зөвлөгөө

Багш нарын суурь цалин дээр ур чадварыг үнэлж 200-300 мянгаар урамшуулах хэрэгтэй…

Багш нарын цалин 200-300 мянган төгрөгөөр нэмэгдэх боломж бүрдэнэ…

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Багш нарын суурь цалинг дунд болон урт хугацаанд нэмэгдүүлэх асуудлыг өндөр түвшинд ярьж байж боловсролын чанарыг асуудлыг шаардана. Тиймээс ирэх оны улсын төсөвт багшийн цалингийн гол эх үүсвэр болох нэг хүүхдэд ногдох хувьсах зардлыг бодох аргачилалд өөрчлөлт хийж, суурь цалинг нэмэгдүүлэх бодлогыг тусгасан.

Багшийн суурь цалин өндөр болж байж, түүнээс бодогддог нэмэгдлүүд нь жаахан өндөр болох юм. Бид дунд болон урт хугацаанд энэ зорилгыг тавьж байна.Багш нар орлого, үр дүн, ур чадварын зэрэг урамшлуулал авдаг. Эдгээр урамшлууллыг олгодог тогтолцоо нь шударга бус. Тиймээс орлого, үр дүнгийн урамшлууллыг суурь цалинтай нь уялдуулснаар багш нарын цалин хамгийн багадаа 200-300 мянган төгрөгөөр нэмэгдэх боломжтой. Ингэснээр Төрийн албан хаагчдын дундаж цалин 1.2-1.3 сая төгрөгийн түвшинд хүрэх боломж байгаа…

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!