зөвлөгөө

Гурав Дахь Тунгаар Вакцин Нэмж Тарина Гэхдээ 6сая Төгрөг иргэдэд…

ЭМЯ маань ДЭМБ-с гурав дахь тунгаар вакцин нэмж тарих…

Манай ЭМЯ маань ДЭМБ-с гурав дахь тунгаар вакцин нэмж тарих чиглэл,зөвлөмж гаргасан гэж мэдээллэж харагдсан. Тэр бол худлаа шүү. ДЭМБ-с ямарч тийм зөвлөмж, чиглэл гаргаагүй. Харин Англи улсын хувьд л сая 6 сараас 2800 гаран сайн дурынхан дээр 3 дахь тунг тарьж турших ажлыг эхлүүлсэн байгаа. Түүнчлэн 3 сард Арабт синофарм в.а.к.ци.н та.риулсан цөөнх иргэд нь огт дархлаа тогтоогүй тул нэмж х.у.ж.а.а в.акцины 3 дахь тунг тарьж туршсан байдаг ч үр дүн мөн л 0 гарсан. ДЭМБ-с 3 дахь тунг хийх зөвлөмж, чиглэл огт өгөөгүй болно.

Харин в.а.к.ци.н нь ямарч дархлаа тогтоохгүй, үр дүн муу байгаа болон х.о.р уршиг их байгаа ва.кцинууд зориуд хол.ьж хут.гаж хариуцлагаас мултрах гэсэн ва.кцин үйлдвэрлэгчид болон ва.кц.ин суртал ухуулгын эрдэмтэд Boost нэртэй хөтөлбөр я.р.ь.ж, в.акцин.уудыг хольж тарих, 3 дахь тунг нэмж хийвэл үр дүн сайтай гэх ху.дал суртал ухуулгуудыг хийж байгаа. Манай ЭМЯ-с 3 дахь тунг яриад эхэлсэн нь ердөө л тэд в.а.к.ц.и.н үйлдвэрлэгчдийн борлуулалтын ажилчид болсныг илтгэсэн явдал юм шүү.

Учир нь хужаа вакциныг магтан дуулаад л, дархлаа хамгийн сайн тогтоож байна, бид баталж байна, шинжилсэн судалсан гэж мэдэгдээд л шахсан! Үр дүн ямар байгааг харж байгаа биз, өдөр бүр ү.х.э.л, хэдэн мянган х.а.л.д.в.а.р. Вак.цин тариулсан хүмүүс х.а.л.д.в.а.р хөнгөн тусдаг эрсдэлгүй болдог нь үнэн юм бол в.а.кц.и.н.д.у.у.л.а.а.г.ү.й хүүхдүүдээсээ х.а.л.д.в.а.р авахаас а.й.х хэрэг юу билээ, үр хүүхдүүдээ х.о.р ур.шиг үр дагавар ихтэй вакаар вакц.индуулах хэрэг юу билээ?
Ямарч ковид вакциныг хүүхдүүддээ хийлгэж үл болно.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!