э͟й͟ ͟л͟ ͟и͟р͟э͟х͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟т͟э͟й͟.͟ ͟Х͟а͟р͟д͟у͟у͟л͟н͟а͟,͟ ͟с͟э͟р͟д͟ү͟ү͟л͟н͟э͟,͟ ͟ю͟м͟ ͟ю͟м͟ ͟л͟ ͟б͟о͟л͟н͟о͟.͟ ͟С͟у͟м͟ы͟н͟ ͟т͟ө͟в͟ө͟ө͟р͟ ͟б͟о͟л͟ ͟ш͟и͟р͟ү͟ү͟н͟ ͟ш͟ү͟ү͟ ͟д͟э͟э͟.͟ ͟Б͟а͟г͟,͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟г͟а͟з͟р͟а͟а͟ ͟б͟о͟л͟ ͟г͟а͟й͟г͟ү͟й͟.͟ ͟Х͟э͟н͟ ͟ч͟ ͟б͟а͟й͟ ͟т͟а͟н͟и͟х͟г͟ү͟й͟ ͟х͟ү͟н͟э͟э͟с͟ ͟э͟м͟э͟э͟н͟э͟ ͟ш͟ү͟ү͟ ͟д͟э͟э͟.͟ ͟Т͟а͟н͟и͟л͟ц͟а͟а͟д͟,͟ ͟м͟э͟д͟э͟л͟ц͟э͟э͟д͟,͟ ͟з͟а͟н͟ ͟з͟а͟н͟г͟а͟а͟ ͟а͟в͟а͟л͟ц͟а͟а͟д͟ ͟и͟р͟э͟х͟э͟э͟р͟ ͟и͟ж͟и͟л͟с͟д͟э͟г͟ ͟х͟о͟р͟в͟о͟о͟ ͟д͟о͟о͟.͟ ͟-͟Т͟а͟н͟ы͟ ͟х͟у͟в͟ь͟д͟ ͟з͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟а͟ж͟ ͟а͟х͟у͟й͟ ͟э͟р͟х͟э͟л͟ж͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟ ͟ю͟м͟ ͟б͟и͟л͟э͟э͟.͟ ͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟н͟х͟ ͟о͟ч͟о͟о͟д͟ ͟я͟м͟а͟р͟ ͟я͟м͟а͟р͟ ͟б͟и͟з͟н͟е͟с͟ ͟с͟о͟н͟и͟р͟х͟о͟ж͟ ͟э͟х͟л͟ү͟ү͟л͟ж͟ ͟б͟а͟й͟с͟а͟н͟ ͟б͟э͟?͟ ͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟ж͟ ͟а͟х͟у͟й͟н͟ ͟к͟л͟а͟с͟т͟е͟р͟ ͟х͟ө͟г͟ж͟ү͟ү͟л͟э͟х͟ ͟ч͟и͟г͟л͟э͟л͟э͟э͟р͟ ͟а͟ж͟и͟л͟л͟а͟ж͟ ͟б͟а͟й͟с͟а͟н͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟д͟у͟у͟л͟с͟а͟н͟ ͟ю͟м͟.͟
͟
͟-͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟а͟д͟ ͟х͟а͟м͟г͟и͟й͟н͟ ͟т͟о͟х͟и͟р͟о͟м͟ж͟т͟о͟й͟ ͟н͟ь͟ ͟м͟э͟д͟э͟э͟ж͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟ж͟ ͟а͟х͟у͟й͟н͟ ͟б͟и͟з͟н͟е͟с͟.͟ ͟Т͟э͟р͟ ͟д͟у͟н͟д͟а͟а͟ ͟з͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟а͟ж͟ ͟а͟х͟у͟й͟ ͟н͟ь͟ ͟х͟о͟т͟о͟д͟ ͟т͟ө͟р͟ж͟ ͟ө͟с͟с͟ө͟н͟,͟ ͟б͟и͟е͟и͟й͟н͟ ͟х͟ү͟ч͟н͟и͟й͟ ͟а͟ж͟и͟л͟д͟ ͟м͟а͟р͟у͟у͟х͟а͟н͟,͟ ͟м͟а͟л͟ ͟а͟х͟у͟й͟ ͟м͟э͟д͟э͟х͟г͟ү͟й͟,͟ ͟г͟а͟з͟а͟р͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟т͟а͟н͟и͟х͟г͟ү͟й͟ ͟н͟а͟д͟ ͟м͟э͟т͟и͟й͟н͟ ͟с͟у͟у͟г͟у͟у͟л͟ ͟х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟т͟ ͟и͟л͟ү͟ү͟ ͟т͟о͟х͟и͟р͟о͟м͟ж͟т͟о͟й͟ ͟с͟а͟н͟а͟г͟д͟с͟а͟н͟.͟ ͟У͟ч͟и͟р͟ ͟н͟ь͟ ͟з͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟а͟ж͟ ͟а͟х͟у͟й͟г͟ ͟б͟а͟г͟а͟ ͟с͟а͟н͟х͟ү͟ү͟ж͟и͟л͟т͟э͟э͟р͟ ͟э͟х͟л͟ү͟ү͟л͟ж͟ ͟б͟о͟л͟д͟о͟г͟,͟ ͟г͟а͟з͟а͟р͟,͟ ͟т͟у͟с͟г͟а͟й͟ ͟з͟ө͟в͟ш͟ө͟ө͟р͟ө͟л͟ ͟ш͟а͟а͟р͟д͟а͟х͟г͟ү͟й͟.͟ ͟О͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟г͟и͟й͟н͟х͟а͟н͟т͟а͟й͟ ͟з͟ө͟р͟ч͟и͟л͟ ͟м͟а͟р͟г͟а͟а͟н͟ ͟ү͟ү͟с͟г͟э͟х͟г͟ү͟й͟,͟ ͟х͟о͟г͟ ͟х͟а͟я͟г͟д͟а͟л͟г͟ү͟й͟.͟ ͟Х͟а͟р͟и͟н͟ ͟ч͟ ͟э͟с͟р͟э͟г͟э͟э͟р͟э͟э͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟л͟ь͟д͟ ͟э͟э͟л͟т͟э͟й͟,͟ ͟г͟а͟з͟а͟р͟ ͟т͟а͟р͟и͟а͟л͟а͟н͟г͟и͟й͟н͟ ͟у͟р͟г͟а͟ц͟ы͟г͟ ͟н͟э͟м͟э͟г͟д͟ү͟ү͟л͟ж͟,͟ ͟м͟а͟л͟ы͟н͟ ͟б͟э͟л͟ч͟э͟э͟р͟и͟й͟г͟ ͟с͟э͟р͟г͟э͟э͟д͟э͟г͟.͟ ͟З͟у͟н͟ ͟т͟ү͟л͟х͟ү͟ү͟ ͟а͟ж͟и͟л͟л͟а͟а͟д͟ ͟ө͟в͟ө͟л͟д͟ө͟ө͟ ͟с͟а͟й͟х͟а͟н͟ ͟а͟м͟а͟р͟ч͟и͟х͟д͟а͟г͟,͟ ͟б͟о͟л͟о͟м͟ж͟и͟й͟н͟ ͟ө͟г͟ө͟ө͟ж͟т͟э͟й͟ ͟а͟ж͟ ͟а͟х͟у͟й͟ ͟ю͟м͟.͟ ͟з͟у͟р͟а͟г͟ ͟B͟a͟t͟t͟s͟e͟t͟s͟e͟g͟ ͟C͟h͟a͟g͟d͟g͟a͟a͟ ͟ф͟э͟й͟с͟б͟ү͟ү͟к͟ ͟х͟у͟у͟д͟с͟а͟а͟с͟ ͟а͟в͟а͟в͟ ͟М͟ө͟н͟ ͟з͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟б͟а͟л͟ ͟н͟ь͟ ͟х͟а͟д͟г͟а͟л͟а͟л͟т͟,͟ ͟т͟э͟э͟в͟э͟р͟л͟э͟л͟т͟ ͟с͟а͟й͟н͟ ͟д͟а͟а͟д͟а͟г͟,͟ ͟о͟в͟о͟р͟ ͟б͟а͟г͟а͟т͟а͟й͟,͟ү͟н͟э͟л͟г͟э͟э͟ ͟ө͟н͟д͟ө͟р͟т͟э͟й͟,͟ ͟э͟к͟с͟п͟о͟р͟т͟ы͟н͟ ͟ч͟и͟г͟ ͟б͟а͟р͟и͟м͟ж͟а͟а͟т͟а͟й͟ ͟б͟ү͟т͟э͟э͟г͟д͟э͟х͟ү͟ү͟н͟ ͟л͟ ͟д͟э͟э͟.͟ ͟Т͟и͟й͟м͟э͟э͟с͟ ͟х͟о͟т͟о͟о͟с͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟,͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟а͟г͟т͟ ͟ш͟и͟л͟ж͟и͟ж͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟а͟а͟р͟ ͟с͟о͟н͟и͟р͟х͟о͟ж͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟ ͟х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟т͟ ͟б͟и͟ ͟з͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟а͟ж͟ ͟а͟х͟у͟й͟ ͟э͟р͟х͟л͟э͟х͟и͟й͟г͟ ͟з͟ө͟в͟л͟ө͟д͟ө͟г͟.͟ ͟Х͟а͟р͟и͟н͟ ͟к͟л͟а͟с͟т͟е͟р͟ы͟н͟ ͟т͟у͟х͟а͟й͟д͟ ͟х͟о͟т͟о͟д͟ ͟а͟м͟ь͟д͟а͟р͟ч͟ ͟б͟а͟й͟х͟д͟а͟а͟ ͟М͟о͟н͟г͟о͟л͟ы͟н͟ ͟г͟о͟о͟ ͟с͟а͟й͟х͟н͟ы͟ ͟б͟ү͟т͟э͟э͟г͟д͟э͟х͟ү͟ү͟н͟и͟й͟ ͟к͟л͟а͟с͟т͟е͟р͟ ͟д͟э͟э͟р͟ ͟а͟ж͟и͟л͟л͟а͟ж͟ ͟б͟а͟й͟с͟а͟н͟.͟
͟
͟Т͟э͟р͟ ͟т͟у͟р͟ш͟л͟а͟г͟а͟а͟р͟а͟а͟ ͟д͟э͟э͟д͟ ͟з͟э͟р͟э͟г͟л͟э͟л͟и͟й͟н͟ ͟м͟а͟х͟н͟ы͟ ͟ү͟й͟л͟д͟в͟э͟р͟л͟э͟л͟и͟й͟г͟ ͟х͟ө͟г͟ж͟ү͟ү͟л͟э͟х͟ ͟з͟о͟р͟и͟л͟г͟о͟т͟о͟й͟ ͟С͟э͟л͟э͟н͟г͟э͟ ͟ү͟х͟р͟и͟й͟н͟ ͟м͟а͟х͟н͟ы͟ ͟э͟к͟с͟п͟о͟р͟т͟ы͟н͟ ͟к͟л͟а͟с͟т͟е͟р͟ы͟н͟ ͟с͟а͟н͟а͟а͟ч͟и͟л͟г͟ы͟г͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟г͟и͟й͟н͟ ͟ф͟е͟р͟м͟е͟р͟ү͟ү͟д͟ ͟б͟о͟л͟о͟н͟ ͟и͟х͟ ͟с͟у͟р͟г͟у͟у͟л͟и͟у͟д͟т͟а͟й͟ ͟х͟а͟м͟т͟р͟а͟н͟ ͟ө͟р͟н͟ү͟ү͟л͟с͟э͟н͟.͟ ͟С͟э͟л͟э͟н͟г͟э͟ ͟ү͟х͟э͟р͟ ͟б͟о͟л͟ ͟Б͟у͟л͟г͟а͟н͟ ͟а͟й͟м͟г͟а͟а͟с͟ ͟г͟а͟р͟а͟л͟т͟а͟й͟ ͟м͟а͟х͟,͟ ͟с͟ү͟ү͟н͟и͟й͟ ͟ч͟и͟г͟л͟э͟л͟и͟й͟н͟ ͟с͟а͟й͟н͟ ͟ү͟ү͟л͟д͟р͟и͟й͟н͟ ͟ү͟х͟э͟р͟ ͟ю͟м͟.͟ ͟Э͟н͟э͟ ͟к͟л͟а͟с͟т͟е͟р͟ы͟н͟ ͟с͟а͟н͟а͟а͟ч͟и͟л͟г͟а͟ ͟н͟ь͟ ͟с͟а͟н͟х͟ү͟ү͟ж͟и͟л͟т͟г͟ү͟й͟н͟ ͟у͟л͟м͟а͟а͟с͟ ͟с͟у͟д͟а͟л͟г͟а͟а͟н͟ы͟ ͟ш͟а͟т͟а͟н͟д͟а͟а͟ ͟з͟о͟г͟с͟с͟о͟н͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟.͟ ͟Ц͟а͟г͟ ͟н͟ь͟ ͟б͟о͟л͟о͟х͟о͟о͟р͟ ͟ү͟р͟г͟э͟л͟ж͟л͟ү͟ү͟л͟н͟э͟ ͟э͟э͟.͟ ͟-͟Ц͟э͟в͟э͟р͟ ͟а͟г͟а͟а͟р͟,͟ ͟а͟м͟а͟р͟ ͟т͟а͟й͟в͟а͟н͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟л͟,͟ ͟а͟ю͟у͟л͟г͟ү͟й͟ ͟о͟р͟ч͟и͟н͟ ͟г͟э͟э͟д͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟а͟д͟ ͟с͟а͟й͟х͟а͟н͟ ͟з͟ү͟й͟л͟ ͟о͟л͟о͟н͟.͟ ͟Т͟а͟н͟ы͟ ͟х͟у͟в͟ь͟д͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟ ͟з͟а͟й͟л͟ш͟г͟ү͟й͟ ͟ш͟а͟л͟т͟г͟а͟а͟н͟,͟ ͟с͟а͟й͟н͟ ͟т͟а͟л͟ы͟г͟ ͟н͟ь͟ ͟ю͟у͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟х͟э͟л͟э͟х͟ ͟в͟э͟?͟ ͟-͟А͟н͟х͟ ͟х͟о͟т͟о͟о͟с͟ ͟г͟а͟р͟а͟х͟ ͟ш͟а͟а͟р͟д͟л͟а͟г͟а͟ ͟н͟ь͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟ ͟ш͟а͟л͟т͟г͟а͟а͟н͟ ͟б͟о͟л͟ж͟ ͟б͟а͟й͟л͟а͟а͟.͟ ͟У͟л͟а͟а͟н͟б͟а͟а͟т͟а͟р͟ ͟х͟о͟т͟ы͟н͟ ͟а͟г͟а͟а͟р͟,͟ ͟о͟р͟ч͟н͟ы͟ ͟б͟о͟х͟и͟р͟д͟о͟л͟,͟ ͟а͟в͟т͟о͟ ͟з͟а͟м͟ы͟н͟ ͟т͟ү͟г͟ж͟р͟э͟л͟,͟ ͟д͟у͟у͟ ͟ч͟и͟м͟э͟э͟,͟ ͟с͟т͟р͟е͟с͟с͟ ͟г͟э͟х͟ ͟м͟э͟т͟.͟ ͟Х͟а͟р͟и͟н͟ ͟о͟д͟о͟о͟ ͟б͟о͟л͟ ͟х͟о͟т͟ ͟ц͟э͟в͟э͟р͟х͟э͟н͟,͟ ͟т͟а͟й͟в͟а͟н͟ ͟а͟м͟г͟а͟л͟а͟н͟ ͟б͟о͟л͟с͟о͟н͟ ͟ч͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟д͟ ͟ү͟л͟д͟э͟ж͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟ ͟о͟л͟о͟н͟ ͟ш͟а͟л͟т͟г͟а͟а͟н͟т͟а͟й͟ ͟б͟о͟л͟с͟о͟н͟.͟ ͟Н͟э͟г͟д͟ү͟г͟э͟э͟р͟т͟,͟ ͟х͟ү͟н͟и͟й͟ ͟г͟а͟р͟а͟а͟р͟ ͟б͟ү͟т͟э͟э͟с͟э͟н͟ ͟б͟е͟т͟о͟н͟о͟н͟ ͟о͟р͟ч͟и͟н͟ ͟э͟с͟в͟э͟л͟ ͟х͟и͟й͟м͟э͟л͟ ͟о͟ю͟у͟н͟ ͟у͟х͟а͟а͟н͟а͟а͟р͟ ͟б͟ү͟т͟с͟э͟н͟ ͟м͟е͟т͟а͟ ͟е͟р͟т͟ө͟н͟ц͟ө͟д͟ ͟б͟и͟ш͟ ͟х͟а͟р͟и͟н͟ ͟х͟ү͟н͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟л͟ь͟ ͟х͟а͟р͟и͟л͟ц͟а͟н͟ ͟х͟а͟м͟а͟а͟р͟а͟л͟т͟а͟й͟,͟ ͟х͟а͟р͟и͟л͟ц͟а͟а͟т͟а͟й͟ ͟б͟о͟д͟и͟т͟ ͟е͟р͟т͟ө͟н͟ц͟ө͟д͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟ы͟г͟ ͟б͟и͟ ͟х͟у͟в͟ь͟д͟а͟а͟ ͟и͟л͟ү͟ү͟д͟ ͟ү͟з͟д͟э͟г͟ ͟у͟ч͟р͟а͟а͟с͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟ы͟г͟ ͟с͟о͟н͟г͟о͟с͟о͟н͟.͟
͟
͟Г͟э͟в͟ч͟ ͟ц͟а͟г͟ ͟у͟у͟р͟ы͟н͟ ͟ө͟ө͟р͟ч͟л͟ө͟л͟т͟т͟э͟й͟ ͟х͟о͟л͟б͟о͟о͟т͟о͟й͟г͟о͟о͟р͟ ͟б͟и͟д͟э͟н͟д͟ ͟о͟л͟о͟н͟ ͟с͟о͟р͟и͟л͟т͟ ͟и͟р͟ж͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟.͟ ͟Б͟а͟й͟г͟а͟л͟и͟й͟г͟ ͟о͟й͟л͟г͟о͟х͟,͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟л͟и͟й͟н͟ ͟э͟р͟х͟и͟й͟г͟ ͟д͟э͟э͟д͟л͟э͟х͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟ц͟э͟э͟ ͟ш͟а͟а͟р͟д͟л͟а͟г͟а͟ ͟у͟л͟а͟м͟ ͟н͟э͟м͟э͟г͟д͟э͟ж͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟Э͟н͟э͟ ͟ц͟а͟г͟ ͟ү͟е͟д͟ ͟м͟о͟н͟г͟о͟л͟ы͟н͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟д͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟л͟и͟й͟г͟ ͟х͟а͟й͟р͟л͟а͟ж͟ ͟х͟а͟м͟г͟а͟а͟л͟а͟х͟ ͟у͟х͟а͟м͟с͟а͟р͟т͟а͟й͟ ͟х͟ү͟н͟ ͟х͟ү͟ч͟,͟ ͟н͟ө͟ө͟ц͟ ͟м͟а͟ш͟ ͟и͟х͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟т͟э͟й͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟.͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟ ͟с͟о͟н͟г͟о͟л͟т͟ ͟х͟и͟й͟с͟н͟э͟э͟р͟ ͟о͟р͟ч͟и͟н͟ ͟ү͟е͟и͟й͟н͟ ͟о͟л͟о͟л͟т͟ ͟а͟м͟ж͟и͟л͟т͟,͟ ͟о͟л͟о͟н͟ ͟ш͟и͟н͟э͟ ͟з͟ү͟й͟л͟э͟э͟с͟ ͟х͟о͟ц͟о͟р͟ч͟ ͟м͟а͟г͟а͟д͟.͟ ͟Т͟и͟й͟м͟э͟э͟с͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟ ͟н͟ь͟ ͟ү͟н͟э͟т͟ ͟з͟ү͟й͟л͟и͟й͟н͟ ͟с͟о͟н͟г͟о͟л͟т͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟о͟й͟л͟г͟о͟ж͟ ͟б͟о͟л͟н͟о͟.͟ ͟Х͟о͟ё͟р͟д͟у͟г͟а͟а͟р͟т͟,͟ ͟э͟д͟и͟й͟н͟ ͟з͟а͟с͟г͟и͟й͟н͟ ͟э͟р͟х͟ ͟ч͟ө͟л͟ө͟ө͟ ͟н͟ь͟ ͟х͟а͟н͟г͟а͟л͟т͟т͟а͟й͟ ͟м͟ө͟н͟г͟ө͟т͟э͟й͟ ͟б͟а͟й͟х͟а͟д͟ ͟б͟у͟с͟ ͟м͟ө͟н͟г͟ө͟н͟ө͟ө͟с͟ ͟х͟а͟м͟а͟а͟р͟а͟л͟г͟ү͟й͟ ͟б͟а͟й͟х͟а͟д͟ ͟о͟р͟ш͟д͟о͟г͟.͟ ͟Ө͟ө͟р͟ө͟ө͟р͟ ͟х͟э͟л͟б͟э͟л͟ ͟ц͟а͟р͟ ͟т͟а͟х͟а͟л͟,͟ ͟х͟ү͟н͟с͟н͟и͟й͟ ͟х͟о͟м͟с͟д͟о͟л͟,͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟л͟и͟й͟н͟ ͟г͟а͟м͟ш͟и͟г͟,͟ ͟д͟а͟й͟н͟ы͟ ͟ү͟е͟д͟ ͟х͟э͟ч͟н͟э͟э͟н͟ ͟м͟ө͟н͟г͟ө͟т͟э͟й͟ ͟б͟а͟й͟л͟а͟а͟ ͟ч͟ ͟а͟м͟ь͟ ͟з͟у͟у͟х͟ ͟б͟о͟л͟о͟м͟ж͟г͟ү͟й͟ ͟н͟ө͟х͟ц͟ө͟л͟ ͟б͟а͟й͟д͟а͟л͟ ͟ү͟ү͟с͟д͟э͟г͟ ͟ш͟ү͟ү͟ ͟д͟э͟э͟.͟ ͟Н͟о͟г͟о͟о͟г͟о͟о͟ ͟у͟р͟г͟у͟у͟л͟ж͟,͟ ͟м͟а͟л͟а͟а͟ ͟ө͟ө͟р͟ө͟ө͟ ͟ө͟с͟г͟ө͟ч͟и͟х͟ ͟у͟х͟а͟а͟н͟т͟а͟й͟ ͟б͟а͟й͟х͟ ͟н͟ь͟ ͟ч͟у͟х͟а͟л͟ ͟з͟у͟р͟а͟г͟ ͟B͟a͟t͟t͟s͟e͟t͟s͟e͟g͟ ͟C͟h͟a͟g͟d͟g͟a͟a͟ ͟ф͟э͟й͟с͟б͟ү͟ү͟к͟ ͟х͟у͟у͟д͟с͟а͟а͟с͟ ͟а͟в͟а͟в͟ ͟Х͟а͟р͟и͟н͟ ͟м͟ө͟н͟г͟ө͟н͟ө͟ө͟с͟ ͟х͟а͟м͟а͟а͟р͟а͟л͟ ͟б͟а͟г͟а͟т͟а͟й͟,͟ ͟н͟о͟г͟о͟о͟г͟о͟о͟ ͟ө͟ө͟р͟ө͟ө͟ ͟у͟р͟г͟у͟у͟л͟а͟а͟д͟,͟ ͟м͟а͟л͟а͟а͟ ͟ө͟ө͟р͟ө͟ө͟ ͟ө͟с͟г͟ө͟ч͟и͟х͟ ͟у͟х͟а͟а͟н͟т͟а͟й͟,͟ ͟г͟о͟л͟о͟о͟с͟ ͟з͟а͟г͟а͟с͟ ͟б͟а͟р͟и͟а͟д͟,͟ ͟у͟у͟л͟н͟а͟а͟с͟ ͟ж͟и͟м͟с͟э͟э͟ ͟о͟л͟о͟о͟д͟ ͟и͟д͟ч͟и͟х͟ ͟а͟р͟г͟а͟т͟а͟й͟,͟ ͟а͟м͟ь͟д͟ ͟ү͟л͟д͟э͟х͟ ͟ч͟а͟д͟в͟а͟р͟т͟а͟й͟ ͟б͟а͟й͟х͟ ͟н͟ь͟ ͟б͟и͟е͟ ͟д͟а͟а͟с͟а͟н͟ ͟б͟а͟й͟д͟л͟ы͟н͟ ͟ш͟и͟н͟э͟ ͟ч͟и͟г͟ ͟х͟а͟н͟д͟л͟а͟г͟а͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟х͟а͟р͟ж͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟
͟
͟У͟ч͟и͟р͟ ͟н͟ь͟ ͟с͟у͟у͟р͟и͟н͟ ͟с͟о͟ё͟л͟ы͟н͟ ͟н͟ө͟л͟ө͟ө͟г͟ө͟ө͟р͟ ͟б͟и͟д͟ ͟х͟у͟д͟а͟л͟д͟а͟а͟,͟ ͟ү͟й͟л͟ч͟и͟л͟г͟э͟э͟н͟э͟э͟с͟ ͟х͟э͟т͟ ͟х͟а͟м͟а͟а͟р͟а͟л͟т͟а͟й͟ ͟б͟о͟л͟с͟о͟н͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟Д͟э͟л͟г͟ү͟ү͟р͟ ͟х͟а͟а͟х͟а͟д͟ ͟л͟ ͟х͟ү͟н͟с͟г͟ү͟й͟ ͟б͟о͟л͟н͟о͟,͟ ͟ү͟й͟л͟ч͟и͟л͟г͟э͟э͟ ͟з͟о͟г͟с͟о͟х͟о͟д͟ ͟л͟ ͟т͟а͟в͟ ͟т͟у͟х͟ ͟а͟л͟д͟а͟н͟а͟,͟ ͟т͟ө͟г͟р͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟х͟а͟н͟ш͟ ͟у͟н͟а͟х͟а͟д͟ ͟л͟ ͟б͟ү͟г͟д͟ ͟х͟я͟м͟а͟р͟н͟а͟.͟ ͟Т͟ө͟в͟и͟й͟н͟ ͟ш͟у͟г͟а͟м͟д͟ ͟х͟о͟л͟б͟о͟г͟д͟с͟о͟н͟ ͟б͟а͟й͟р͟а͟н͟д͟ ͟т͟о͟г͟,͟ ͟у͟с͟ ͟т͟а͟с͟р͟а͟х͟а͟д͟ ͟л͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟ ͟а͟р͟г͟а͟г͟ү͟й͟ ͟б͟о͟л͟н͟о͟.͟ ͟Г͟э͟т͟э͟л͟ ͟М͟о͟н͟г͟о͟л͟ ͟м͟а͟л͟ч͟и͟д͟ ͟ц͟а͟р͟ ͟т͟а͟х͟л͟ы͟н͟ ͟х͟ө͟л͟ ͟х͟о͟р͟и͟о͟н͟ы͟ ͟ү͟е͟э͟р͟ ͟ч͟ ͟х͟э͟ч͟н͟э͟э͟н͟ ͟т͟а͟й͟в͟а͟н͟,͟ ͟х͟э͟в͟и͟й͟н͟ ͟с͟а͟й͟х͟а͟н͟ ͟а͟м͟ь͟д͟а͟р͟ч͟ ͟б͟а͟й͟в͟.͟ ͟У͟у͟л͟ы͟н͟ ͟м͟у͟х͟а͟р͟т͟ ͟х͟э͟н͟э͟э͟с͟ ͟ч͟ ͟х͟а͟м͟а͟а͟р͟а͟л͟г͟ү͟й͟ ͟х͟э͟д͟э͟н͟ ͟ч͟ ͟с͟а͟р͟ ͟а͟м͟ь͟д͟а͟р͟ч͟ ͟ч͟а͟д͟а͟х͟ ͟э͟д͟ ͟м͟а͟т͟е͟р͟и͟а͟л͟ы͟н͟ ͟б͟о͟л͟о͟о͟д͟ ͟с͟э͟т͟г͟э͟л͟ ͟з͟ү͟й͟н͟ ͟б͟э͟л͟т͟г͟э͟л͟т͟э͟й͟,͟ ͟б͟и͟е͟ ͟д͟а͟а͟с͟а͟н͟,͟ ͟э͟р͟х͟ ͟ч͟ө͟л͟ө͟ө͟т͟э͟й͟ ͟х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟ ͟н͟ү͟ү͟д͟э͟л͟ч͟и͟д͟ ͟л͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟Ц͟а͟р͟ ͟т͟а͟х͟л͟ы͟н͟ ͟д͟а͟р͟а͟а͟х͟ ͟х͟а͟м͟г͟и͟й͟н͟ ͟т͟а͟а͟т͟а͟й͟ ͟ш͟и͟н͟э͟ ͟х͟э͟в͟и͟й͟н͟ ͟б͟а͟й͟д͟а͟л͟ ͟б͟о͟л͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟ ͟ю͟м͟ ͟г͟э͟э͟д͟ ͟л͟ ͟ц͟а͟р͟ ͟т͟а͟х͟л͟ы͟н͟ ͟ү͟е͟э͟р͟ ͟я͟р͟и͟л͟ц͟л͟а͟г͟а͟ ͟ө͟г͟ч͟ ͟б͟а͟й͟л͟а͟а͟.͟ ͟Э͟н͟э͟ ͟б͟о͟д͟о͟л͟ ͟м͟а͟а͟н͟ь͟ ͟о͟д͟о͟о͟ ͟ч͟ ͟х͟э͟в͟э͟э͟р͟э͟э͟.͟ ͟Г͟у͟р͟а͟в͟д͟у͟г͟а͟а͟р͟т͟,͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟ы͟г͟ ͟б͟и͟ ͟х͟а͟м͟г͟и͟й͟н͟ ͟д͟о͟г͟ь͟,͟ ͟т͟а͟н͟с͟а͟г͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟л͟ы͟н͟ ͟х͟э͟в͟ ͟м͟а͟я͟г͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟б͟о͟д͟д͟о͟г͟.͟ ͟У͟ч͟и͟р͟ ͟н͟ь͟ ͟а͟г͟а͟а͟р͟ ͟н͟ь͟,͟ ͟х͟ө͟р͟с͟ ͟н͟ь͟,͟ ͟у͟с͟ ͟н͟ь͟,͟ ͟х͟ү͟н͟с͟ ͟н͟ь͟ ͟э͟р͟ү͟ү͟л͟.͟ ͟А͟ж͟ ͟ү͟й͟л͟д͟в͟э͟р͟ж͟и͟л͟т͟и͟й͟н͟ ͟н͟ө͟л͟ө͟ө͟г͟ө͟ө͟р͟ ͟ж͟и͟н͟х͟э͟н͟э͟ ͟ю͟м͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟б͟а͟й͟х͟а͟а͟ ͟б͟о͟л͟ь͟ж͟ ͟б͟и͟д͟н͟и͟й͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟л͟э͟д͟э͟г͟ ͟и͟х͟э͟н͟х͟ ͟х͟ү͟н͟с͟ ͟г͟е͟н͟и͟й͟н͟ ͟ө͟ө͟р͟ч͟л͟ө͟л͟т͟т͟э͟й͟,͟ ͟г͟а͟р͟а͟л͟ ͟ү͟ү͟с͟э͟л͟ ͟н͟ь͟ ͟т͟о͟д͟о͟р͟х͟о͟й͟г͟ү͟й͟,͟ ͟г͟о͟о͟ ͟с͟а͟й͟х͟н͟ы͟ ͟б͟а͟р͟а͟а͟,͟ ͟х͟у͟в͟ц͟а͟с͟,͟ ͟т͟а͟в͟и͟л͟г͟а͟ ͟х͟ү͟р͟т͟э͟л͟ ͟а͟ю͟у͟л͟т͟а͟й͟ ͟х͟и͟м͟и͟й͟н͟ ͟б͟о͟д͟и͟с͟ы͟н͟ ͟н͟а͟й͟р͟л͟а͟г͟а͟т͟а͟й͟,͟ ͟э͟р͟ү͟ү͟л͟ ͟м͟э͟н͟д͟э͟д͟ ͟э͟э͟л͟г͟ү͟й͟ ͟б͟о͟л͟с͟о͟н͟.͟
͟
͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟ ͟н͟ь͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟з͟а͟й͟,͟ ͟ү͟з͟э͟г͟д͟э͟х͟ ͟о͟р͟ч͟и͟н͟,͟ ͟а͟м͟г͟а͟л͟а͟н͟ ͟т͟а͟й͟в͟а͟н͟ ͟б͟а͟й͟д͟а͟л͟ ͟г͟э͟э͟д͟ ͟о͟л͟о͟н͟ ͟т͟а͟л͟а͟а͟р͟а͟а͟ ͟х͟о͟т͟о͟д͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟т͟а͟й͟ ͟х͟а͟р͟ь͟ц͟у͟у͟л͟ш͟г͟ү͟й͟ ͟т͟а͟н͟с͟а͟г͟.͟ ͟М͟ө͟н͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟л͟ы͟н͟ ͟х͟э͟в͟ ͟м͟а͟я͟г͟ ͟н͟ь͟ ͟х͟о͟т͟ы͟н͟ ͟х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟т͟ ͟ш͟и͟н͟э͟,͟ ͟с͟о͟н͟и͟р͟х͟о͟л͟т͟о͟й͟,͟ ͟а͟д͟а͟л͟ ͟я͟в͟д͟л͟а͟а͟р͟ ͟д͟ү͟ү͟р͟э͟н͟ ͟б͟а͟й͟д͟а͟г͟.͟ ͟Ц͟а͟а͟ш͟л͟а͟а͟д͟ ͟г͟а͟з͟а͟р͟ ͟н͟у͟т͟г͟и͟й͟н͟ ͟б͟ү͟р͟э͟н͟ ͟б͟ү͟т͟э͟н͟ ͟б͟а͟й͟д͟л͟ы͟г͟х͟а͟м͟г͟а͟а͟л͟а͟х͟,͟ ͟д͟э͟л͟х͟и͟й͟н͟ ͟с͟ү͟ү͟л͟ч͟и͟й͟н͟ ͟н͟ү͟ү͟д͟э͟л͟ч͟и͟н͟ ͟с͟о͟ё͟л͟ы͟г͟ ͟х͟а͟д͟г͟а͟л͟а͟х͟ ͟г͟э͟э͟д͟ ͟о͟л͟о͟н͟ ͟ш͟а͟л͟т͟г͟а͟а͟н͟ы͟г͟ ͟д͟у͟р͟д͟а͟ж͟ ͟б͟о͟л͟н͟о͟.͟ ͟-͟Б͟о͟л͟о͟в͟с͟р͟о͟л͟ы͟н͟ ͟ү͟й͟л͟ч͟и͟л͟г͟э͟э͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟а͟д͟ ͟т͟у͟л͟г͟а͟м͟д͟с͟а͟н͟ ͟а͟с͟у͟у͟д͟а͟л͟ ͟б͟о͟л͟ж͟ ͟б͟у͟й͟г͟ ͟х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟ ͟д͟у͟р͟д͟д͟а͟г͟.͟ ͟Х͟ү͟ү͟х͟д͟и͟й͟н͟х͟э͟э͟ ͟б͟о͟л͟о͟в͟с͟р͟о͟л͟д͟ ͟х͟э͟р͟х͟э͟н͟ ͟а͟н͟х͟а͟а͟р͟ч͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟ ͟в͟э͟?͟ ͟-͟Н͟у͟т͟г͟и͟й͟н͟ ͟н͟э͟г͟ ͟а͟й͟л͟ы͟н͟ ͟х͟ү͟ү͟ ͟а͟а͟в͟ ͟э͟э͟ж͟э͟э͟с͟э͟э͟ ͟“͟Н͟а͟м͟а͟й͟г͟ ͟х͟у͟р͟д͟а͟н͟ ͟с͟у͟р͟г͟у͟у͟л͟и͟а͟с͟ ͟г͟а͟р͟г͟а͟а͟д͟ ͟а͟л͟ь͟.͟ ͟Х͟а͟й͟р͟а͟н͟ ͟ц͟а͟г͟ ͟х͟у͟г͟а͟ц͟а͟а͟ ͟д͟э͟м͟и͟й͟ ͟ө͟н͟г͟ө͟р͟ө͟ө͟д͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟Э͟р͟т͟х͟э͟н͟ ͟м͟а͟л͟ ͟д͟э͟э͟р͟э͟э͟ ͟г͟а͟р͟ч͟ ͟с͟у͟р͟а͟х͟ ͟ё͟с͟т͟о͟й͟ ͟ю͟м͟а͟а͟ ͟с͟у͟р͟м͟а͟а͟р͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟”͟ ͟г͟э͟с͟э͟н͟ ͟г͟э͟д͟э͟г͟.͟ ͟Ү͟ү͟н͟и͟й͟г͟ ͟с͟о͟н͟с͟о͟о͟д͟ ͟х͟а͟л͟а͟г͟л͟а͟х͟ ͟ё͟с͟т͟о͟й͟ ͟ю͟у͟ ͟б͟а͟х͟а͟р͟х͟а͟х͟ ͟ё͟с͟т͟о͟й͟ ͟ю͟у͟?͟ ͟Б͟о͟л͟о͟в͟с͟р͟о͟л͟ы͟г͟ ͟ч͟ ͟т͟э͟р͟ ͟х͟ө͟г͟ж͟л͟и͟й͟г͟ ͟ч͟ ͟т͟э͟р͟ ͟х͟о͟т͟,͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟ ͟ө͟ө͟р͟ ͟ө͟ө͟р͟ө͟ө͟р͟ ͟х͟а͟р͟д͟а͟г͟.͟ ͟М͟и͟н͟и͟й͟ ͟х͟ү͟ү͟х͟д͟э͟д͟э͟э͟ ͟ө͟г͟ө͟х͟и͟й͟г͟ ͟х͟ү͟с͟э͟ж͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟ ͟б͟о͟л͟о͟в͟с͟р͟о͟л͟ы͟г͟ ͟Е͟Б͟С͟-͟д͟ ͟з͟а͟а͟д͟а͟г͟г͟ү͟й͟.͟ ͟М͟о͟н͟г͟о͟л͟ ͟У͟л͟с͟ы͟н͟ ͟е͟р͟ө͟н͟х͟и͟й͟ ͟б͟о͟л͟о͟в͟с͟р͟о͟л͟ы͟н͟ ͟с͟у͟р͟г͟а͟л͟т͟ы͟н͟ ͟х͟ө͟т͟ө͟л͟б͟ө͟р͟и͟й͟г͟ ͟б͟и͟ ͟х͟а͟н͟г͟а͟л͟т͟т͟а͟й͟ ͟с͟а͟й͟н͟ ͟б͟а͟с͟ ͟з͟ө͟в͟ ͟ч͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟ү͟з͟д͟э͟г͟г͟ү͟й͟.͟
͟
͟Б͟а͟г͟ш͟ ͟н͟а͟р͟ы͟н͟ ͟м͟э͟д͟л͟э͟г͟,͟ ͟у͟р͟ ͟ч͟а͟д͟в͟а͟р͟,͟ ͟з͟а͟а͟х͟ ͟а͟р͟г͟а͟ ͟з͟ү͟й͟г͟ ͟ч͟ ͟б͟а͟с͟ ͟х͟о͟т͟,͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟д͟ ͟н͟э͟г͟ ͟и͟х͟ ͟я͟л͟г͟а͟а͟т͟а͟й͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟б͟о͟д͟д͟о͟г͟г͟ү͟й͟ ͟б͟о͟л͟о͟х͟о͟о͟р͟ ͟н͟а͟д͟а͟д͟ ͟г͟о͟л͟ж͟ ͟ш͟и͟л͟э͟э͟д͟ ͟б͟а͟й͟х͟ ͟ю͟м͟ ͟б͟а͟й͟х͟г͟ү͟й͟.͟ ͟Х͟а͟р͟и͟н͟ ͟х͟ү͟ү͟х͟э͟д͟ ͟с͟у͟р͟а͟х͟ ͟а͟р͟г͟а͟ ͟б͟а͟р͟и͟л͟т͟а͟й͟,͟ ͟б͟и͟е͟ ͟д͟а͟а͟ж͟ ͟с͟у͟р͟а͟л͟ц͟а͟х͟ ͟ч͟а͟д͟в͟а͟р͟т͟а͟й͟,͟ ͟ө͟ө͟р͟и͟й͟н͟х͟ө͟ө͟ ͟а͟в͟ь͟я͟а͟с͟,͟ ͟х͟ү͟с͟э͟л͟ ͟с͟о͟н͟и͟р͟х͟л͟ы͟г͟ ͟т͟а͟н͟ь͟ж͟ ͟м͟э͟д͟э͟х͟,͟ ͟м͟э͟д͟л͟э͟г͟и͟й͟г͟ ͟э͟р͟ж͟ ͟х͟а͟й͟х͟ ͟э͟р͟м͟э͟л͟з͟э͟л͟т͟э͟й͟,͟ ͟т͟у͟у͟ш͟т͟а͟й͟ ͟б͟о͟л͟о͟х͟ ͟н͟ь͟ ͟л͟ ͟ч͟у͟х͟а͟л͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟б͟о͟д͟д͟о͟г͟.͟ ͟Ү͟ү͟н͟и͟й͟г͟ ͟х͟о͟т͟,͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟с͟у͟р͟г͟у͟у͟л͟и͟й͟н͟ ͟а͟л͟ь͟ ͟н͟ь͟ ͟ч͟ ͟х͟а͟н͟г͟а͟л͟т͟т͟а͟й͟ ͟ө͟г͟ч͟ ͟ч͟а͟д͟а͟х͟г͟ү͟й͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟Э͟н͟э͟ ͟т͟а͟л͟ ͟д͟э͟э͟р͟ ͟м͟о͟н͟г͟о͟л͟ы͟н͟ ͟б͟о͟л͟о͟в͟с͟р͟о͟л͟ы͟н͟ ͟с͟и͟с͟т͟е͟м͟д͟ ͟с͟э͟т͟г͟э͟л͟ ͟х͟а͟н͟г͟а͟л͟у͟у͟н͟ ͟б͟у͟с͟ ͟б͟а͟й͟д͟а͟г͟.͟ ͟Д͟у͟г͟у͟й͟л͟а͟н͟г͟и͟й͟н͟ ͟х͟у͟в͟ь͟д͟ ͟г͟э͟в͟э͟л͟ ͟м͟а͟н͟а͟й͟ ͟х͟ү͟ү͟х͟э͟д͟ ͟с͟у͟м͟ы͟н͟ ͟т͟ө͟в͟д͟ ͟т͟ө͟г͟ө͟л͟д͟ө͟р͟ ͟х͟у͟у͟р͟ы͟н͟ ͟д͟у͟г͟у͟й͟л͟а͟н͟д͟ ͟я͟в͟ж͟ ͟д͟а͟в͟х͟а͟р͟ ͟s͟i͟m͟p͟l͟y͟p͟i͟a͟n͟o͟ ͟а͟п͟п͟л͟и͟к͟э͟й͟ш͟н͟э͟э͟с͟ ͟с͟у͟р͟а͟л͟ц͟д͟а͟г͟.͟ ͟Э͟н͟э͟ ͟ж͟и͟л͟ ͟б͟а͟г͟а͟ ͟с͟у͟р͟г͟у͟у͟л͟и͟й͟н͟ ͟н͟э͟г͟д͟ү͟г͟э͟э͟р͟ ͟а͟н͟г͟и͟д͟ ͟э͟л͟с͟э͟ж͟ ͟у͟н͟ш͟и͟х͟,͟ ͟б͟и͟ч͟и͟х͟,͟ ͟т͟о͟о͟ ͟б͟о͟д͟о͟х͟о͟д͟ ͟с͟у͟р͟а͟л͟ц͟а͟ж͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟Э͟х͟ ͟х͟э͟л͟э͟э͟р͟э͟э͟ ͟у͟н͟ш͟и͟ж͟,͟ ͟б͟и͟ч͟и͟х͟ ͟а͟с͟у͟у͟д͟а͟л͟г͟ү͟й͟ ͟б͟о͟л͟о͟х͟о͟о͟р͟ ͟н͟ь͟ ͟г͟а͟д͟а͟а͟д͟ ͟х͟э͟л͟э͟н͟д͟ ͟н͟ь͟ ͟а͟н͟х͟а͟а͟р͟а͟л͟ ͟т͟а͟в͟и͟н͟а͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟б͟о͟д͟о͟ж͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟.͟ ͟Б͟а͟г͟и͟й͟н͟ ͟т͟ө͟в͟ ͟д͟э͟э͟р͟ ͟а͟н͟г͟л͟и͟ ͟х͟э͟л͟н͟и͟й͟ ͟д͟у͟г͟у͟й͟л͟а͟н͟ ͟х͟и͟ч͟э͟э͟л͟л͟ү͟ү͟л͟ж͟ ͟э͟х͟э͟л͟с͟э͟н͟ ͟з͟у͟р͟а͟г͟ ͟B͟a͟t͟t͟s͟e͟t͟s͟e͟g͟ ͟C͟h͟a͟g͟d͟g͟a͟a͟ ͟ф͟э͟й͟с͟б͟ү͟ү͟к͟ ͟х͟у͟у͟д͟с͟а͟а͟с͟ ͟а͟в͟а͟в͟ ͟-͟Т͟а͟н͟ы͟ ͟х͟у͟в͟ь͟д͟ ͟а͟ж͟л͟ы͟н͟ ͟б͟а͟й͟р͟а͟а͟ ͟х͟э͟р͟х͟э͟н͟ ͟б͟и͟й͟ ͟б͟о͟л͟г͟о͟ж͟,͟ ͟о͟р͟л͟о͟г͟ы͟н͟ ͟б͟ү͟т͟ц͟э͟э͟ ͟я͟а͟ж͟ ͟ө͟ө͟р͟ч͟и͟л͟с͟ө͟н͟ ͟б͟э͟?͟ ͟Э͟н͟э͟ ͟б͟ү͟х͟н͟и͟й͟г͟ ͟х͟э͟р͟х͟э͟н͟ ͟ш͟и͟й͟д͟с͟э͟н͟ ͟т͟а͟л͟а͟а͟р͟а͟а͟ ͟х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟т͟ ͟з͟ө͟в͟л͟ө͟г͟ө͟ө͟ ͟ө͟г͟ө͟х͟г͟ү͟й͟ ͟ю͟у͟?͟-͟У͟л͟а͟а͟н͟б͟а͟а͟т͟а͟р͟ ͟х͟о͟т͟о͟д͟ ͟ө͟ө͟р͟и͟й͟н͟ ͟э͟р͟х͟э͟л͟д͟э͟г͟ ͟ж͟и͟ж͟и͟г͟ ͟ү͟й͟л͟д͟в͟э͟р͟л͟э͟л͟и͟й͟н͟ ͟б͟и͟з͟н͟е͟с͟т͟э͟й͟.͟ ͟З͟а͟й͟н͟а͟а͟с͟ ͟а͟ж͟л͟а͟а͟ ͟х͟и͟й͟ж͟ ͟ц͟а͟л͟и͟н͟г͟а͟а͟ ͟а͟в͟д͟а͟г͟.͟
͟
͟Т͟ү͟ү͟г͟э͟э͟р͟э͟э͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟а͟р͟ч͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟С͟а͟я͟х͟н͟ы͟г͟ ͟х͟ү͟р͟т͟э͟л͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟г͟а͟а͟с͟ ͟о͟л͟д͟о͟г͟ ͟о͟р͟л͟о͟г͟о͟г͟ү͟й͟ ͟б͟а͟й͟л͟а͟а͟.͟ ͟Х͟а͟р͟и͟н͟ ͟э͟н͟э͟ ͟н͟а͟м͟р͟а͟а͟с͟ ͟б͟а͟г͟и͟й͟н͟ ͟т͟ө͟в͟ ͟д͟э͟э͟р͟ ͟а͟н͟г͟л͟и͟ ͟х͟э͟л͟н͟и͟й͟ ͟д͟у͟г͟у͟й͟л͟а͟н͟ ͟х͟и͟ч͟э͟э͟л͟л͟ү͟ү͟л͟ж͟ ͟э͟х͟э͟л͟с͟э͟н͟.͟ ͟Б͟а͟с͟ ͟ө͟н͟г͟ө͟р͟с͟ө͟н͟ ͟з͟у͟н͟а͟а͟с͟ ͟з͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟а͟ж͟ ͟а͟х͟у͟й͟ ͟э͟р͟х͟э͟л͟ж͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟ ͟ч͟ ͟х͟а͟р͟а͟а͟х͟а͟н͟ ͟а͟ш͟и͟г͟т͟ ͟а͟ж͟и͟л͟л͟а͟г͟а͟а͟ ͟р͟у͟у͟г͟а͟а͟ ͟о͟р͟о͟о͟г͟ү͟й͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟Э͟н͟э͟ ͟з͟у͟н͟а͟а͟с͟ ͟л͟ ͟ү͟р͟ ͟ш͟и͟м͟э͟э͟ ͟х͟ү͟р͟т͟э͟ж͟ ͟э͟х͟л͟э͟х͟э͟э͟р͟ ͟т͟ө͟л͟ө͟в͟л͟ө͟ж͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟С͟а͟н͟х͟ү͟ү͟г͟и͟й͟н͟ ͟х͟у͟в͟ь͟д͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟г͟а͟а͟с͟ ͟ш͟у͟у͟д͟ ͟х͟а͟м͟а͟а͟р͟а͟л͟т͟а͟й͟ ͟б͟а͟й͟х͟ ͟н͟ь͟ ͟э͟р͟с͟д͟э͟л͟т͟э͟й͟ ͟г͟э͟д͟г͟и͟й͟г͟ ͟о͟й͟л͟г͟о͟х͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟т͟э͟й͟.͟ ͟Ө͟м͟н͟ө͟ ͟х͟э͟л͟с͟э͟н͟ч͟л͟э͟н͟ ͟н͟э͟г͟ ͟б͟о͟л͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟г͟а͟а͟с͟ ͟х͟а͟м͟а͟а͟р͟а͟л͟г͟ү͟й͟ ͟о͟р͟л͟о͟г͟ы͟н͟ ͟э͟х͟ ͟ү͟ү͟с͟в͟э͟р͟т͟э͟й͟,͟ ͟э͟с͟ ͟б͟о͟л͟ ͟х͟э͟с͟э͟г͟т͟э͟э͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟л͟э͟х͟ ͟х͟у͟р͟и͟м͟т͟л͟а͟л͟т͟а͟й͟ ͟и͟р͟э͟х͟ ͟н͟ь͟ ͟з͟ө͟в͟.͟ ͟М͟э͟д͟э͟э͟ж͟ ͟б͟э͟л͟э͟н͟ ͟а͟ж͟и͟л͟л͟а͟ж͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟,͟ ͟ж͟и͟г͟д͟э͟р͟с͟э͟н͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟г͟и͟й͟н͟ ͟б͟и͟з͟н͟е͟с͟и͟й͟г͟ ͟х͟у͟д͟а͟л͟д͟а͟ж͟ ͟а͟в͟а͟а͟д͟ ͟и͟р͟в͟э͟л͟ ͟ө͟ө͟р͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟.͟ ͟Ш͟и͟н͟э͟ ͟б͟и͟з͟н͟е͟с͟,͟ ͟а͟ж͟ ͟а͟х͟у͟й͟ ͟б͟о͟с͟г͟о͟н͟о͟ ͟г͟э͟в͟э͟л͟ ͟ц͟а͟г͟ ͟х͟у͟г͟а͟ц͟а͟а͟ ͟о͟р͟н͟о͟.͟ ͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟д͟ ͟д͟а͟н͟ ͟г͟а͟н͟ц͟ ͟т͟ө͟р͟и͟й͟н͟ ͟б͟а͟й͟г͟у͟у͟л͟л͟а͟г͟ы͟н͟ ͟ц͟а͟л͟и͟н͟г͟а͟а͟р͟ ͟а͟ж͟и͟л͟л͟а͟д͟а͟г͟ ͟х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟ ͟ч͟ ͟б͟а͟с͟ ͟ц͟ө͟ө͟н͟ ͟ю͟м͟ ͟ш͟и͟г͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟ ͟ю͟м͟.͟ ͟И͟х͟э͟н͟х͟ ͟н͟ь͟ ͟д͟а͟в͟х͟а͟р͟ ͟м͟а͟л͟ ͟а͟ж͟ ͟а͟х͟у͟й͟,͟ ͟г͟а͟з͟а͟р͟ ͟т͟а͟р͟и͟а͟л͟а͟н͟,͟ ͟х͟у͟д͟а͟л͟д͟а͟а͟ ͟н͟а͟й͟м͟а͟а͟ ͟э͟р͟х͟э͟л͟д͟э͟г͟.͟ ͟Т͟э͟г͟э͟х͟э͟э͟р͟ ͟т͟ө͟р͟и͟й͟н͟ ͟а͟л͟б͟а͟н͟д͟ ͟а͟ж͟и͟л͟д͟ ͟о͟р͟с͟о͟н͟ ͟б͟а͟й͟л͟а͟а͟ ͟ч͟ ͟х͟а͟ж͟у͟у͟г͟а͟а͟р͟ ͟н͟ь͟ ͟ө͟ө͟р͟ ͟о͟р͟л͟о͟г͟ы͟н͟ ͟э͟х͟ ͟ү͟ү͟с͟в͟э͟р͟э͟э͟ ͟т͟о͟о͟ц͟о͟о͟л͟о͟х͟ ͟н͟ь͟ ͟ч͟у͟х͟а͟л͟.͟ ͟Ж͟и͟ш͟э͟э͟ ͟н͟ь͟ ͟о͟н͟л͟а͟й͟н͟ ͟х͟у͟д͟а͟л͟д͟а͟а͟,͟ ͟г͟а͟р͟ ͟у͟р͟л͟а͟л͟,͟ ͟д͟у͟г͟у͟й͟л͟а͟н͟ ͟с͟е͟к͟ц͟ ͟г͟э͟х͟ ͟м͟э͟т͟.͟ ͟Б͟а͟с͟ ͟ө͟р͟х͟ ͟т͟о͟л͟г͟о͟й͟л͟с͟о͟н͟ ͟г͟а͟н͟ц͟ ͟б͟и͟е͟ ͟э͟х͟,͟ ͟э͟ц͟э͟г͟ ͟и͟р͟ж͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟а͟д͟ ͟ж͟а͟а͟х͟а͟н͟ ͟х͟э͟ц͟ү͟ү͟ ͟г͟э͟д͟г͟и͟й͟г͟ ͟ө͟ө͟р͟и͟й͟н͟х͟ө͟ө͟ ͟т͟у͟р͟ш͟л͟а͟г͟а͟а͟р͟ ͟с͟а͟н͟у͟у͟л͟ъ͟я͟.͟
͟
͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟а͟х͟у͟й͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟л͟м͟ө͟р͟ ͟и͟х͟т͟э͟й͟ ͟б͟о͟л͟о͟х͟о͟о͟р͟ ͟г͟а͟н͟ц͟ ͟х͟ү͟н͟ ͟г͟э͟р͟и͟й͟н͟ ͟а͟ж͟л͟а͟а͟с͟а͟а͟ ͟д͟а͟в͟ж͟ ͟ө͟н͟д͟и͟й͟х͟г͟ү͟й͟.͟Х͟о͟ё͟у͟л͟а͟а͟ ͟б͟а͟й͟ж͟ ͟г͟э͟м͟э͟э͟н͟э͟ ͟у͟ч͟и͟р͟т͟а͟й͟ ͟б͟о͟л͟н͟о͟.͟ ͟Ү͟н͟э͟х͟э͟э͟р͟ ͟а͟м͟ь͟д͟а͟р͟м͟а͟а͟р͟ ͟б͟а͟й͟в͟а͟л͟ ͟х͟о͟ё͟р͟ ͟г͟у͟р͟в͟а͟н͟ ͟а͟й͟л͟ ͟н͟и͟й͟л͟э͟э͟д͟,͟ ͟э͟с͟в͟э͟л͟ ͟х͟а͟м͟а͟а͟т͟а͟н͟ ͟с͟а͟д͟н͟а͟а͟р͟а͟а͟ ͟ц͟у͟г͟т͟а͟а͟ ͟и͟р͟в͟э͟л͟ ͟б͟ү͟р͟ ͟ч͟ ͟с͟а͟й͟н͟.͟ ͟Б͟ү͟р͟ ͟а͟р͟г͟а͟г͟ү͟й͟ ͟б͟о͟л͟ ͟м͟а͟н͟а͟й͟ ͟с͟у͟м͟а͟н͟д͟ ͟и͟р͟э͟э͟д͟ ͟с͟у͟у͟г͟у͟у͟л͟ ͟и͟р͟г͟э͟д͟э͟э͟ ͟т͟ү͟ш͟ ͟л͟ ͟г͟э͟е͟ ͟д͟э͟э͟.͟ ͟/͟и͟н͟э͟э͟в͟/͟ ͟-͟Х͟ө͟р͟ш͟и͟й͟н͟х͟ө͟ө͟ ͟т͟у͟х͟а͟й͟ ͟я͟р͟и͟а͟ч͟.͟ ͟О͟л͟о͟н͟ ͟с͟а͟й͟х͟а͟н͟ ͟х͟ө͟р͟ш͟т͟э͟й͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟д͟у͟у͟л͟с͟а͟н͟?͟ ͟-͟М͟а͟н͟а͟й͟ ͟с͟у͟м͟а͟н͟д͟ ͟с͟ү͟ү͟л͟и͟й͟н͟ ͟ж͟и͟л͟ү͟ү͟д͟э͟д͟ ͟х͟о͟т͟о͟о͟с͟ ͟ш͟и͟л͟ж͟и͟ж͟ ͟и͟р͟с͟э͟н͟ ͟м͟и͟н͟и͟й͟ ͟м͟э͟д͟э͟х͟ ͟1͟0͟ ͟г͟а͟р͟у͟й͟ ͟ө͟р͟х͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟О͟л͟о͟н͟ ͟я͟н͟з͟ы͟н͟ ͟м͟э͟р͟г͟э͟ж͟и͟л͟ ͟б͟о͟л͟о͟в͟с͟р͟о͟л͟т͟о͟й͟ ͟х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟ ͟б͟и͟й͟.͟ ͟Б͟и͟д͟ ͟н͟э͟г͟ ͟б͟ү͟л͟э͟г͟ ͟б͟о͟л͟ж͟ ͟х͟ө͟р͟ш͟и͟й͟н͟ ͟х͟о͟л͟б͟о͟о͟т͟о͟й͟ ͟а͟м͟ь͟д͟а͟р͟д͟а͟г͟.͟ ͟Ш͟и͟н͟э͟ ͟а͟й͟л͟ ͟и͟р͟э͟х͟э͟д͟ ͟м͟э͟д͟э͟э͟л͟л͟э͟э͟р͟ ͟х͟а͟н͟г͟а͟ж͟,͟ ͟т͟у͟с͟а͟л͟ж͟ ͟д͟э͟м͟ж͟и͟х͟и͟й͟г͟ ͟э͟р͟м͟э͟л͟з͟э͟н͟э͟.͟ ͟Б͟а͟я͟р͟ ͟ё͟с͟л͟о͟л͟о͟о͟р͟ ͟ц͟у͟г͟л͟а͟х͟,͟ ͟ч͟ө͟л͟ө͟ө͟т͟ ͟ц͟а͟г͟а͟а͟ ͟х͟а͟м͟т͟ ͟ө͟н͟г͟ө͟р͟ө͟ө͟х͟ ͟з͟э͟р͟г͟э͟э͟р͟ ͟н͟и͟й͟г͟э͟м͟ш͟и͟х͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟ц͟э͟э͟г͟э͟э͟ ͟х͟а͟н͟г͟а͟д͟а͟г͟.͟ ͟Б͟и͟е͟ ͟б͟и͟е͟э͟с͟э͟э͟ ͟х͟и͟й͟с͟э͟н͟ ͟з͟ү͟й͟л͟и͟й͟г͟ ͟н͟ь͟ ͟х͟у͟д͟а͟л͟д͟а͟ж͟ ͟а͟в͟ч͟,͟ ͟г͟а͟р͟г͟а͟с͟а͟н͟ ͟с͟а͟н͟а͟а͟ч͟и͟л͟г͟ы͟г͟ ͟н͟ь͟ ͟д͟э͟м͟ж͟и͟н͟э͟.͟ ͟Х͟ү͟ү͟х͟д͟и͟й͟г͟ ͟н͟ь͟ ͟х͟а͟р͟н͟а͟ ͟г͟э͟э͟д͟ ͟х͟а͟м͟а͟а͟т͟а͟н͟ ͟с͟а͟д͟а͟н͟,͟ ͟н͟а͟й͟з͟ ͟н͟ө͟х͟ө͟д͟,͟ ͟х͟ө͟р͟ш͟ ͟с͟а͟а͟х͟а͟л͟т͟ы͟н͟ ͟ү͟ү͟р͟г͟и͟й͟г͟ ͟г͟ү͟й͟ц͟э͟т͟г͟э͟ж͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟Х͟о͟т͟о͟д͟ ͟г͟э͟р͟ ͟б͟ү͟л͟,͟ ͟н͟а͟й͟з͟ ͟н͟ө͟х͟д͟ө͟ө͟ ͟ү͟л͟д͟э͟э͟г͟э͟э͟д͟ ͟т͟а͟н͟и͟х͟ ͟х͟ү͟н͟г͟ү͟й͟ ͟г͟а͟з͟а͟р͟ ͟з͟о͟р͟и͟г͟л͟о͟о͟д͟ ͟и͟р͟с͟э͟н͟ ͟х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟т͟ ͟м͟а͟ш͟ ͟и͟х͟ ͟с͟э͟т͟г͟э͟л͟и͟й͟н͟ ͟д͟э͟м͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟ ͟б͟о͟л͟д͟о͟г͟.͟
͟
͟Х͟о͟т͟ы͟н͟ ͟х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟ ͟х͟э͟ц͟ү͟ү͟ ͟ш͟ү͟ү͟ ͟д͟э͟э͟.͟ ͟С͟у͟у͟г͟у͟у͟л͟ ͟и͟р͟г͟э͟д͟ ͟е͟р͟ ͟н͟ь͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟а͟х͟у͟й͟ ͟н͟ө͟х͟ц͟ө͟л͟и͟й͟н͟ ͟б͟э͟р͟х͟э͟э͟с͟ ͟и͟л͟ү͟ү͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟г͟и͟й͟н͟ ͟х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟и͟й͟н͟ ͟а͟а͟ш͟ ͟з͟а͟н͟г͟и͟й͟н͟ ͟б͟э͟р͟х͟э͟э͟с͟ ͟м͟ө͟н͟ ͟г͟а͟н͟ц͟а͟а͟р͟д͟л͟а͟а͟с͟ ͟б͟о͟л͟ж͟ ͟ш͟а͟н͟т͟р͟а͟х͟ ͟х͟а͟н͟д͟л͟а͟г͟а͟т͟а͟й͟ ͟б͟а͟й͟д͟а͟г͟.͟ ͟Э͟л͟э͟г͟с͟э͟г͟ ͟х͟ө͟р͟ш͟т͟э͟й͟ ͟х͟ү͟н͟ ͟н͟у͟т͟а͟г͟ ͟о͟р͟о͟н͟д͟о͟о͟ ͟х͟у͟р͟д͟а͟н͟ ͟д͟а͟с͟а͟ж͟,͟ ͟э͟э͟н͟э͟г͟ш͟д͟э͟г͟.͟ ͟Х͟ө͟р͟ш͟ ͟г͟э͟д͟э͟г͟т͟ ͟з͟ө͟в͟х͟ө͟н͟ ͟х͟а͟ж͟у͟у͟ ͟а͟й͟л͟ ͟б͟у͟с͟ ͟т͟у͟х͟а͟й͟н͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟а͟г͟т͟а͟а͟ ͟х͟а͟р͟и͟л͟ц͟а͟а͟н͟д͟ ͟о͟р͟ж͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟ ͟х͟ү͟н͟ ͟б͟ү͟х͟э͟н͟ ͟х͟а͟м͟а͟а͟р͟н͟а͟.͟ ͟А͟ж͟л͟ы͟н͟х͟а͟н͟,͟ ͟х͟ү͟ү͟х͟д͟и͟й͟н͟ ͟а͟н͟г͟и͟й͟н͟х͟а͟н͟,͟ ͟д͟э͟л͟г͟ү͟ү͟р͟и͟й͟н͟ ͟х͟у͟д͟а͟л͟д͟а͟г͟ч͟,͟ ͟ү͟й͟л͟ч͟и͟л͟г͟э͟э͟н͟и͟й͟ ͟б͟а͟й͟г͟у͟у͟л͟л͟а͟г͟ы͟н͟ ͟а͟ж͟и͟л͟ч͟и͟д͟,͟ ͟т͟ө͟р͟и͟й͟н͟ ͟а͟л͟б͟а͟н͟ ͟х͟а͟а͟г͟ч͟и͟д͟ ͟г͟э͟х͟ ͟м͟э͟т͟.͟ ͟С͟у͟у͟г͟у͟у͟л͟ ͟и͟р͟г͟э͟д͟э͟д͟ ͟э͟э͟л͟т͟э͟й͟ ͟с͟у͟м͟ ͟б͟а͟й͟х͟ ͟т͟у͟х͟а͟й͟ ͟о͟й͟л͟г͟о͟л͟т͟ ͟ч͟ ͟м͟ө͟н͟ ͟с͟а͟й͟н͟ ͟х͟ө͟р͟ш͟и͟й͟н͟ ͟т͟у͟х͟а͟й͟ ͟о͟й͟л͟г͟о͟л͟т͟ ͟ю͟м͟.͟ ͟-͟Х͟о͟т͟ы͟н͟ ͟х͟ү͟н͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟о͟ч͟и͟ж͟ ͟с͟у͟у͟р͟ь͟ш͟и͟х͟а͟д͟ ͟м͟э͟д͟э͟э͟ж͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟ ͟с͟а͟а͟д͟ ͟б͟э͟р͟х͟ш͟э͟э͟л͟ ͟б͟и͟ш͟г͟ү͟й͟ ͟л͟ ͟т͟о͟х͟и͟о͟л͟д͟о͟ж͟ ͟б͟а͟й͟с͟а͟н͟ ͟б͟а͟й͟х͟.͟ ͟Х͟э͟р͟х͟э͟н͟ ͟д͟а͟в͟а͟н͟ ͟т͟у͟у͟л͟ж͟ ͟б͟а͟й͟в͟?͟ ͟-͟Х͟а͟м͟г͟и͟й͟н͟ ͟т͟о͟м͟ ͟б͟э͟р͟х͟ш͟э͟э͟л͟ ͟б͟о͟л͟ ͟с͟о͟ё͟л͟ы͟н͟ ͟я͟л͟г͟а͟а͟т͟а͟й͟ ͟б͟а͟й͟д͟а͟л͟.͟ ͟А͟н͟х͟ ͟и͟р͟э͟э͟д͟ ͟н͟э͟г͟ ͟х͟э͟л͟э͟э͟р͟ ͟я͟р͟и͟а͟д͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟ ͟м͟ө͟р͟т͟л͟ө͟ө͟ ͟х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟т͟э͟й͟ ͟с͟а͟й͟н͟ ͟о͟й͟л͟г͟о͟л͟ц͟д͟о͟г͟г͟ү͟й͟,͟ ͟с͟а͟н͟а͟л͟ ͟н͟и͟й͟л͟д͟э͟г͟г͟ү͟й͟ ͟б͟а͟й͟л͟а͟а͟.͟ ͟Б͟о͟д͟о͟ж͟ ͟с͟э͟т͟г͟э͟х͟ ͟м͟а͟я͟г͟,͟ ͟я͟р͟ь͟ж͟ ͟х͟э͟л͟э͟х͟ ͟х͟э͟л͟б͟э͟р͟ ͟о͟н͟д͟о͟о͟.͟ ͟Х͟а͟р͟и͟у͟ ͟ү͟й͟л͟д͟э͟л͟ ͟ү͟з͟ү͟ү͟л͟э͟х͟ ͟х͟у͟р͟д͟ ͟х͟ү͟р͟т͟э͟л͟ ͟ө͟ө͟р͟.͟
͟
͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟ ͟н͟ь͟ ͟о͟д͟о͟о͟ ͟ч͟ ͟г͟а͟д͟а͟а͟д͟а͟д͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟а͟а͟с͟ ͟х͟э͟ц͟ү͟ү͟ ͟с͟а͟н͟а͟г͟д͟д͟а͟г͟.͟ ͟Э͟х͟э͟н͟д͟э͟э͟ ͟ө͟ө͟р͟и͟й͟г͟ө͟ө͟ ͟о͟й͟л͟г͟у͟у͟л͟а͟х͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟х͟и͟ч͟э͟э͟ж͟ ͟б͟а͟й͟с͟а͟н͟ ͟б͟о͟л͟ ͟я͟в͟а͟а͟н͟д͟а͟а͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟и͟й͟г͟ ͟о͟й͟л͟г͟о͟х͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟о͟р͟о͟л͟д͟с͟о͟н͟о͟о͟р͟ ͟н͟ө͟х͟ц͟ө͟л͟ ͟б͟а͟й͟д͟а͟л͟ ͟д͟э͟э͟р͟д͟с͟э͟н͟.͟ ͟О͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟г͟и͟й͟н͟ ͟о͟н͟ц͟л͟о͟г͟,͟ ͟т͟ү͟ү͟х͟,͟ ͟ү͟н͟э͟т͟ ͟з͟ү͟й͟л͟ ͟з͟э͟р͟г͟и͟й͟г͟ ͟с͟у͟д͟а͟л͟ж͟ ͟м͟э͟д͟э͟э͟д͟ ͟и͟р͟э͟х͟э͟э͟р͟ ͟х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟и͟й͟н͟ ͟г͟а͟р͟г͟а͟ж͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟ ͟н͟и͟й͟т͟л͟э͟г͟ ͟з͟а͟н͟ ͟а͟а͟ш͟,͟ ͟ү͟й͟л͟ ͟х͟ө͟д͟л͟ө͟л͟и͟й͟г͟ ͟о͟й͟л͟г͟о͟ж͟ ͟э͟х͟э͟л͟д͟э͟г͟ ͟ю͟м͟ ͟б͟и͟л͟э͟э͟.͟ ͟Т͟э͟г͟э͟э͟д͟ ͟о͟й͟л͟г͟о͟х͟г͟ү͟й͟ ͟з͟а͟р͟и͟м͟ ͟з͟ү͟й͟л͟и͟й͟г͟ ͟б͟а͟с͟ ͟х͟ү͟л͟э͟э͟н͟ ͟з͟ө͟в͟ш͟ө͟ө͟р͟ө͟х͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟т͟э͟й͟ ͟б͟о͟л͟д͟о͟г͟.͟ ͟Ж͟и͟ш͟э͟э͟ ͟н͟ь͟ ͟з͟а͟р͟и͟м͟ ͟ө͟д͟ө͟р͟ ͟а͟й͟л͟у͟у͟д͟ ͟я͟а͟г͟а͟а͟д͟ ͟г͟э͟р͟э͟э͟с͟э͟э͟ ͟ю͟м͟ ͟г͟а͟р͟г͟а͟д͟а͟г͟г͟ү͟й͟г͟ ͟б͟и͟ ͟о͟д͟о͟о͟ ͟ч͟ ͟о͟й͟л͟г͟о͟д͟о͟г͟г͟ү͟й͟.͟ ͟Ү͟ү͟н͟э͟э͟с͟ ͟б͟о͟л͟о͟о͟д͟ ͟а͟й͟л͟ы͟н͟ ͟х͟ө͟л͟д͟ө͟ө͟г͟ч͟и͟д͟х͟а͟д͟г͟а͟л͟у͟у͟л͟с͟а͟н͟ ͟м͟а͟х͟а͟а͟ ͟а͟в͟ч͟ ͟и͟д͟э͟ж͟ ͟ч͟а͟д͟а͟х͟г͟ү͟й͟ ͟х͟о͟о͟с͟о͟н͟ ͟х͟о͟н͟о͟ж͟ ͟ч͟ ͟б͟а͟й͟л͟а͟а͟.͟ ͟Я͟а͟г͟а͟а͟д͟ ͟д͟э͟л͟г͟ү͟ү͟р͟т͟ ͟н͟о͟й͟т͟о͟н͟ ͟м͟а͟х͟,͟ ͟с͟ү͟ү͟ ͟з͟а͟р͟д͟а͟г͟г͟ү͟й͟ ͟в͟э͟ ͟г͟э͟д͟г͟и͟й͟г͟ ͟о͟й͟л͟г͟о͟х͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟х͟э͟с͟э͟г͟ ͟у͟д͟с͟а͟н͟.͟ ͟Д͟а͟р͟а͟а͟ ͟н͟ь͟ ͟х͟ү͟л͟э͟э͟н͟ ͟з͟ө͟в͟ш͟ө͟ө͟р͟ө͟х͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟б͟ө͟ө͟н͟ ͟ю͟м͟ ͟б͟о͟л͟с͟о͟н͟.͟ ͟О͟д͟о͟о͟ ͟б͟о͟л͟ ͟б͟ү͟р͟ ͟д͟а͟с͟а͟н͟ ͟з͟о͟х͟и͟ц͟о͟ж͟,͟ ͟з͟ө͟в͟т͟г͟ө͟х͟ ͟х͟а͟н͟д͟л͟а͟г͟а͟т͟а͟й͟ ͟б͟о͟л͟ж͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟х͟ү͟н͟и͟й͟ ͟н͟ү͟д͟э͟э͟р͟ ͟х͟а͟р͟а͟х͟ ͟н͟ь͟ ͟о͟л͟о͟н͟ ͟з͟ү͟й͟л͟и͟й͟г͟ ͟о͟й͟л͟г͟о͟м͟ж͟т͟о͟й͟ ͟б͟о͟л͟г͟о͟д͟о͟г͟.͟ ͟Г͟э͟в͟ч͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟х͟ү͟н͟и͟й͟ ͟н͟ү͟д͟э͟э͟р͟ ͟х͟а͟р͟л͟а͟а͟ ͟г͟э͟э͟д͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟х͟ү͟н͟и͟й͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟л͟а͟а͟р͟ ͟а͟м͟ь͟д͟а͟р͟н͟а͟ ͟г͟э͟д͟э͟г͟ ͟б͟а͟с͟ ͟ө͟ө͟р͟.͟
͟
͟Э͟н͟э͟ ͟б͟о͟л͟ ͟з͟ү͟г͟э͟э͟р͟ ͟х͟и͟й͟ч͟и͟х͟ ͟с͟о͟н͟г͟о͟л͟т͟ ͟б͟и͟ш͟ ͟с͟у͟р͟а͟х͟,͟ ͟д͟а͟с͟а͟х͟,͟ ͟д͟а͟д͟а͟х͟ ͟т͟у͟х͟а͟й͟ ͟у͟р͟т͟ ͟х͟у͟г͟а͟ц͟а͟а͟н͟ы͟ ͟а͟с͟у͟у͟д͟а͟л͟ ͟ю͟м͟.͟ ͟Э͟н͟э͟ ͟л͟ ͟х͟а͟м͟г͟и͟й͟н͟ ͟т͟о͟м͟ ͟б͟э͟р͟х͟ш͟э͟э͟л͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟ ͟д͟а͟а͟.͟ ͟О͟д͟о͟о͟ ͟ч͟ ͟д͟а͟в͟а͟н͟ ͟т͟у͟у͟л͟ж͟ ͟ч͟а͟д͟а͟а͟г͟ү͟й͟ ͟л͟ ͟я͟в͟н͟а͟.͟ ͟-͟А͟н͟х͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟о͟ч͟с͟о͟н͟о͟о͟с͟ ͟х͟о͟й͟ш͟ ͟ө͟н͟ө͟ө͟д͟р͟и͟й͟г͟ ͟х͟ү͟р͟т͟э͟л͟х͟ ͟х͟у͟г͟а͟ц͟а͟а͟н͟д͟ ͟г͟а͟р͟с͟а͟н͟ ͟ө͟ө͟р͟ч͟л͟ө͟л͟т͟ү͟ү͟д͟и͟й͟г͟ ͟н͟э͟р͟л͟э͟х͟г͟ү͟й͟ ͟ю͟у͟?͟ ͟-͟М͟э͟д͟э͟э͟ж͟ ͟м͟а͟ш͟ ͟и͟х͟ ͟з͟ү͟й͟л͟ ͟с͟у͟р͟с͟а͟н͟.͟ ͟Х͟а͟м͟г͟и͟й͟н͟ ͟х͟э͟ц͟ү͟ү͟ ͟н͟ь͟ ͟с͟у͟р͟а͟х͟ ͟т͟у͟с͟а͟м͟ ͟у͟л͟а͟м͟ ͟и͟х͟ ͟с͟у͟р͟а͟х͟ ͟з͟ү͟й͟л͟ ͟г͟а͟р͟ч͟ ͟и͟р͟э͟э͟д͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟.͟ ͟З͟а͟р͟и͟м͟д͟а͟а͟ ͟б͟и͟ ͟х͟э͟з͟э͟э͟ ͟ч͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟х͟ү͟н͟ ͟б͟о͟л͟ж͟ ͟ч͟а͟д͟а͟х͟г͟ү͟й͟ ͟ю͟м͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟б͟о͟д͟о͟г͟д͟д͟о͟г͟.͟ ͟Т͟ү͟л͟э͟э͟ ͟х͟а͟г͟а͟л͟а͟х͟,͟ ͟г͟а͟л͟ ͟а͟с͟а͟а͟х͟,͟ ͟г͟а͟л͟ ͟т͟а͟с͟л͟а͟х͟г͟ү͟й͟ ͟б͟а͟й͟х͟,͟ ͟г͟а͟л͟ ͟т͟а͟а͟р͟у͟у͟л͟а͟х͟,͟ ͟т͟о͟г͟о͟о͟ ͟т͟а͟в͟ь͟ж͟ ͟с͟ү͟ү͟ ͟х͟ө͟ө͟р͟ү͟ү͟л͟э͟х͟,͟ ͟х͟ө͟ө͟р͟с͟ө͟н͟ ͟с͟ү͟ү͟н͟э͟э͟с͟ ͟ө͟р͟ө͟м͟ ͟з͟а͟г͟с͟а͟а͟х͟,͟ ͟ү͟л͟д͟с͟э͟н͟ ͟с͟ү͟ү͟г͟э͟э͟р͟ ͟н͟ь͟ ͟т͟а͟р͟а͟г͟ ͟б͟ү͟р͟э͟х͟,͟ ͟т͟а͟р͟г͟и͟й͟н͟ ͟с͟а͟й͟н͟ ͟х͟ө͟р͟ө͟н͟г͟ө͟т͟э͟й͟ ͟б͟а͟й͟х͟ ͟г͟э͟э͟д͟ ͟х͟и͟й͟х͟ ͟а͟ж͟и͟л͟ ͟х͟я͟з͟г͟а͟а͟р͟г͟ү͟й͟ ͟ү͟р͟г͟э͟л͟ж͟и͟л͟н͟э͟.͟ ͟Х͟о͟т͟о͟д͟ ͟б͟о͟л͟ ͟д͟э͟л͟г͟ү͟ү͟р͟ ͟о͟р͟л͟о͟о͟,͟ ͟п͟а͟к͟е͟т͟т͟а͟й͟ ͟т͟а͟р͟а͟г͟ ͟с͟а͟г͟с͟а͟н͟д͟а͟а͟ ͟х͟и͟й͟л͟э͟э͟,͟ ͟г͟ү͟й͟ц͟э͟э͟.͟ ͟Х͟о͟т͟о͟д͟ ͟х͟э͟з͟э͟э͟ ͟ч͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟ ͟б͟о͟л͟д͟о͟г͟г͟ү͟й͟ ͟о͟л͟о͟н͟ ͟з͟ү͟й͟л͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟а͟д͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟ ͟б͟о͟л͟д͟о͟г͟.͟ ͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟о͟р͟ш͟и͟ж͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟ ͟г͟э͟д͟э͟г͟ ͟н͟ь͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟а͟р͟ч͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟ ͟г͟э͟с͟э͟н͟ ͟ү͟г͟ ͟б͟и͟ш͟ ͟ю͟м͟.͟ ͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟а͟р͟н͟а͟ ͟г͟э͟д͟э͟г͟ ͟х͟о͟т͟о͟д͟ ͟т͟ө͟р͟ж͟ ͟ө͟с͟с͟ө͟н͟ ͟х͟ү͟н͟д͟ ͟а͟м͟а͟р͟г͟ү͟й͟ ͟с͟о͟р͟и͟л͟т͟.͟Т͟и͟й͟м͟э͟э͟с͟ ͟б͟и͟ ͟о͟д͟о͟о͟х͟о͟н͟д͟о͟о͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟а͟д͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟ ͟б͟и͟ш͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟о͟р͟ш͟о͟о͟д͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟ ͟ю͟м͟.͟ ͟Г͟э͟х͟д͟э͟э͟ ͟э͟н͟э͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ш͟и͟х͟ ͟ү͟й͟л͟ ͟я͟в͟ц͟ ͟ү͟н͟э͟х͟э͟э͟р͟ ͟с͟о͟н͟и͟р͟х͟о͟л͟т͟о͟й͟ ͟б͟а͟с͟ ͟т͟а͟а͟л͟а͟м͟ж͟т͟а͟й͟.͟
͟
͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟и͟р͟с͟н͟э͟э͟р͟ ͟и͟л͟ү͟ү͟ ͟т͟а͟й͟в͟а͟н͟,͟ ͟х͟ү͟л͟э͟э͟ц͟т͟э͟й͟ ͟б͟а͟с͟ ͟г͟а͟р͟ ͟з͟а͟в͟г͟ү͟й͟ ͟ч͟ ͟т͟а͟р͟х͟и͟ ͟з͟а͟в͟т͟а͟й͟ ͟б͟о͟л͟с͟о͟н͟.͟ ͟Я͟г͟ ͟л͟ ͟т͟э͟т͟г͟э͟в͟э͟р͟т͟э͟э͟ ͟г͟а͟р͟с͟а͟н͟ ͟ю͟м͟ ͟ш͟и͟г͟ ͟с͟а͟н͟а͟г͟д͟д͟а͟г͟.͟ ͟И͟х͟ ͟ю͟м͟ ͟э͟р͟г͟э͟ц͟ү͟ү͟л͟ж͟ ͟б͟о͟д͟о͟х͟,͟ ͟г͟э͟р͟ ͟б͟ү͟л͟и͟й͟н͟ ͟а͟с͟у͟у͟д͟а͟л͟д͟ ͟а͟н͟х͟а͟а͟р͟а͟л͟ ͟х͟а͟н͟д͟у͟у͟л͟а͟х͟ ͟ц͟а͟г͟т͟а͟й͟ ͟б͟о͟л͟с͟о͟н͟.͟ ͟И͟л͟ү͟ү͟ ͟и͟х͟ ͟х͟у͟г͟а͟ц͟а͟а͟г͟ ͟д͟о͟т͟о͟р͟ ͟б͟и͟ш͟ ͟г͟а͟д͟а͟а͟ ͟ө͟н͟г͟ө͟р͟ө͟ө͟д͟ө͟г͟ ͟б͟о͟л͟с͟о͟н͟.͟ ͟Х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟т͟э͟й͟ ͟г͟ү͟н͟з͟г͟и͟й͟р͟ч͟,͟ ͟д͟о͟т͟н͟о͟с͟о͟ж͟,͟ ͟х͟а͟р͟и͟л͟ц͟а͟а͟н͟д͟а͟а͟ ͟х͟а͟р͟и͟у͟ц͟л͟а͟г͟а͟ ͟х͟ү͟л͟э͟э͟ж͟,͟ ͟х͟у͟в͟а͟а͟л͟ц͟а͟ж͟ ͟с͟у͟р͟ч͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟Х͟о͟т͟о͟д͟ ͟и͟х͟ ͟з͟о͟ж͟и͟г͟ ͟х͟э͟в͟ ͟м͟а͟я͟г͟а͟а͟р͟ ͟а͟м͟ь͟д͟а͟р͟д͟а͟г͟ ͟б͟а͟й͟с͟а͟н͟ ͟ю͟м͟ ͟б͟и͟л͟э͟э͟.͟ ͟-͟С͟а͟я͟х͟а͟н͟ ͟т͟а͟ ͟ө͟ө͟р͟и͟й͟н͟ ͟ө͟м͟ч͟и͟й͟н͟ ͟г͟а͟з͟а͟р͟т͟а͟й͟ ͟б͟о͟л͟с͟о͟н͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟ц͟а͟х͟и͟м͟ ͟х͟у͟у͟д͟с͟а͟н͟д͟а͟а͟ ͟б͟и͟ч͟с͟э͟н͟ ͟б͟а͟й͟с͟а͟н͟.͟ ͟Б͟а͟я͟р͟ ͟х͟ү͟р͟г͟э͟е͟.͟ ͟О͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟а͟г͟т͟ ͟г͟а͟з͟а͟р͟ ͟ө͟м͟ч͟л͟ө͟х͟ ͟н͟ь͟ ͟х͟э͟р͟ ͟х͟ү͟н͟д͟р͟э͟л͟т͟э͟й͟ ͟ю͟м͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟?͟ ͟-͟Ө͟р͟х͟и͟й͟н͟ ͟з͟о͟р͟и͟у͟л͟а͟л͟т͟т͟а͟й͟ ͟ө͟м͟ч͟л͟ө͟л͟и͟й͟н͟ ͟г͟а͟з͟а͟р͟ ͟х͟у͟д͟а͟л͟д͟а͟ж͟ ͟а͟в͟с͟а͟н͟.͟ ͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟а͟р͟с͟а͟н͟ ͟н͟э͟г͟ ͟ж͟и͟л͟и͟й͟н͟ ͟о͟й͟г͟о͟о͟р͟о͟о͟ ͟ө͟ө͟р͟и͟й͟г͟ө͟ө͟ ͟у͟р͟а͟м͟ш͟у͟у͟л͟с͟а͟н͟ ͟ю͟м͟.͟ ͟Э͟р͟т͟ ͟х͟у͟д͟а͟л͟д͟а͟ж͟ ͟а͟в͟ч͟ ͟б͟о͟л͟о͟х͟ ͟б͟а͟й͟с͟а͟н͟ ͟ч͟ ͟э͟н͟э͟ ͟н͟у͟т͟а͟г͟т͟ ͟б͟а͟т͟т͟а͟й͟ ͟с͟у͟у͟р͟ь͟ш͟и͟х͟ ͟э͟с͟э͟х͟э͟э͟ ͟м͟э͟д͟э͟х͟г͟ү͟й͟ ͟б͟а͟й͟с͟а͟н͟ ͟б͟о͟л͟о͟х͟о͟о͟р͟ ͟а͟з͟н͟а͟с͟а͟н͟ ͟л͟ ͟д͟а͟а͟.͟ ͟О͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟а͟г͟т͟ ͟г͟а͟з͟а͟р͟ ͟ө͟м͟ч͟л͟ө͟х͟ ͟э͟р͟х͟ ͟н͟ь͟ ͟н͟э͟э͟л͟т͟т͟э͟й͟ ͟ч͟ ͟х͟ү͟р͟э͟л͟ц͟э͟э͟ ͟м͟у͟у͟ ͟б͟а͟й͟д͟а͟г͟.͟ ͟С͟у͟у͟р͟ь͟ш͟л͟ы͟н͟ ͟б͟ү͟с͟э͟д͟ ͟ж͟и͟л͟ ͟б͟ү͟р͟ ͟о͟л͟г͟о͟д͟о͟г͟ ͟г͟а͟з͟р͟ы͟н͟ ͟т͟о͟о͟ ͟ц͟ө͟ө͟х͟ө͟н͟,͟ ͟ө͟р͟г͟ө͟д͟л͟и͟й͟н͟ ͟т͟о͟о͟ ͟о͟л͟о͟н͟.͟ ͟Т͟э͟г͟э͟э͟д͟ ͟ч͟ ͟г͟а͟з͟а͟р͟ ͟б͟о͟л͟о͟м͟ж͟и͟й͟н͟ ͟ү͟н͟э͟т͟э͟й͟ ͟б͟о͟л͟о͟х͟о͟о͟р͟ ͟х͟у͟д͟а͟л͟д͟а͟ж͟ ͟а͟в͟а͟х͟ ͟н͟ь͟ ͟ч͟и͟р͟э͟г͟д͟э͟л͟ ͟б͟а͟г͟а͟т͟а͟й͟.͟ ͟Г͟а͟з͟р͟ы͟н͟ ͟т͟у͟х͟а͟й͟ ͟я͟р͟и͟в͟а͟л͟ ͟д͟а͟н͟г͟а͟а͟р͟а͟а͟ ͟н͟э͟г͟ ͟б͟ү͟т͟э͟н͟ ͟я͟р͟и͟л͟ц͟л͟а͟г͟а͟ ͟б͟о͟л͟н͟о͟.͟
͟
͟Т͟и͟й͟м͟э͟э͟с͟ ͟э͟н͟э͟ ͟у͟д͟а͟а͟д͟ ͟а͟л͟г͟а͟с͟ъ͟я͟.͟ ͟Г͟у͟р͟в͟а͟н͟ ͟с͟у͟у͟г͟у͟у͟л͟ ͟и͟р͟г͟э͟н͟ ͟т͟у͟т͟м͟ы͟н͟ ͟х͟о͟ё͟р͟ ͟н͟ь͟ ͟я͟л͟г͟а͟в͟а͟р͟л͟а͟н͟ ͟г͟а͟д͟у͟у͟р͟х͟л͟ы͟г͟ ͟и͟л͟т͟ ͟м͟э͟д͟э͟р͟д͟э͟г͟,͟ ͟э͟м͟з͟э͟г͟л͟э͟д͟э͟г͟ ͟-͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟ ͟х͟ү͟с͟э͟л͟т͟э͟й͟ ͟о͟л͟о͟н͟ ͟х͟ү͟н͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟ ͟ч͟т͟ө͟д͟и͟й͟л͟ө͟н͟ ͟ш͟и͟й͟д͟в͟э͟р͟ ͟г͟а͟р͟г͟а͟ж͟ ͟ч͟а͟д͟а͟х͟г͟ү͟й͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟ ͟ш͟а͟л͟т͟г͟а͟а͟н͟ы͟г͟ ͟т͟а͟ ͟ю͟у͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟х͟а͟р͟ж͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟ ͟в͟э͟?͟ ͟-͟О͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟г͟и͟й͟н͟ ͟т͟а͟л͟а͟а͟р͟ ͟м͟э͟д͟э͟э͟л͟э͟л͟ ͟х͟о͟м͟с͟ ͟б͟а͟й͟д͟а͟г͟ ͟у͟ч͟р͟а͟а͟с͟ ͟х͟о͟т͟ы͟н͟х͟н͟ы͟ ͟х͟у͟в͟ь͟д͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟,͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟г͟и͟й͟н͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟л͟ы͟н͟ ͟н͟ө͟х͟ц͟ө͟л͟ ͟я͟м͟а͟р͟ ͟т͟а͟л͟а͟а͟р͟ ͟с͟а͟й͟н͟ ͟м͟э͟д͟э͟х͟г͟ү͟й͟.͟ ͟Х͟ү͟н͟ ͟м͟э͟д͟э͟х͟г͟ү͟й͟ ͟з͟ү͟й͟л͟э͟э͟с͟э͟э͟ ͟а͟й͟д͟а͟г͟.͟ ͟Б͟а͟с͟ ͟т͟о͟д͟о͟р͟х͟о͟й͟г͟ү͟й͟ ͟з͟ү͟й͟л͟э͟э͟с͟ ͟б͟о͟л͟г͟о͟о͟м͟ж͟и͟л͟д͟о͟г͟.͟ ͟Н͟а͟а͟д͟ ͟з͟а͟х͟ ͟н͟ь͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟ ͟б͟а͟й͟р͟,͟ ͟а͟ж͟и͟л͟л͟а͟х͟ ͟г͟а͟з͟а͟р͟ ͟н͟ь͟ ͟т͟о͟д͟о͟р͟х͟о͟й͟ ͟б͟и͟ш͟ ͟б͟о͟л͟ ͟н͟ү͟ү͟д͟э͟л͟ ͟с͟у͟у͟д͟а͟л͟ ͟х͟и͟й͟х͟ ͟а͟р͟г͟а͟г͟ү͟й͟.͟ ͟Г͟э͟т͟э͟л͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟ ͟б͟а͟й͟р͟т͟а͟й͟,͟ ͟а͟ж͟и͟л͟л͟а͟х͟ ͟г͟а͟з͟а͟р͟т͟а͟й͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟д͟ ͟ч͟ ͟я͟в͟а͟х͟г͟ү͟й͟ ͟н͟э͟г͟ ͟н͟ь͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟Н͟э͟г͟д͟ү͟г͟э͟э͟р͟т͟,͟ ͟я͟л͟г͟а͟в͟а͟р͟л͟а͟н͟ ͟г͟а͟д͟у͟у͟р͟х͟а͟г͟д͟а͟х͟а͟а͟с͟ ͟а͟й͟ж͟ ͟э͟м͟э͟э͟х͟ ͟я͟в͟д͟а͟л͟.͟ ͟О͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟а͟г͟т͟ ͟г͟у͟р͟в͟а͟н͟ ͟с͟у͟у͟г͟у͟у͟л͟ ͟и͟р͟г͟э͟н͟ ͟т͟у͟т͟м͟ы͟н͟ ͟х͟о͟ё͟р͟ ͟н͟ь͟ ͟я͟л͟г͟а͟в͟а͟р͟л͟а͟н͟ ͟г͟а͟д͟у͟у͟р͟х͟л͟ы͟г͟ ͟и͟л͟т͟ ͟м͟э͟д͟э͟р͟д͟э͟г͟,͟ ͟э͟м͟з͟э͟г͟л͟э͟д͟э͟г͟.͟ ͟Х͟о͟ё͟р͟д͟у͟г͟а͟а͟р͟т͟,͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟а͟г͟т͟ ͟ю͟м͟ ͟б͟ү͟х͟э͟н͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟ ͟ч͟ ͟с͟о͟н͟г͟о͟л͟т͟ ͟б͟а͟й͟х͟г͟ү͟й͟.͟ ͟С͟у͟р͟г͟у͟у͟л͟ь͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟ ͟у͟у͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟,͟ ͟э͟м͟н͟э͟л͟э͟г͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟ ͟у͟у͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟Г͟э͟в͟ч͟ ͟н͟э͟г͟ ͟л͟ ͟э͟м͟н͟э͟л͟э͟г͟,͟ ͟н͟э͟г͟ ͟л͟ ͟ц͟э͟ц͟э͟р͟л͟э͟г͟,͟ ͟н͟э͟г͟ ͟л͟ ͟с͟у͟р͟г͟у͟у͟л͟ь͟т͟а͟й͟.͟ ͟Б͟а͟г͟и͟й͟н͟ ͟т͟ү͟в͟ш͟и͟н͟д͟ ͟б͟о͟л͟ ͟б͟ү͟р͟ ͟н͟э͟г͟ ͟ч͟ ͟ү͟г͟ү͟й͟ ͟н͟ь͟ ͟ч͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟Т͟э͟г͟э͟х͟э͟э͟р͟ ͟ү͟ү͟н͟и͟й͟г͟ ͟х͟ү͟л͟э͟э͟н͟ ͟з͟ө͟в͟ш͟ө͟ө͟р͟ө͟х͟ө͟д͟ ͟и͟х͟ ͟с͟э͟т͟г͟э͟л͟и͟й͟н͟ ͟т͟э͟н͟х͟э͟э͟ ͟ш͟а͟а͟р͟д͟а͟н͟а͟.͟
͟
͟Г͟у͟р͟а͟в͟д͟у͟г͟а͟а͟р͟т͟,͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟а͟г͟т͟ ͟о͟л͟о͟н͟ ͟б͟о͟л͟о͟м͟ж͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟ ͟ч͟ ͟х͟и͟й͟ж͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟ж͟ү͟ү͟л͟э͟х͟ ͟н͟ө͟х͟ц͟ө͟л͟ ͟н͟ь͟ ͟х͟о͟м͟с͟.͟ ͟Ж͟и͟ш͟э͟э͟ ͟н͟ь͟,͟ ͟б͟а͟й͟ш͟и͟н͟ ͟б͟а͟р͟ъ͟я͟ ͟г͟э͟х͟э͟д͟ ͟б͟а͟р͟и͟л͟г͟ы͟н͟ ͟м͟а͟т͟е͟р͟и͟а͟л͟ ͟о͟л͟д͟о͟х͟г͟ү͟й͟,͟ ͟б͟а͟р͟и͟л͟г͟а͟ ͟б͟а͟р͟и͟х͟ ͟а͟ж͟и͟л͟ч͟и͟н͟ ͟б͟а͟й͟х͟г͟ү͟й͟.͟ ͟Ү͟й͟л͟д͟в͟э͟р͟л͟э͟л͟ ͟э͟р͟х͟э͟л͟ь͟е͟ ͟г͟э͟х͟э͟э͟р͟ ͟х͟а͟м͟а͟г͟ ͟т͟ү͟ү͟х͟и͟й͟ ͟э͟д͟,͟ ͟с͟а͟в͟ ͟б͟а͟г͟л͟а͟а͟ ͟б͟о͟о͟д͟л͟ы͟н͟ ͟ү͟й͟л͟д͟в͟э͟р͟,͟ ͟а͟ж͟и͟л͟л͟а͟х͟ ͟х͟ү͟ч͟ ͟н͟ь͟ ͟х͟о͟т͟о͟д͟ ͟б͟а͟й͟д͟а͟г͟.͟ ͟Д͟ө͟р͟ө͟в͟д͟ү͟г͟э͟э͟р͟т͟,͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟а͟г͟т͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟а͟д͟ ͟ш͟а͟а͟р͟д͟л͟а͟г͟а͟г͟ү͟й͟ ͟з͟а͟р͟д͟а͟л͟ ͟б͟а͟г͟а͟ ͟г͟а͟р͟д͟а͟г͟ ͟ч͟ ͟ш͟а͟а͟р͟д͟л͟а͟г͟а͟т͟а͟й͟ ͟з͟а͟р͟д͟а͟л͟ ͟н͟ь͟ ͟х͟о͟т͟о͟о͟с͟ ͟ө͟н͟д͟ө͟р͟.͟ ͟Э͟х͟н͟и͟й͟ ͟х͟э͟д͟э͟н͟ ͟ж͟и͟л͟ ͟у͟ч͟р͟а͟а͟ ͟о͟л͟т͟л͟о͟о͟ ͟а͟м͟ь͟ж͟и͟р͟г͟а͟а͟г͟а͟а͟ ͟з͟а͟л͟г͟у͟у͟л͟а͟х͟ ͟о͟р͟л͟о͟г͟ы͟н͟ ͟э͟х͟ ͟ү͟ү͟с͟в͟э͟р͟т͟э͟й͟ ͟э͟с͟в͟э͟л͟ ͟х͟у͟р͟и͟м͟т͟л͟а͟л͟т͟а͟й͟ ͟б͟а͟й͟х͟ ͟ш͟а͟а͟р͟д͟л͟а͟г͟а͟ ͟ү͟ү͟с͟д͟э͟г͟.͟ ͟Э͟н͟э͟ ͟м͟э͟т͟ч͟и͟л͟э͟н͟ ͟т͟о͟о͟ч͟о͟о͟д͟ ͟б͟а͟й͟в͟а͟л͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟,͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟а͟г͟т͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟ ͟а͟р͟г͟а͟г͟ү͟й͟ ͟м͟э͟т͟ ͟с͟а͟н͟а͟г͟д͟а͟н͟а͟ ͟д͟а͟а͟.͟ ͟Г͟э͟х͟д͟э͟э͟ ͟ү͟н͟э͟х͟э͟э͟р͟ ͟х͟ү͟с͟э͟х͟ ͟ю͟м͟ ͟б͟о͟л͟ ͟о͟л͟о͟н͟ ͟ж͟и͟л͟ ͟т͟ө͟л͟ө͟в͟л͟ө͟ж͟ ͟х͟у͟р͟а͟а͟с͟а͟н͟ ͟м͟ө͟н͟г͟ө͟ө͟р͟ө͟ө͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟м͟ө͟р͟ө͟ө͟д͟л͟и͟й͟н͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟л͟а͟а͟ ͟б͟ү͟т͟э͟э͟г͟э͟э͟д͟ ͟а͟м͟ь͟д͟а͟р͟ч͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟ ͟ж͟и͟ш͟э͟э͟ ͟о͟л͟о͟н͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟О͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟а͟г͟т͟ ͟х͟ө͟л͟ө͟ө͟ ͟о͟л͟н͟о͟,͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ш͟и͟ж͟ ͟д͟а͟с͟н͟а͟ ͟г͟э͟д͟э͟г͟ ͟2͟-͟3͟ ͟ж͟и͟л͟и͟й͟н͟ ͟а͟ж͟и͟л͟ ͟у͟ч͟р͟а͟а͟с͟ ͟с͟а͟н͟х͟ү͟ү͟г͟и͟й͟н͟ ͟б͟о͟л͟о͟о͟д͟ ͟с͟э͟т͟г͟э͟л͟ ͟с͟а͟н͟а͟а͟н͟ы͟ ͟б͟э͟л͟т͟г͟э͟л͟т͟э͟й͟ ͟и͟р͟э͟х͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟т͟э͟й͟.͟ ͟-͟А͟ж͟л͟ы͟н͟ ͟б͟а͟й͟р͟ ͟о͟л͟д͟о͟х͟г͟ү͟й͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟ ͟г͟э͟х͟э͟э͟с͟э͟э͟ ͟и͟л͟ү͟ү͟ ͟ө͟ө͟р͟с͟д͟ө͟ө͟ ͟б͟и͟й͟ ͟б͟о͟л͟г͟о͟х͟ ͟н͟ь͟ ͟з͟ү͟й͟т͟э͟й͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟я͟р͟и͟х͟ ͟б͟о͟л͟л͟о͟о͟.͟ ͟Х͟у͟т͟а͟г͟-͟Ө͟н͟д͟ө͟р͟и͟й͟г͟ ͟з͟о͟р͟ь͟ж͟ ͟о͟ч͟в͟о͟л͟ ͟а͟л͟ь͟ ͟с͟а͟л͟б͟а͟р͟т͟ ͟б͟и͟з͟н͟е͟с͟и͟й͟н͟ ͟я͟м͟а͟р͟ ͟б͟о͟л͟о͟м͟ж͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟ ͟в͟э͟?͟ ͟-͟М͟а͟н͟а͟й͟ ͟с͟у͟м͟а͟н͟д͟ ͟х͟ү͟н͟с͟н͟и͟й͟ ͟н͟о͟г͟о͟о͟ ͟и͟х͟ ͟т͟а͟р͟и͟а͟л͟д͟а͟г͟ ͟м͟ө͟р͟т͟л͟ө͟ө͟ ͟н͟а͟р͟и͟й͟н͟ ͟н͟о͟г͟о͟о͟ ͟и͟х͟ ͟д͟у͟т͟а͟г͟д͟а͟л͟т͟а͟й͟.͟
͟
͟Ө͟в͟ө͟л͟,͟ ͟з͟у͟н͟ы͟ ͟я͟м͟а͟р͟ ͟ч͟ ͟х͟ү͟л͟э͟м͟ж͟ ͟б͟а͟й͟с͟а͟н͟ ͟б͟о͟л͟н͟о͟.͟ ͟С͟у͟м͟ы͟н͟ ͟т͟ө͟в͟и͟й͟г͟ ͟х͟а͟н͟г͟а͟х͟а͟а͟с͟ ͟г͟а͟д͟н͟а͟ ͟Э͟р͟д͟э͟н͟э͟т͟,͟ ͟Б͟у͟л͟г͟а͟н͟,͟ ͟М͟ө͟р͟ө͟н͟ ͟х͟о͟т͟ ͟м͟ө͟н͟ ͟о͟й͟р͟о͟л͟ц͟о͟о͟х͟ ͟р͟а͟ш͟а͟а͟н͟,͟ ͟с͟у͟в͟и͟л͟л͟у͟у͟д͟а͟д͟ ͟н͟а͟р͟и͟й͟н͟ ͟н͟о͟г͟о͟о͟ ͟н͟и͟й͟л͟ү͟ү͟л͟э͟х͟ ͟б͟о͟л͟о͟м͟ж͟т͟о͟й͟.͟ ͟Т͟а͟х͟и͟а͟н͟ы͟ ͟а͟ж͟ ͟а͟х͟у͟й͟ ͟ч͟ ͟б͟а͟с͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟т͟э͟й͟.͟ ͟Х͟у͟т͟а͟г͟-͟Ө͟н͟д͟ө͟р͟ ͟с͟у͟м͟ы͟н͟ ͟б͟а͟р͟а͟г͟ ͟б͟ү͟х͟ ͟ц͟а͟й͟н͟ы͟ ͟г͟а͟з͟а͟р͟,͟ ͟р͟е͟с͟т͟о͟р͟а͟н͟,͟ ͟а͟м͟р͟а͟л͟т͟ы͟н͟ ͟г͟а͟з͟р͟у͟у͟д͟ ͟т͟а͟х͟и͟а͟н͟ы͟ ͟м͟а͟х͟т͟а͟й͟ ͟х͟о͟о͟л͟ ͟г͟а͟р͟г͟а͟д͟а͟г͟ ͟б͟о͟л͟о͟в͟ч͟ ͟т͟а͟х͟и͟а͟н͟ы͟ ͟м͟а͟х͟ ͟н͟и͟й͟л͟ү͟ү͟л͟д͟э͟г͟ ͟ү͟й͟л͟д͟в͟э͟р͟л͟э͟г͟ч͟ ͟б͟а͟й͟х͟г͟ү͟й͟,͟ ͟Э͟р͟д͟э͟н͟э͟т͟э͟э͟с͟ ͟а͟в͟д͟а͟г͟.͟ ͟М͟ө͟н͟ ͟м͟а͟л͟ы͟н͟ ͟г͟а͟р͟а͟л͟т͟а͟й͟ ͟д͟а͟й͟в͟а͟р͟ ͟т͟ү͟ү͟х͟и͟й͟ ͟э͟д͟ ͟б͟о͟л͟о͟в͟с͟р͟у͟у͟л͟а͟х͟ ͟ү͟й͟л͟д͟в͟э͟р͟,͟ ͟ц͟е͟х͟ү͟ү͟д͟ ͟б͟а͟й͟г͟у͟у͟л͟а͟г͟д͟в͟а͟л͟ ͟т͟ү͟ү͟х͟и͟й͟ ͟э͟д͟ ͟х͟а͟н͟г͟а͟л͟т͟т͟а͟й͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟З͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟а͟ж͟ ͟а͟х͟у͟й͟ ͟э͟р͟х͟э͟л͟б͟э͟л͟ ͟м͟а͟ш͟ ͟с͟а͟й͟х͟а͟н͟ ͟б͟а͟л͟т͟ ͟у͟р͟г͟а͟м͟л͟а͟а͟р͟ ͟э͟л͟б͟э͟г͟ ͟д͟э͟л͟б͟э͟г͟ ͟б͟э͟л͟ч͟э͟э͟р͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟Т͟ө͟в͟ ͟з͟а͟м͟ ͟д͟а͟г͟у͟у͟ ͟б͟а͟й͟р͟л͟а͟л͟т͟а͟й͟ ͟у͟ч͟р͟а͟а͟с͟ ͟м͟а͟ш͟и͟н͟ ͟у͟г͟а͟а͟л͟г͟а͟,͟ ͟а͟в͟т͟о͟ ͟з͟а͟с͟в͟а͟р͟,͟ ͟з͟о͟ч͟и͟д͟ ͟б͟у͟у͟д͟а͟л͟,͟ ͟а͟я͟л͟а͟л͟ ͟ж͟у͟у͟л͟ч͟л͟а͟л͟ы͟н͟ ͟ц͟о͟г͟ц͟о͟л͟б͟о͟р͟ ͟г͟э͟э͟д͟ ͟х͟и͟й͟ж͟ ͟б͟о͟л͟о͟х͟ ͟з͟ү͟й͟л͟ ͟и͟х͟ ͟б͟и͟й͟.͟ ͟Ш͟и͟н͟э͟э͟р͟ ͟х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟ ͟и͟х͟ ͟с͟у͟у͟р͟ь͟ш͟и͟ж͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟ ͟у͟ч͟р͟а͟а͟с͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟с͟у͟у͟ц͟,͟ ͟х͟а͟у͟с͟ ͟х͟о͟т͟х͟о͟н͟ ͟б͟а͟р͟ь͟с͟а͟н͟ ͟ч͟ ͟з͟а͟р͟а͟г͟д͟а͟н͟а͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟б͟о͟д͟о͟ж͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟М͟а͟н͟а͟й͟ ͟с͟у͟м͟ ͟х͟а͟р͟ь͟ц͟а͟н͟г͟у͟й͟ ͟х͟у͟д͟а͟л͟д͟а͟н͟ ͟а͟в͟а͟х͟ ͟ч͟а͟д͟в͟а͟р͟ ͟с͟а͟й͟т͟а͟й͟.͟ ͟С͟у͟м͟ы͟н͟ ͟т͟ө͟в͟д͟ө͟ө͟ ͟2͟0͟ ͟г͟а͟р͟у͟й͟ ͟х͟ү͟н͟с͟н͟и͟й͟ ͟д͟э͟л͟г͟ү͟ү͟р͟,͟ ͟2͟-͟3͟ ͟т͟а͟л͟х͟н͟ы͟ ͟ц͟е͟х͟,͟ ͟2͟ ͟ү͟с͟ч͟и͟н͟,͟ ͟г͟о͟о͟ ͟с͟а͟й͟х͟н͟ы͟ ͟с͟а͟л͟о͟н͟,͟ ͟х͟у͟в͟ц͟а͟с͟ ͟у͟г͟а͟а͟л͟г͟ы͟н͟ ͟г͟а͟з͟а͟р͟ ͟х͟ү͟р͟т͟э͟л͟ ͟а͟ж͟и͟л͟л͟а͟ж͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟
͟
͟С͟о͟н͟г͟о͟л͟т͟ ͟н͟ь͟ ͟ц͟ө͟ө͟х͟ө͟н͟ ͟ч͟ ͟ю͟м͟ ͟ю͟м͟ ͟б͟и͟й͟ ͟д͟э͟э͟.͟ ͟-͟И͟р͟г͟э͟д͟ ͟ө͟ө͟р͟с͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟ж͟и͟л͟ ͟о͟л͟г͟о͟г͟ч͟ ͟б͟о͟л͟ж͟,͟ ͟ү͟й͟л͟д͟в͟э͟р͟ ͟ү͟й͟л͟ч͟и͟л͟г͟э͟э͟ ͟э͟р͟х͟л͟э͟х͟э͟д͟ ͟т͟ө͟р͟ө͟ө͟с͟ ͟я͟м͟а͟р͟ ͟х͟э͟л͟б͟э͟р͟э͟э͟р͟ ͟о͟д͟о͟о͟г͟и͟й͟н͟ ͟б͟а͟й͟д͟л͟а͟а͟р͟ ͟д͟э͟м͟ж͟и͟ж͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟ ͟в͟э͟?͟ ͟-͟О͟д͟о͟о͟х͟о͟н͟д͟о͟о͟ ͟я͟р͟и͟а͟д͟ ͟л͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟г͟а͟а͟с͟ ͟б͟и͟ш͟ ͟я͟г͟ ͟х͟и͟й͟с͟э͟н͟ ͟з͟ү͟й͟л͟ ͟ү͟г͟ү͟й͟.͟ ͟У͟л͟а͟а͟н͟б͟а͟а͟т͟а͟р͟ ͟х͟о͟т͟о͟о͟с͟ ͟а͟л͟с͟л͟а͟г͟д͟с͟а͟н͟ ͟б͟а͟й͟д͟л͟а͟а͟с͟ ͟ш͟а͟л͟т͟г͟а͟а͟л͟ж͟ ͟А͟А͟Н͟О͟А͟Т͟-͟а͟а͟с͟ ͟х͟ө͟н͟г͟ө͟л͟д͟ө͟г͟ ͟б͟а͟й͟с͟а͟н͟ ͟н͟ь͟ ͟х͟э͟в͟э͟э͟р͟э͟э͟.͟ ͟Т͟ө͟р͟и͟й͟н͟ ͟а͟л͟б͟а͟н͟ ͟х͟а͟а͟г͟ч͟д͟а͟д͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟г͟и͟й͟н͟ ͟н͟э͟м͟э͟г͟д͟э͟л͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟б͟а͟й͟д͟а͟г͟.͟ ͟С͟у͟м͟ ͟х͟ө͟г͟ж͟ү͟ү͟л͟э͟х͟ ͟с͟а͟н͟ ͟х͟о͟р͟ш͟о͟о͟г͟ ͟д͟э͟м͟ж͟и͟х͟ ͟с͟а͟н͟ ͟б͟о͟л͟с͟о͟н͟ ͟б͟ө͟г͟ө͟ө͟д͟ ͟б͟и͟з͟н͟е͟с͟ ͟э͟р͟х͟л͟э͟г͟ч͟д͟э͟д͟ ͟б͟а͟г͟а͟ ͟х͟э͟м͟ж͟э͟э͟н͟и͟й͟ ͟х͟ө͟н͟г͟ө͟л͟ө͟л͟т͟т͟э͟й͟ ͟з͟э͟э͟л͟ ͟г͟а͟р͟д͟а͟г͟.͟ ͟Ө͟ө͟р͟ө͟ө͟р͟ ͟х͟о͟т͟о͟д͟ ͟б͟а͟й͟д͟г͟а͟а͟с͟ ͟и͟л͟ү͟ү͟ ͟г͟а͟р͟а͟х͟ ͟э͟с͟в͟э͟л͟ ͟д͟ү͟й͟ж͟ ͟о͟ч͟и͟х͟ ͟д͟э͟м͟ж͟л͟э͟г͟ ͟б͟а͟й͟х͟г͟ү͟й͟.͟ ͟О͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟г͟и͟й͟н͟ ͟б͟и͟з͟н͟е͟с͟ ͟э͟р͟х͟л͟э͟г͟ч͟д͟э͟д͟ ͟т͟э͟г͟ш͟,͟ ͟х͟ү͟р͟т͟э͟э͟м͟ж͟т͟э͟й͟,͟ ͟д͟о͟р͟в͟и͟т͟о͟й͟ ͟д͟э͟м͟ж͟л͟э͟г͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟т͟э͟й͟.͟ ͟-͟М͟а͟н͟а͟й͟ ͟а͟й͟м͟а͟г͟т͟ ͟и͟й͟м͟ ͟т͟ө͟р͟л͟и͟й͟н͟ ͟б͟и͟з͟н͟е͟с͟ ͟э͟р͟х͟э͟л͟ж͟ ͟б͟о͟л͟н͟о͟,͟ ͟т͟э͟р͟ ͟с͟а͟л͟б͟а͟р͟т͟ ͟т͟и͟й͟м͟ ͟б͟о͟л͟о͟м͟ж͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟ ͟г͟э͟д͟э͟г͟ ͟х͟а͟н͟д͟л͟а͟г͟а͟а͟р͟ ͟х͟а͟н͟д͟а͟х͟ ͟ц͟а͟г͟ ͟н͟ь͟ ͟б͟о͟л͟с͟о͟н͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟и͟р͟г͟э͟д͟ ͟с͟а͟н͟а͟л͟а͟а͟ ͟и͟л͟э͟р͟х͟и͟й͟л͟ж͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟.͟ ͟Э͟н͟э͟ ͟т͟а͟л͟ ͟д͟э͟э͟р͟ ͟т͟а͟ ͟б͟а͟й͟р͟ ͟с͟у͟у͟р͟и͟а͟ ͟и͟л͟э͟р͟х͟и͟й͟л͟э͟х͟г͟ү͟й͟ ͟ю͟у͟?͟ ͟-͟Ө͟н͟д͟ө͟р͟ ͟х͟ө͟г͟ж͟и͟л͟т͟э͟й͟ ͟у͟л͟с͟ ͟о͟р͟н͟у͟у͟д͟а͟д͟ ͟ч͟а͟д͟в͟а͟р͟л͟а͟г͟ ͟х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟и͟й͟г͟ ͟э͟х͟ ͟о͟р͟о͟н͟д͟о͟о͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟у͟у͟л͟ж͟,͟ ͟м͟э͟д͟л͟э͟г͟,͟ ͟у͟р͟ ͟ч͟а͟д͟в͟а͟р͟ы͟г͟ ͟н͟ь͟ ͟а͟ш͟и͟г͟л͟а͟ж͟ ͟х͟ө͟г͟ж͟и͟х͟и͟й͟н͟ ͟т͟у͟л͟д͟ ͟ч͟а͟н͟а͟р͟т͟а͟й͟ ͟ц͟а͟г͟а͟а͟ч͟д͟ы͟н͟ ͟т͟ө͟л͟ө͟ө͟ ͟ө͟р͟с͟ө͟л͟д͟д͟ө͟г͟.͟
͟
͟С͟а͟л͟б͟а͟р͟ ͟с͟а͟л͟б͟а͟р͟ы͟н͟ ͟ш͟и͟л͟д͟г͟ү͟ү͟д͟и͟й͟г͟ ͟т͟а͟т͟а͟х͟ ͟т͟у͟с͟г͟а͟й͟ ͟б͟о͟д͟л͟о͟г͟о͟,͟ ͟у͟р͟а͟м͟ш͟у͟у͟л͟л͟ы͟н͟ ͟х͟ө͟т͟ө͟л͟б͟ө͟р͟ ͟ч͟ ͟б͟и͟й͟.͟ ͟Х͟а͟р͟и͟н͟ ͟м͟а͟н͟а͟й͟ ͟у͟л͟с͟а͟д͟ ͟ж͟а͟л͟г͟а͟ ͟д͟о͟в͟н͟ы͟ ͟ү͟з͟э͟л͟,͟ ͟а͟в͟л͟и͟г͟а͟,͟ ͟а͟ш͟и͟г͟ ͟с͟о͟н͟и͟р͟х͟л͟ы͟н͟ ͟з͟ө͟р͟ч͟л͟ө͟ө͟с͟ ͟б͟о͟л͟о͟о͟д͟ ͟г͟а͟д͟н͟ы͟н͟ ͟х͟ү͟н͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟г͟а͟д͟у͟у͟р͟х͟а͟х͟,͟ ͟х͟а͟р͟д͟а͟ж͟ ͟с͟э͟р͟д͟э͟х͟,͟ ͟х͟ө͟ө͟ж͟ ͟т͟у͟у͟х͟,͟ ͟ц͟э͟р͟в͟э͟х͟ ͟х͟а͟н͟д͟л͟а͟г͟а͟ ͟л͟ ͟д͟а͟в͟а͟м͟г͟а͟й͟л͟ж͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟С͟ү͟ү͟л͟и͟й͟н͟ ͟ү͟е͟д͟ ͟З͟а͟с͟г͟и͟й͟н͟ ͟г͟а͟з͟р͟ы͟н͟ ͟с͟а͟н͟а͟а͟ч͟и͟л͟г͟а͟а͟р͟ ͟ш͟и͟л͟ж͟и͟л͟т͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟л͟г͟ө͟ө͟н͟и͟й͟ ͟а͟ч͟ ͟х͟о͟л͟б͟о͟г͟д͟л͟ы͟н͟ ͟т͟а͟л͟а͟а͟р͟ ͟а͟й͟м͟г͟и͟й͟н͟ ͟у͟д͟и͟р͟д͟л͟а͟г͟у͟у͟д͟ ͟ж͟а͟а͟х͟а͟н͟ ͟о͟й͟л͟г͟о͟л͟т͟т͟о͟й͟ ͟б͟о͟л͟ж͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟ ͟н͟ь͟ ͟с͟а͟й͟н͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟.͟ ͟Ц͟а͟а͟ш͟и͟д͟ ͟о͟л͟о͟н͟ ͟н͟и͟й͟т͟и͟й͟н͟ ͟о͟й͟л͟г͟о͟л͟т͟ ͟м͟э͟д͟л͟э͟г͟и͟й͟г͟ ͟д͟э͟э͟ш͟л͟ү͟ү͟л͟э͟х͟ ͟а͟ж͟л͟а͟а͟ ͟и͟р͟г͟э͟д͟э͟д͟ ͟х͟ү͟р͟ч͟ ͟з͟о͟х͟и͟о͟н͟ ͟б͟а͟й͟г͟у͟у͟л͟а͟х͟ ͟ш͟а͟а͟р͟д͟л͟а͟г͟а͟т͟а͟й͟.͟ ͟И͟н͟г͟э͟ж͟ ͟б͟а͟й͟ж͟ ͟у͟у͟г͟у͟у͟л͟ ͟и͟р͟г͟э͟д͟и͟й͟н͟ ͟с͟у͟у͟г͟у͟у͟л͟ ͟и͟р͟г͟э͟д͟и͟й͟г͟ ͟я͟л͟г͟а͟в͟а͟р͟л͟а͟н͟ ͟г͟а͟д͟у͟у͟р͟х͟а͟х͟ ͟х͟а͟н͟д͟л͟а͟г͟а͟ ͟б͟а͟г͟а͟с͟н͟а͟.͟ ͟М͟ө͟н͟ ͟с͟у͟у͟г͟у͟у͟л͟,͟ ͟у͟у͟г͟у͟у͟л͟ ͟и͟р͟г͟э͟д͟э͟д͟ ͟т͟ө͟р͟ ͟я͟л͟г͟а͟в͟а͟р͟т͟а͟й͟ ͟х͟а͟н͟д͟а͟ж͟ ͟б͟о͟л͟о͟х͟г͟ү͟й͟.͟ ͟У͟у͟г͟у͟у͟л͟ ͟и͟р͟г͟э͟д͟э͟э͟ ͟д͟э͟м͟ж͟и͟ж͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟ ͟г͟э͟э͟д͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟г͟и͟й͟н͟ ͟у͟д͟и͟р͟д͟л͟а͟г͟а͟ ͟с͟у͟у͟г͟у͟у͟л͟ ͟и͟р͟г͟э͟д͟д͟э͟э͟ ͟х͟ү͟н͟д͟ ͟с͟у͟р͟т͟а͟л͟ ͟г͟а͟р͟г͟а͟х͟,͟ ͟я͟л͟г͟а͟в͟а͟р͟л͟а͟х͟ ͟х͟а͟н͟д͟л͟а͟г͟а͟ ͟т͟ү͟г͟э͟э͟м͟э͟л͟.͟ ͟М͟ө͟н͟ ͟з͟а͟с͟г͟и͟й͟н͟ ͟г͟а͟з͟р͟а͟а͟с͟ ͟с͟у͟у͟г͟у͟у͟л͟ ͟и͟р͟г͟э͟д͟и͟й͟г͟ ͟д͟э͟м͟ж͟и͟ж͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟ ͟г͟э͟э͟д͟ ͟у͟у͟г͟у͟у͟л͟ ͟и͟р͟г͟э͟д͟и͟й͟г͟ ͟х͟ө͟н͟г͟ө͟л͟ө͟л͟т͟ ͟у͟р͟а͟м͟ш͟у͟у͟л͟л͟а͟а͟с͟ ͟х͟а͟с͟а͟х͟ю͟м͟ ͟б͟о͟л͟ ͟э͟р͟г͟э͟э͟д͟ ͟у͟у͟г͟у͟у͟л͟ ͟с͟у͟у͟г͟у͟у͟л͟ ͟и͟р͟г͟э͟д͟и͟й͟н͟ ͟д͟у͟н͟д͟ ͟з͟ө͟р͟ч͟и͟л͟ ͟ө͟д͟ө͟ө͟н͟ө͟.͟ ͟Т͟и͟й͟м͟э͟э͟с͟ ͟ш͟и͟л͟ж͟и͟л͟т͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟л͟г͟ө͟ө͟н͟и͟й͟г͟ ͟д͟э͟м͟ж͟и͟х͟ ͟г͟э͟х͟э͟э͟с͟ ͟и͟л͟ү͟ү͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟х͟ө͟г͟ж͟л͟и͟й͟г͟ ͟д͟э͟м͟ж͟и͟х͟ ͟г͟э͟д͟э͟г͟ ͟а͟г͟у͟у͟л͟г͟а͟д͟ ͟а͟н͟х͟а͟а͟р͟а͟х͟ ͟н͟ь͟ ͟ч͟у͟х͟а͟л͟.͟
͟
͟Х͟а͟а͟н͟а͟а͟с͟ ͟х͟э͟з͟э͟э͟ ͟ш͟и͟л͟ж͟и͟ж͟ ͟и͟р͟с͟э͟н͟ ͟н͟ь͟ ͟ч͟у͟х͟а͟л͟ ͟б͟и͟ш͟ ͟х͟а͟р͟и͟н͟ ͟х͟а͟а͟н͟а͟ ͟а͟м͟ь͟д͟а͟р͟ч͟ ͟х͟а͟р͟ь͟я͟а͟л͟а͟г͟д͟а͟ж͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟ ͟н͟ь͟ ͟ч͟у͟х͟а͟л͟ ͟б͟а͟й͟х͟ ͟ё͟с͟т͟о͟й͟.͟ ͟Т͟э͟г͟э͟х͟э͟э͟р͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟а͟р͟ч͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟ ͟х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟и͟й͟г͟ ͟у͟у͟г͟у͟у͟л͟,͟ ͟с͟у͟у͟г͟у͟у͟л͟,͟ ͟ө͟м͟н͟ө͟ ͟и͟р͟с͟э͟н͟,͟ ͟и͟р͟э͟э͟д͟ү͟й͟д͟ ͟и͟р͟э͟х͟ ͟з͟э͟р͟г͟э͟э͟р͟ ͟а͟н͟г͟и͟л͟ж͟ ͟д͟э͟м͟ж͟л͟э͟г͟,͟ ͟у͟р͟а͟м͟ш͟у͟у͟л͟л͟ы͟г͟ ͟я͟л͟г͟а͟а͟т͟а͟й͟ ͟х͟у͟в͟а͟а͟р͟и͟л͟ж͟ ͟б͟о͟л͟о͟х͟г͟ү͟й͟.͟ ͟М͟э͟д͟э͟э͟ж͟ ͟с͟у͟у͟г͟у͟у͟л͟ ͟и͟р͟г͟э͟д͟э͟д͟ ͟м͟э͟д͟э͟э͟л͟э͟л͟,͟ ͟х͟а͟р͟и͟л͟ц͟а͟а͟ ͟х͟о͟л͟б͟о͟о͟,͟ ͟з͟у͟у͟ч͟л͟а͟л͟ы͟н͟ ͟ү͟й͟л͟ч͟и͟л͟г͟э͟э͟ ͟а͟в͟а͟х͟ ͟о͟н͟ц͟г͟о͟й͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟ц͟э͟э͟ ͟б͟и͟й͟.͟ ͟О͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟г͟и͟й͟н͟ ͟и͟р͟г͟э͟д͟ ͟с͟у͟у͟г͟у͟у͟л͟ ͟и͟р͟г͟э͟д͟и͟й͟г͟ ͟х͟ү͟л͟э͟э͟ж͟ ͟а͟в͟а͟х͟ ͟т͟а͟л͟а͟а͟р͟ ͟о͟й͟л͟г͟о͟л͟т͟ ͟м͟э͟д͟л͟э͟г͟т͟э͟й͟,͟ ͟б͟э͟л͟т͟г͟э͟л͟т͟э͟й͟ ͟б͟о͟л͟б͟о͟л͟ ͟э͟н͟э͟ ͟а͟ж͟л͟ы͟г͟ ͟т͟ө͟р͟и͟й͟н͟ ͟о͟р͟о͟л͟ц͟о͟о͟г͟ү͟й͟г͟э͟э͟р͟ ͟и͟р͟г͟э͟д͟ ͟ө͟ө͟р͟с͟д͟ө͟ө͟ ͟х͟и͟й͟ч͟и͟х͟н͟э͟.͟ ͟Х͟а͟р͟и͟н͟ ͟т͟ө͟р͟и͟й͟н͟ ͟х͟и͟й͟х͟ ͟а͟ж͟и͟л͟ ͟б͟о͟л͟ ͟х͟ү͟р͟т͟э͟э͟м͟ж͟г͟ү͟й͟ ͟х͟э͟л͟б͟э͟р͟ ͟т͟ө͟д͟и͟й͟ ͟х͟а͟л͟а͟м͟ж͟,͟ ͟з͟э͟э͟л͟,͟ ͟т͟э͟т͟г͟э͟л͟э͟г͟ ͟б͟о͟д͟о͟ж͟ ͟о͟л͟о͟х͟,͟ ͟с͟е͟н͟с͟а͟ц͟л͟а͟х͟ ͟б͟у͟с͟ ͟х͟у͟у͟л͟ь͟ ͟э͟р͟х͟ ͟з͟ү͟й͟н͟ ͟т͟а͟а͟т͟а͟й͟ ͟н͟ө͟х͟ц͟ө͟л͟и͟й͟г͟ ͟б͟ү͟р͟д͟ү͟ү͟л͟ж͟ ͟ө͟г͟ө͟х͟ ͟ю͟м͟.͟ ͟Ү͟ү͟н͟д͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟г͟и͟й͟н͟ ͟ө͟ө͟р͟и͟й͟г͟ө͟ө͟ ͟з͟а͟с͟а͟г͟л͟а͟х͟ ͟э͟р͟х͟ ͟м͟э͟д͟л͟и͟й͟г͟ ͟н͟э͟м͟э͟г͟д͟ү͟ү͟л͟э͟х͟э͟э͟с͟ ͟э͟х͟э͟л͟н͟э͟.͟ ͟Ө͟м͟ч͟л͟ө͟л͟и͟й͟н͟ ͟г͟а͟з͟а͟р͟ ͟о͟л͟г͟о͟л͟т͟ы͟г͟ ͟н͟э͟м͟э͟г͟д͟ү͟ү͟л͟ж͟,͟ ͟ш͟и͟н͟э͟ ͟с͟у͟у͟р͟ь͟ш͟л͟ы͟н͟ ͟б͟ү͟с͟ү͟ү͟д͟э͟э͟ ͟э͟р͟ч͟и͟м͟ ͟х͟ү͟ч͟,͟ ͟д͟э͟д͟ ͟б͟ү͟т͟ц͟э͟э͟р͟ ͟х͟а͟н͟г͟а͟х͟а͟д͟ ͟х͟а͟м͟г͟и͟й͟н͟ ͟т͟ү͟р͟ү͟ү͟н͟д͟ ͟а͟н͟х͟а͟а͟р͟а͟х͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟т͟э͟й͟.͟ ͟У͟л͟с͟ы͟н͟ ͟э͟м͟н͟э͟л͟г͟и͟й͟н͟ ͟э͟м͟ч͟и͟й͟н͟ ͟ү͟з͟л͟э͟г͟и͟й͟г͟ ͟м͟а͟л͟ч͟д͟а͟д͟ ͟ц͟а͟х͟и͟м͟а͟а͟р͟ ͟х͟ү͟р͟г͟э͟д͟э͟г͟ ͟б͟о͟л͟о͟х͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟т͟э͟й͟ ͟з͟у͟р͟а͟г͟ ͟B͟a͟t͟t͟s͟e͟t͟s͟e͟g͟ ͟C͟h͟a͟g͟d͟g͟a͟a͟ ͟ф͟э͟й͟с͟б͟ү͟ү͟к͟ ͟х͟у͟у͟д͟с͟а͟а͟с͟ ͟а͟в͟а͟в͟ ͟-͟А͟ж͟л͟ы͟н͟ ͟б͟а͟й͟р͟,͟ ͟б͟о͟л͟о͟в͟с͟р͟о͟л͟,͟ ͟э͟р͟ү͟ү͟л͟ ͟м͟э͟н͟д͟и͟й͟н͟ ͟ү͟й͟л͟ч͟и͟л͟г͟э͟э͟ ͟д͟у͟т͟м͟а͟г͟ ͟б͟а͟й͟д͟г͟а͟а͟с͟ ͟и͟р͟г͟э͟д͟ ͟т͟э͟р͟ ͟б͟ү͟р͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟ ͟з͟о͟р͟ь͟ж͟ ͟ч͟а͟д͟д͟а͟г͟г͟ү͟й͟ ͟б͟о͟л͟о͟в͟ ͟у͟у͟.͟
͟
͟Э͟н͟э͟ ͟т͟а͟л͟ ͟д͟э͟э͟р͟ ͟т͟ө͟р͟ө͟ө͟с͟ ͟х͟э͟р͟х͟э͟н͟ ͟а͟ж͟и͟л͟л͟а͟а͟с͟а͟й͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟х͟а͟р͟д͟а͟г͟ ͟в͟э͟?͟ ͟-͟А͟ж͟л͟ы͟н͟ ͟б͟а͟й͟р͟,͟ ͟б͟о͟л͟о͟в͟с͟р͟о͟л͟,͟ ͟э͟р͟ү͟ү͟л͟ ͟м͟э͟н͟д͟и͟й͟н͟ ͟ү͟й͟л͟ч͟и͟л͟г͟э͟э͟ ͟д͟у͟т͟м͟а͟г͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟ ͟н͟ь͟ ͟ө͟ө͟р͟ө͟ө͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟г͟и͟й͟н͟ ͟о͟н͟ц͟л͟о͟г͟.͟Ү͟ү͟н͟и͟й͟г͟ ͟х͟ү͟ч͟э͟э͟р͟ ͟б͟и͟ш͟ ͟э͟в͟э͟э͟р͟ ͟ш͟и͟й͟д͟э͟х͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟т͟э͟й͟.͟ ͟Ж͟и͟ш͟э͟э͟ ͟н͟ь͟ ͟м͟а͟н͟а͟й͟ ͟Х͟а͟н͟т͟а͟й͟ ͟б͟а͟г͟т͟ ͟э͟м͟н͟э͟л͟и͟й͟н͟ ͟б͟а͟й͟р͟ ͟б͟и͟й͟ ͟ч͟ ͟э͟м͟ч͟,͟ ͟с͟у͟в͟и͟л͟а͟г͟ч͟,͟ ͟э͟м͟и͟й͟н͟ ͟с͟а͟н͟ч͟ ͟б͟а͟й͟х͟г͟ү͟й͟.͟ ͟Б͟а͟р͟а͟г͟т͟а͟й͟ ͟б͟о͟л͟ж͟ ͟и͟р͟э͟х͟г͟ү͟й͟,͟ ͟и͟р͟с͟э͟н͟ ͟н͟э͟г͟ ͟н͟ь͟ ͟т͟э͟с͟э͟х͟г͟ү͟й͟ ͟б͟у͟ц͟д͟а͟г͟.͟ ͟Ц͟а͟л͟и͟н͟ ͟б͟а͟г͟а͟,͟ ͟х͟а͟н͟г͟а͟м͟ж͟ ͟м͟у͟у͟,͟ ͟н͟ө͟х͟ц͟ө͟л͟ ͟х͟ү͟н͟д͟.͟ ͟Э͟м͟ч͟,͟ ͟с͟у͟в͟и͟л͟а͟г͟ч͟г͟ү͟й͟ ͟б͟а͟й͟х͟ ͟х͟у͟г͟а͟ц͟а͟а͟н͟д͟ ͟и͟р͟г͟э͟д͟ ͟э͟р͟ү͟ү͟л͟ ͟м͟э͟н͟д͟и͟й͟н͟ ͟ү͟й͟л͟ч͟и͟л͟г͟э͟э͟ ͟а͟в͟ч͟ ͟ч͟а͟д͟а͟х͟г͟ү͟й͟ ͟х͟о͟х͟и͟р͟д͟о͟г͟.͟ ͟Г͟э͟л͟э͟э͟ ͟г͟э͟э͟д͟ ͟у͟у͟л͟ы͟н͟ ͟а͟м͟ ͟б͟ү͟р͟д͟ ͟э͟м͟н͟э͟л͟э͟г͟ ͟с͟у͟р͟г͟у͟у͟л͟ь͟ ͟б͟а͟й͟л͟г͟а͟ж͟ ͟ч͟а͟д͟а͟х͟г͟ү͟й͟г͟э͟э͟с͟ ͟х͟о͟й͟ш͟ ͟о͟н͟ц͟л͟о͟г͟т͟ ͟н͟ь͟ ͟т͟о͟х͟и͟р͟с͟о͟н͟ ͟ш͟и͟й͟д͟э͟л͟ ͟г͟а͟р͟г͟а͟л͟г͟а͟а͟ ͟о͟л͟о͟х͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟т͟э͟й͟.͟ ͟Н͟э͟г͟э͟н͟т͟ ͟ш͟а͟а͟р͟д͟л͟а͟г͟а͟т͟а͟й͟ ͟б͟о͟л͟о͟в͟с͟о͟н͟ ͟х͟ү͟ч͟н͟э͟э͟р͟ ͟х͟а͟н͟г͟а͟ж͟ ͟ч͟а͟д͟а͟х͟г͟ү͟й͟ ͟б͟о͟л͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟г͟и͟й͟н͟ ͟и͟р͟г͟э͟д͟и͟й͟н͟ ͟д͟у͟н͟д͟ ͟я͟а͟р͟а͟л͟т͟а͟й͟ ͟ү͟е͟д͟ ͟а͟н͟х͟н͟ы͟ ͟т͟у͟с͟л͟а͟м͟ж͟ ͟ү͟з͟ү͟ү͟л͟э͟х͟,͟ ͟э͟м͟ ͟б͟а͟р͟и͟х͟,͟ ͟с͟у͟в͟и͟л͟а͟х͟,͟ ͟э͟х͟ ͟б͟а͟р͟и͟х͟ ͟м͟э͟д͟л͟э͟г͟ ͟ч͟а͟д͟в͟а͟р͟т͟а͟й͟ ͟х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟и͟й͟г͟ ͟о͟л͟н͟о͟о͟р͟ ͟б͟э͟л͟д͟э͟х͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟т͟э͟й͟.͟ ͟У͟у͟л͟ы͟н͟ ͟м͟у͟х͟р͟а͟а͟с͟ ͟у͟т͟а͟с͟,͟ ͟и͟н͟т͟е͟р͟н͟э͟т͟и͟й͟н͟ ͟с͟ү͟л͟ж͟э͟э͟ ͟б͟а͟р͟ь͟д͟а͟г͟ ͟б͟о͟л͟с͟о͟н͟ ͟ц͟а͟г͟т͟ ͟у͟л͟с͟ы͟н͟ ͟э͟м͟н͟э͟л͟г͟и͟й͟н͟ ͟э͟м͟ч͟и͟й͟н͟ ͟ү͟з͟л͟э͟г͟и͟й͟г͟ ͟м͟а͟л͟ч͟д͟а͟д͟ ͟ц͟а͟х͟и͟м͟а͟а͟р͟ ͟х͟ү͟р͟г͟э͟д͟э͟г͟ ͟б͟о͟л͟о͟х͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟т͟э͟й͟.͟ ͟Э͟н͟э͟ ͟ч͟и͟г͟л͟э͟л͟д͟ ͟а͟в͟а͟а͟д͟ ͟а͟ш͟и͟г͟л͟а͟ч͟и͟х͟ ͟г͟а͟д͟н͟ы͟н͟ ͟т͟у͟р͟ш͟л͟а͟г͟а͟ ͟ч͟ ͟б͟и͟й͟.͟
͟
͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟и͟й͟г͟ ͟т͟ө͟в͟ ͟б͟а͟р͟а͟а͟д͟а͟х͟а͟а͟с͟ ͟а͟р͟г͟а͟г͟ү͟й͟ ͟б͟а͟й͟д͟а͟л͟д͟ ͟о͟р͟у͟у͟л͟а͟л͟г͟ү͟й͟г͟э͟э͟р͟,͟ ͟у͟у͟л͟ы͟н͟ ͟м͟у͟х͟а͟р͟т͟ ͟х͟а͟я͟г͟д͟с͟а͟н͟ ͟м͟э͟д͟р͟э͟м͟ж͟ ͟т͟ө͟р͟ү͟ү͟л͟э͟х͟г͟ү͟й͟г͟э͟э͟р͟ ͟н͟ү͟ү͟д͟э͟л͟ч͟и͟н͟ ͟с͟о͟ё͟л͟ ͟у͟л͟а͟м͟ж͟л͟а͟л͟,͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟л͟ы͟н͟ ͟х͟э͟в͟ ͟м͟а͟я͟г͟т͟ ͟н͟ь͟ ͟э͟э͟л͟т͟э͟й͟ ͟б͟а͟й͟д͟л͟а͟а͟р͟ ͟а͟с͟у͟у͟д͟л͟ы͟г͟ ͟ш͟и͟й͟д͟д͟э͟г͟ ͟б͟а͟й͟м͟а͟а͟р͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟А͟ж͟л͟ы͟н͟ ͟б͟а͟й͟р͟н͟ы͟ ͟т͟у͟х͟а͟й͟д͟ ͟х͟у͟в͟и͟й͟н͟ ͟х͟э͟в͟ш͟и͟л͟ ͟а͟ж͟л͟ы͟н͟ ͟б͟а͟й͟р͟ы͟г͟ ͟б͟и͟й͟ ͟б͟о͟л͟г͟о͟д͟о͟г͟.͟ ͟Х͟о͟т͟ы͟н͟ ͟к͟о͟м͟п͟а͟н͟и͟у͟д͟ы͟г͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟а͟г͟ ͟р͟у͟у͟ ͟н͟ү͟ү͟л͟г͟э͟х͟ ͟х͟э͟ц͟ү͟ү͟.͟ ͟З͟а͟х͟ ͟з͟э͟э͟л͟,͟ ͟т͟ү͟ү͟х͟и͟й͟ ͟э͟д͟,͟ ͟л͟о͟ж͟и͟с͟т͟и͟к͟,͟ ͟с͟а͟в͟ ͟б͟а͟г͟л͟а͟а͟ ͟г͟э͟э͟д͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟т͟э͟й͟ ͟б͟ү͟х͟э͟н͟ ͟н͟ь͟ ͟х͟о͟т͟о͟д͟ ͟б͟а͟й͟х͟а͟д͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟а͟г͟ ͟р͟у͟у͟ ͟а͟г͟у͟у͟л͟а͟х͟а͟а͟ ͟н͟ү͟ү͟л͟г͟э͟н͟э͟ ͟г͟э͟д͟э͟г͟ ͟э͟д͟и͟й͟н͟ ͟з͟а͟с͟г͟и͟й͟н͟ ͟х͟у͟в͟ь͟д͟ ͟а͟ш͟и͟г͟т͟а͟й͟ ͟ш͟и͟й͟д͟э͟л͟ ͟б͟а͟й͟ж͟ ͟ч͟а͟д͟а͟х͟ ͟у͟у͟?͟ ͟Х͟а͟р͟и͟н͟ ͟х͟о͟т͟ы͟н͟ ͟к͟о͟м͟п͟а͟н͟и͟у͟д͟а͟д͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟г͟и͟й͟н͟ ͟и͟р͟г͟э͟д͟э͟д͟ ͟з͟а͟й͟н͟а͟а͟с͟ ͟а͟ж͟и͟л͟л͟а͟х͟ ͟а͟ж͟л͟ы͟н͟ ͟б͟а͟й͟р͟ ͟б͟и͟й͟ ͟б͟о͟л͟г͟о͟х͟ы͟г͟ ͟у͟р͟и͟а͟л͟ж͟ ͟б͟о͟л͟н͟о͟.͟ ͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟д͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟ ͟б͟о͟л͟д͟о͟г͟г͟ү͟й͟,͟ ͟з͟ө͟в͟х͟ө͟н͟ ͟х͟о͟т͟о͟д͟ ͟л͟ ͟а͟ж͟л͟ы͟н͟ ͟б͟а͟й͟р͟т͟а͟й͟ ͟м͟э͟р͟г͟э͟ж͟и͟л͟ ͟о͟л͟о͟н͟ ͟б͟и͟й͟.͟ ͟Ц͟а͟р͟ ͟т͟а͟х͟л͟ы͟н͟ ͟а͟ч͟а͟а͟р͟б͟и͟д͟ ͟з͟а͟й͟н͟а͟а͟с͟ ͟а͟ж͟и͟л͟л͟а͟ж͟ ͟с͟у͟р͟с͟а͟н͟.͟ ͟Х͟у͟т͟а͟г͟-͟Ө͟н͟д͟ө͟р͟ ͟с͟у͟м͟а͟н͟д͟ ͟ш͟и͟л͟ж͟и͟ж͟ ͟и͟р͟с͟э͟н͟ ͟а͟й͟л͟у͟у͟д͟ ͟и͟х͟э͟н͟х͟ ͟н͟ь͟ ͟з͟а͟й͟н͟а͟а͟с͟ ͟а͟ж͟и͟л͟л͟а͟х͟ ͟з͟а͟м͟а͟а͟р͟ ͟х͟о͟т͟о͟о͟с͟ ͟о͟р͟л͟о͟г͟о͟ж͟и͟ж͟,͟ ͟а͟м͟ь͟ж͟и͟р͟г͟а͟а͟г͟а͟а͟ ͟з͟а͟л͟г͟у͟у͟л͟д͟а͟г͟.͟ ͟Т͟э͟д͟н͟и͟й͟ ͟д͟у͟н͟д͟ ͟б͟и͟з͟н͟е͟с͟ ͟э͟р͟х͟л͟э͟г͟ч͟,͟ ͟з͟о͟х͟и͟о͟л͟ч͟,͟ ͟о͟р͟ч͟у͟у͟л͟а͟г͟ч͟,͟ ͟п͟р͟о͟г͟р͟а͟м͟м͟ ͟х͟ө͟г͟ж͟ү͟ү͟л͟э͟г͟ч͟,͟ ͟с͟э͟т͟г͟ү͟ү͟л͟ч͟,͟ ͟д͟и͟з͟а͟й͟н͟е͟р͟,͟ ͟о͟н͟л͟а͟й͟н͟ ͟х͟у͟д͟а͟л͟д͟а͟а͟ч͟и͟н͟,͟ ͟б͟а͟г͟ш͟ ͟г͟э͟э͟д͟ ͟о͟л͟о͟н͟ ͟м͟э͟р͟г͟э͟ж͟л͟и͟й͟н͟ ͟х͟ү͟н͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟Б͟ү͟г͟д͟ ͟ц͟а͟х͟и͟м͟а͟а͟р͟ ͟а͟ж͟и͟л͟л͟а͟х͟ ͟б͟о͟л͟о͟м͟ж͟т͟о͟й͟ ͟а͟ж͟и͟л͟.͟
͟
͟Б͟о͟л͟о͟в͟с͟р͟о͟л͟ы͟н͟ ͟т͟у͟х͟а͟й͟д͟ ͟г͟э͟р͟ ͟б͟о͟л͟о͟в͟с͟р͟о͟л͟,͟ ͟з͟а͟й͟н͟ы͟ ͟с͟у͟р͟г͟а͟л͟т͟ы͟г͟ ͟б͟о͟л͟о͟м͟ж͟т͟о͟й͟ ͟б͟о͟л͟г͟о͟ж͟ ͟х͟ү͟л͟э͟э͟н͟ ͟з͟ө͟в͟ш͟ө͟ө͟р͟д͟ө͟г͟ ͟б͟а͟й͟х͟а͟а͟р͟ ͟х͟у͟у͟л͟ь͟ч͟л͟а͟х͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟т͟э͟й͟.͟ ͟Х͟ү͟ү͟х͟д͟ү͟ү͟д͟ ͟у͟н͟ш͟и͟ж͟ ͟б͟и͟ч͟и͟ж͟ ͟н͟э͟м͟ж͟ ͟х͟а͟с͟а͟ж͟ ͟с͟у͟р͟а͟х͟ы͟н͟ ͟т͟у͟л͟д͟ ͟з͟у͟р͟г͟а͟а͟,͟ ͟д͟о͟л͟о͟о͟х͟о͟н͟ ͟н͟а͟с͟т͟а͟й͟д͟а͟а͟ ͟д͟о͟т͟у͟у͟р͟ ͟б͟а͟й͟р͟а͟н͟д͟ ͟а͟м͟ь͟д͟а͟р͟ч͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟Ү͟ү͟н͟и͟й͟г͟ ͟э͟ц͟э͟г͟,͟ ͟э͟х͟ ͟б͟а͟г͟а͟х͟а͟н͟ ͟х͟и͟ч͟э͟э͟л͟ ͟з͟ү͟т͟г͟э͟л͟э͟э͟р͟ ͟х͟ү͟ү͟х͟д͟э͟д͟э͟э͟ ͟с͟у͟р͟г͟а͟ж͟ ͟б͟о͟л͟о͟х͟ ͟з͟ү͟й͟л͟.͟ ͟Ч͟а͟д͟а͟х͟г͟ү͟й͟ ͟н͟ь͟ ͟д͟о͟т͟у͟у͟р͟ ͟б͟а͟й͟р͟а͟н͟д͟ ͟с͟у͟у͟д͟а͟г͟ ͟л͟ ͟ю͟м͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟ ͟б͟и͟з͟.͟ ͟Ч͟а͟д͟а͟х͟ ͟н͟э͟г͟э͟н͟д͟ ͟н͟ь͟ ͟с͟о͟н͟г͟о͟л͟т͟ ͟н͟ь͟ ͟б͟а͟й͟х͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟т͟э͟й͟.͟ ͟Х͟у͟в͟и͟й͟н͟ ͟с͟у͟р͟г͟у͟у͟л͟и͟у͟д͟ы͟г͟ ͟ч͟ ͟ц͟а͟х͟и͟м͟ ͟х͟у͟в͟и͟л͟б͟а͟р͟т͟а͟й͟ ͟б͟о͟л͟г͟о͟м͟о͟о͟р͟ ͟б͟а͟й͟н͟а͟.͟ ͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟ ͟м͟ө͟р͟ө͟ө͟д͟д͟ө͟г͟ ͟х͟ү͟н͟д͟ ͟л͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟д͟ ͟м͟ө͟р͟ө͟ө͟д͟л͟ө͟ө͟р͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟ ͟б͟о͟л͟о͟м͟ж͟ ͟б͟и͟й͟ ͟з͟у͟р͟а͟г͟ ͟B͟a͟t͟t͟s͟e͟t͟s͟e͟g͟ ͟C͟h͟a͟g͟d͟g͟a͟a͟ ͟ф͟э͟й͟с͟б͟ү͟ү͟к͟ ͟х͟у͟у͟д͟с͟а͟а͟с͟ ͟а͟в͟а͟в͟ ͟-͟Х͟о͟т͟,͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟т͟э͟н͟ц͟в͟э͟р͟т͟ ͟х͟ө͟г͟ж͟л͟и͟й͟г͟ ͟х͟э͟р͟х͟э͟н͟ ͟х͟а͟н͟г͟а͟х͟ ͟н͟ь͟ ͟з͟ү͟й͟т͟э͟й͟ ͟т͟а͟л͟а͟а͟р͟ ͟б͟а͟й͟х͟ ͟с͟у͟у͟р͟и͟а͟ ͟и͟л͟э͟р͟х͟и͟й͟л͟э͟х͟г͟ү͟й͟ ͟ю͟у͟?͟ ͟-͟Х͟о͟т͟ы͟н͟х͟о͟н͟ ͟б͟о͟л͟ ͟х͟о͟т͟о͟о͟с͟ ͟б͟у͟с͟а͟д͟ ͟б͟ү͟х͟ ͟г͟а͟з͟р͟ы͟г͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟о͟й͟л͟г͟о͟д͟о͟г͟.͟ ͟Х͟а͟р͟и͟н͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟д͟ ͟б͟о͟л͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟г͟э͟д͟э͟г͟т͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟ ͟л͟ ͟о͟й͟л͟г͟о͟н͟о͟.͟ ͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟д͟ ͟т͟ө͟в͟ ͟с͟у͟у͟р͟и͟н͟ ͟г͟а͟з͟р͟у͟у͟д͟ ͟о͟р͟д͟о͟г͟г͟ү͟й͟.͟ ͟С͟у͟м͟ы͟н͟ ͟т͟ө͟в͟и͟й͟н͟х͟ө͟н͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟я͟в͟л͟а͟а͟ ͟г͟э͟э͟д͟ ͟б͟а͟й͟х͟а͟а͟р͟ ͟н͟ь͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟б͟а͟й͟ж͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟я͟в͟а͟а͟д͟ ͟б͟а͟й͟х͟д͟а͟а͟ ͟я͟а͟х͟а͟в͟ ͟д͟э͟э͟ ͟г͟э͟э͟д͟ ͟г͟а͟й͟х͟д͟а͟г͟ ͟б͟а͟й͟в͟.͟ ͟Т͟э͟г͟э͟х͟э͟э͟р͟ ͟х͟о͟т͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟х͟ө͟г͟ж͟л͟и͟й͟н͟ ͟т͟э͟н͟ц͟в͟э͟р͟и͟й͟г͟ ͟х͟а͟н͟г͟а͟н͟а͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟я͟р͟и͟х͟а͟а͟с͟ ͟и͟л͟ү͟ү͟т͟э͟й͟ ͟х͟о͟т͟,͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟г͟и͟й͟н͟ ͟х͟ө͟г͟ж͟л͟и͟й͟н͟ ͟т͟э͟н͟ц͟в͟э͟р͟и͟й͟г͟ ͟х͟а͟н͟г͟а͟х͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟я͟р͟и͟м͟а͟а͟р͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟ ͟ю͟м͟.͟
͟
͟Ө͟ө͟р͟ө͟ө͟р͟ ͟х͟э͟л͟б͟э͟л͟ ͟а͟й͟м͟а͟г͟,͟ ͟с͟у͟м͟ы͟н͟ ͟т͟ө͟в͟ү͟ү͟д͟и͟й͟г͟ ͟х͟о͟т͟т͟о͟й͟ ͟д͟ү͟й͟ц͟ү͟ү͟л͟э͟н͟ ͟х͟ө͟г͟ж͟ү͟ү͟л͟э͟х͟ ͟т͟у͟х͟а͟й͟ ͟ю͟м͟.͟ ͟У͟ч͟и͟р͟ ͟н͟ь͟ ͟б͟ү͟г͟д͟ ͟т͟ө͟в͟,͟ ͟с͟у͟у͟р͟и͟н͟ ͟г͟а͟з͟а͟р͟ ͟ю͟м͟.͟ ͟Х͟а͟р͟и͟н͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟ ͟х͟о͟т͟т͟о͟й͟ ͟д͟ү͟й͟ц͟ү͟ү͟л͟ж͟ ͟х͟ө͟г͟ж͟ү͟ү͟л͟ж͟ ͟б͟о͟л͟о͟х͟г͟ү͟й͟.͟ ͟У͟ч͟и͟р͟ ͟н͟ь͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟б͟о͟л͟ ͟с͟у͟у͟р͟и͟н͟ ͟б͟и͟ш͟ ͟н͟ү͟ү͟д͟л͟и͟й͟н͟ ͟с͟о͟ё͟л͟т͟о͟й͟ ͟г͟а͟з͟а͟р͟.͟ ͟Ө͟ө͟р͟и͟й͟н͟ ͟г͟э͟с͟э͟н͟ ͟х͟ө͟г͟ж͟л͟и͟й͟н͟ ͟ө͟в͟ө͟р͟м͟ө͟ц͟ ͟ш͟и͟й͟д͟э͟л͟,͟ ͟ө͟ө͟р͟ ͟т͟ө͟л͟ө͟в͟л͟ө͟г͟ө͟ө͟г͟ө͟ө͟р͟ ͟я͟в͟а͟х͟ ͟у͟ч͟и͟р͟т͟а͟й͟.͟ ͟Х͟ө͟г͟ж͟л͟и͟й͟н͟ ͟т͟э͟н͟ц͟в͟э͟р͟ ͟г͟э͟д͟э͟г͟ ͟б͟о͟л͟ ͟х͟ө͟г͟ж͟л͟и͟й͟н͟ ͟т͟а͟л͟а͟а͟р͟ ͟и͟ж͟и͟л͟ ͟о͟й͟л͟г͟о͟л͟т͟т͟о͟й͟,͟ ͟н͟э͟г͟д͟с͟э͟н͟ ͟н͟э͟г͟ ͟з͟о͟р͟и͟л͟г͟о͟т͟о͟й͟ ͟т͟а͟л͟у͟у͟д͟а͟д͟ ͟л͟ ͟х͟а͟м͟а͟а͟т͟а͟й͟ ͟з͟ү͟й͟л͟.͟ ͟Б͟а͟с͟ ͟х͟ө͟г͟ж͟и͟л͟ ͟г͟э͟д͟г͟и͟й͟г͟ ͟з͟ө͟в͟х͟ө͟н͟ ͟б͟о͟л͟о͟в͟с͟р͟о͟л͟,͟ ͟э͟р͟ү͟ү͟л͟ ͟м͟э͟н͟д͟и͟й͟г͟ ͟ү͟й͟л͟ч͟и͟л͟г͟э͟э͟н͟и͟й͟ ͟ч͟а͟н͟а͟р͟ ͟х͟ү͟р͟т͟э͟э͟м͟ж͟э͟э͟р͟ ͟х͟э͟м͟ж͟и͟ж͟ ͟б͟о͟л͟о͟х͟г͟ү͟й͟.͟ ͟Х͟ү͟н͟ ͟а͟р͟д͟ы͟н͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟л͟ы͟н͟ ͟ч͟а͟н͟а͟р͟,͟ ͟а͟з͟ ͟ж͟а͟р͟г͟а͟л͟ы͟н͟ ͟и͟н͟д͟е͟к͟с͟э͟э͟р͟ ͟х͟э͟м͟ж͟и͟х͟ ͟н͟ь͟ ͟з͟о͟х͟и͟м͟ж͟т͟о͟й͟.͟Г͟э͟т͟э͟л͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟л͟ы͟н͟ ͟ч͟а͟н͟а͟р͟ ͟г͟э͟д͟г͟и͟й͟г͟ ͟б͟о͟л͟о͟в͟с͟о͟н͟ ͟ж͟о͟р͟л͟о͟н͟,͟ ͟ш͟ү͟р͟ш͟ү͟ү͟р͟ ͟г͟э͟х͟ ͟м͟э͟т͟ ͟с͟у͟у͟р͟и͟н͟ ͟с͟о͟ё͟л͟о͟о͟р͟о͟о͟ ͟т͟ө͟с͟ө͟ө͟л͟ж͟ ͟б͟а͟с͟ ͟б͟о͟л͟о͟х͟г͟ү͟й͟.͟ ͟У͟ч͟и͟р͟ ͟н͟ь͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟и͟й͟н͟ ͟ү͟н͟э͟т͟ ͟з͟ү͟й͟л͟,͟ ͟а͟ч͟ ͟х͟о͟л͟б͟о͟г͟д͟л͟ы͟н͟ ͟э͟р͟э͟м͟б͟э͟ ͟х͟о͟т͟ы͟н͟ ͟х͟ү͟м͟ү͟ү͟с͟и͟й͟н͟х͟э͟э͟с͟ ͟ө͟ө͟р͟ ͟б͟а͟й͟д͟а͟г͟.͟ ͟Б͟о͟л͟о͟в͟с͟о͟н͟ ͟ж͟о͟р͟л͟о͟н͟ ͟х͟о͟т͟ы͟н͟х͟н͟ы͟ ͟х͟у͟в͟ь͟д͟ ͟3͟ ͟д͟у͟г͟а͟а͟р͟ ͟а͟с͟у͟у͟д͟а͟л͟ ͟б͟о͟л͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟м͟а͟л͟ч͟д͟ы͟н͟ ͟х͟у͟в͟ь͟д͟ ͟3͟3͟ ͟д͟у͟г͟а͟а͟р͟ ͟а͟с͟у͟у͟д͟а͟л͟ ͟б͟а͟й͟х͟ ͟ж͟и͟ш͟э͟э͟т͟э͟й͟.͟ ͟И͟й͟м͟э͟э͟с͟ ͟х͟о͟т͟ы͟н͟ ͟х͟ө͟г͟ж͟л͟и͟й͟г͟ ͟х͟о͟т͟ы͟н͟ ͟о͟р͟ш͟и͟н͟ ͟с͟у͟у͟г͟ч͟д͟ы͟н͟ ͟н͟ү͟д͟э͟э͟р͟,͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟х͟ө͟г͟ж͟л͟и͟й͟г͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟о͟р͟ш͟и͟н͟ ͟с͟у͟у͟г͟ч͟д͟ы͟н͟ ͟н͟ү͟д͟э͟э͟р͟ ͟х͟а͟р͟а͟х͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟т͟э͟й͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟ ͟ю͟м͟.͟
͟
͟М͟ө͟н͟ ͟х͟о͟т͟,͟ ͟о͟р͟о͟н͟ ͟н͟у͟т͟г͟и͟й͟н͟ ͟х͟ө͟г͟ж͟л͟и͟й͟г͟ ͟т͟э͟н͟ц͟в͟э͟р͟ж͟ү͟ү͟л͟ж͟,͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟х͟ө͟г͟ж͟л͟и͟й͟г͟ ͟т͟у͟с͟а͟д͟ ͟н͟ь͟ ͟а͟в͟ч͟ ͟ү͟з͟э͟х͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟т͟э͟й͟.͟ ͟-͟Т͟ө͟г͟с͟г͟ө͟л͟д͟ ͟н͟ь͟ ͟а͟с͟у͟у͟х͟а͟д͟,͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟ ͟з͟о͟р͟и͟х͟ ͟х͟ү͟с͟э͟л͟т͟э͟й͟ ͟и͟р͟г͟э͟д͟э͟д͟ ͟ю͟у͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟у͟р͟и͟а͟л͟а͟х͟ ͟в͟э͟?͟ ͟Т͟э͟н͟д͟ ͟я͟м͟а͟р͟ ͟б͟о͟л͟о͟м͟ж͟ ͟б͟а͟й͟г͟а͟а͟ ͟б͟о͟л͟?͟ ͟-͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟ ͟м͟ө͟р͟ө͟ө͟д͟д͟ө͟г͟ ͟х͟ү͟н͟д͟ ͟л͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟д͟ ͟м͟ө͟р͟ө͟ө͟д͟л͟ө͟ө͟р͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟ ͟б͟о͟л͟о͟м͟ж͟ ͟б͟и͟й͟.͟ ͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟ ͟о͟й͟л͟г͟о͟д͟о͟г͟,͟ ͟м͟э͟д͟д͟э͟г͟,͟ ͟м͟э͟д͟э͟р͟д͟э͟г͟,͟ ͟ү͟н͟э͟л͟д͟э͟г͟,͟ ͟х͟а͟й͟р͟л͟а͟д͟а͟г͟,͟ ͟х͟а͟м͟г͟а͟а͟л͟д͟а͟г͟ ͟х͟ү͟н͟ ͟л͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟д͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟т͟э͟й͟.͟ ͟Ө͟м͟н͟ө͟ ͟х͟э͟л͟с͟э͟н͟ч͟л͟э͟н͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟ ͟н͟ь͟ ͟ү͟н͟э͟т͟ ͟з͟ү͟й͟л͟и͟й͟н͟ ͟с͟о͟н͟г͟о͟л͟т͟ ͟ю͟м͟.͟ ͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟а͟р͟с͟н͟а͟а͟р͟а͟а͟ ͟х͟о͟т͟о͟д͟ ͟а͟м͟ь͟д͟а͟р͟с͟н͟а͟а͟р͟ ͟х͟ү͟р͟т͟э͟х͟ ͟о͟л͟о͟н͟ ͟б͟о͟л͟о͟м͟ж͟о͟о͟ ͟а͟л͟д͟а͟ж͟,͟ ͟о͟л͟о͟н͟ ͟з͟ү͟й͟л͟э͟э͟с͟х͟о͟ц͟р͟о͟г͟д͟о͟ж͟ ͟б͟о͟л͟н͟о͟.͟ ͟Т͟и͟й͟м͟э͟э͟с͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟б͟о͟л͟о͟м͟ж͟,͟ ͟б͟э͟р͟х͟ш͟э͟э͟л͟и͟й͟г͟ ͟х͟о͟т͟ы͟н͟х͟т͟о͟й͟ ͟и͟ж͟и͟л͟ ͟ш͟а͟л͟г͟у͟у͟р͟а͟а͟р͟ ͟ү͟н͟э͟л͟б͟э͟л͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟н͟ь͟ ͟у͟й͟т͟г͟а͟р͟т͟а͟й͟,͟ ͟х͟о͟ц͟р͟о͟г͟д͟с͟о͟н͟,͟ ͟б͟у͟р͟а͟н͟г͟у͟й͟ ͟г͟а͟з͟а͟р͟ ͟м͟э͟т͟ ͟с͟а͟н͟а͟г͟д͟а͟н͟а͟.͟ ͟У͟ч͟и͟р͟ ͟н͟ь͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟б͟о͟л͟ ͟х͟о͟т͟о͟о͟с͟ ͟ө͟ө͟р͟ ͟ф͟и͟л͟о͟с͟о͟ф͟и͟,͟ ͟ө͟ө͟р͟ ͟л͟о͟г͟и͟к͟т͟о͟й͟ ͟е͟р͟т͟ө͟н͟ц͟.͟ ͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟ ͟х͟о͟т͟т͟о͟й͟ ͟х͟а͟р͟ь͟ц͟у͟у͟л͟а͟х͟ ͟б͟о͟л͟о͟м͟ж͟г͟ү͟й͟.͟ ͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟а͟р͟ъ͟я͟ ͟г͟э͟ж͟ ͟б͟о͟д͟о͟ж͟ ͟б͟а͟й͟в͟а͟л͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟ ͟х͟ө͟г͟ж͟ү͟ү͟л͟н͟э͟,͟ ͟х͟о͟т͟ ͟ш͟и͟г͟ ͟б͟о͟л͟г͟о͟н͟о͟ ͟г͟э͟д͟э͟г͟ ͟б͟о͟д͟л͟ы͟г͟ ͟т͟о͟л͟г͟о͟й͟г͟о͟о͟с͟о͟о͟ ͟а͟в͟ч͟ ͟х͟а͟я͟а͟р͟а͟й͟.͟ ͟Х͟о͟т͟ы͟н͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟л͟ы͟н͟ ͟х͟э͟в͟ ͟м͟а͟я͟г͟а͟а͟ ͟т͟ү͟р͟ ͟м͟а͟р͟т͟а͟а͟д͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟х͟а͟д͟ ͟А͟-͟г͟а͟а͟с͟ ͟н͟ь͟ ͟э͟х͟л͟э͟э͟д͟ ͟с͟у͟р͟а͟л͟ц͟а͟х͟ ͟х͟э͟р͟э͟г͟т͟э͟й͟.͟ ͟Х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟ ͟о͟й͟л͟г͟о͟х͟ы͟г͟ ͟х͟и͟ч͟э͟э͟ж͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟х͟ү͟н͟и͟й͟ ͟н͟ү͟д͟э͟э͟р͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟ ͟т͟а͟н͟и͟х͟ы͟г͟ ͟о͟р͟о͟л͟д͟о͟х͟ ͟н͟ь͟ ͟з͟ү͟й͟т͟э͟й͟.͟ ͟И͟н͟г͟э͟ж͟ ͟ч͟а͟д͟в͟а͟л͟ ͟т͟а͟н͟ы͟ ͟с͟о͟н͟г͟о͟с͟о͟н͟ ͟х͟ө͟д͟ө͟ө͟г͟и͟й͟н͟ ͟а͟м͟ь͟д͟р͟а͟л͟ ͟м͟а͟ш͟ ͟с͟о͟н͟и͟р͟х͟о͟л͟т͟о͟й͟,͟ ͟а͟д͟а͟л͟ ͟я͟в͟д͟а͟л͟,͟ ͟с͟о͟р͟и͟л͟т͟о͟о͟р͟ ͟д͟ү͟ү͟р͟э͟н͟ ͟б͟а͟й͟х͟ ͟б͟о͟л͟н͟о͟.͟ ͟-͟Ц͟а͟г͟ ͟з͟а͟в͟ ͟г͟а͟р͟г͟а͟ж͟ ͟я͟р͟и͟л͟ц͟с͟а͟н͟д͟ ͟б͟а͟я͟р͟л͟а͟л͟а͟а͟.͟ ͟-͟Б͟а͟я͟р͟л͟а͟л͟а͟а͟.͟

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!