зөвлөгөө

Монгол Эрчүүдийн Бэлэг Эp.Xтэний Xэмжээ Дэлхийд Хэддүгээрт Ордог Вэ? Та Лав Гайхна Даа..

  • Монгол эр.чуүдийн эp.x.тэнгийн урт дунджаар хэдэн см байдаг бол гэж та бодож байсан уу. Мөн уг хэмжээ нь Дэлхийд чансаагаараа букюу уртын хэмжээгээрээ хэдэд жагсдаг бол? Тэгвэл та яг зөв газраа ирсэн байна.

Одоогын байдлаар авсан судалгаанаас дэлхийд бзлэГ эр.хтэний дундаж хэмжээгээрээ хаМгийн дээд узуүлэлттэй улсаар: 1-р байранд Эквадор улс орсон бегеед. Бэлэг эp.xтэний дун.даж хэмжаэ 17.61 см байдаг. Харин удаах байрнуудад Камерун, Болив. Судан, Гайти, Гамби, Недерланд. Куб. Замбиа гэх улсууд ордог. Харин монголын хувьд дэлхийд бэлэг эp.хт.эний дун.даж хэмжээгээрээ 72-р байранд жагсдаг бегеәд сонирхолтой нь Хятад. Япон гэх улсуудын дооp ордог байна. Монгол эрчуудийн бэ.л.эг эр.х.тэний дундаж хэмжээ бол : 12.77см байдаг байна, Хэрвзэ таны эр.хтзн 12-13 см мен 170см ендөртэй бол монголдоо алтан дундаж эр хунии тоонд орох нь.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!